Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Welkom by die Afdeling Studentesake

​​​​​

Die Afdeling Studentesake is daartoe verbind om 'n integrerende rol te speel in die vestiging en uitbreiding van 'n veilige, gesonde en gebalanseerde omgewing waar alle Maties hul volle potensiaal kan bereik. Ons verseker dat die belange van elke student die nodige aandag binne die universiteitsgemeenskap sal geniet.

​Die Afdeling word bestuur deur die Senior Direkteur dr. Birgit Schreiber en​​ bestaan uit drie sentra wat ten doel het om enige navraag, probleem of kwessie so spoedig moontlik te hanteer en op te los.  ​​Hierdie sentra is: die Sentrum vir Studentestrukture en -gemeenskappe (SSG), onder direkteurskap van mnr. Pieter Kloppers, die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO), onder direkteurskap van dr. Munita Dunn-Coetzee, en die Sentrum vir Studenteleierskap en -strukture (SSLS), onder direkteurskap van me. Tonia Overmeyer.

​​Volg die skakels hieronder vir meer inligting oor elke sentrum.


birgit round.pngPieter rond.pngMunita rond.pngTonia rond.png


Sentrum vir Studente-gemeenskappe

Die Sentrum vir Studentegemeenskappe poog om ’n holistiese leer en leef omgewing vir alle studente te skep. Die sosiale dimensie van geemsnkaplike-saamwoon in ’n koshuis en binne kluster-verband is geskep om die Universiteit se akademiese missie te ondersteun.  

Lees meer ›
Sentrum vir Studente-voorligting en -ontwikkeling 

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -Ontwikkeling is 'n dinamiese en studentgerigte sielkundige ontwikkelings- en steundiens vir geregistreerde studente.  Noukeurig gekose spesialiste soos sielkundiges, 'n psigiater, 'n maatskaplike werker en 'n leesspesialis is betrokke om aan  behoeftes van die universiteitsgemeenskap te voorsien. 

 Lees meer›
Sentrum vir Studente-leierskap en strukture 

Hierdie sentrum sluit in die Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling, onder leiding van  dr Leslie van Rooi, formele studentebestuurstrukture en hoofsaaklik die Studenteraad, asook die koördinering van die ko-kurrikulum, en die Eerstejaarsakademie.  

Lees meer›