Welcome
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​Welcome Message from Rector and Vice-Chancellor_afr.png​Welkom by die Universiteit Stellenbosch (US)!​

Jy is nou deel van 'n lewendige gemeenskap van meer as 30 000 studente en 3000 personeellede wat oor vyf kampusse in die streek vers​prei is. En jy is nou 'n lid van 'n wereldklas universiteit wat spog met een van die hoogste student-sukseskoerse in Suid-Afrika.


Terwyl jy hierdie nuwe opwindende fase van jou reis aanpak, kan jy van ons ondersteuning seker wees. Van toegang tot die nuutste tegnologie tot studentevoorligting en –welweesprogramme, die US bied 'n omvattende reeks dienste om te help verseker dat jy jou akademiese en persoonlike doelwitte behaal.

Ek wil jou aanmoedig om deurlopend erns te maak met jou studies. Woon jou klasse getrou by, vra vrae, doen navorsing, skakel in by studiegroepe en maak gebruik van die biblioteek en ander hulpbronne tot jul beskikking. Onthou, jou akademiese vordering is afhanklik van jou insette gedurende jou tyd hier. 

Maar leer vind nie net in die klaskamer plaas nie. Gryp elke geleentheid aan om jou spanwerk- en leierskapsvaardighede te ontwikkel deur deel te neem aan die verskeie programme wat deur studenteverenigings, sportklubs en huiskomitees aangebied word.

Jy sluit by die US aan in 'n baie opwindende tyd in die universiteit se geskiedenis. In 2018 vier ons die US se Eeufees en ons sien uit na jou deelname aan geleenthede en inisiatiewe wat vir die jaar beplan word.

Ek wens jou alle voorspoed op jou reis by die US.

Prof Wim de Villiers
Rektor en Visekanselier


Things to do in Stellenbosch_afr.png
 

​Kliek hier vir die Gids for Nuwelinge 2018​
Studente Gelde 2018.png


Hoe om te registreer.pngFakulteitsinligting.png


Biblioteek en Inligting.png