Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Untitled-1.jpgWelko​m by Beurse en 
Len​ings​​

Ons verleen aan studente bystand met aansoeke om toelating, verblyf of finansiële steun 
met die oog op voorgenome óf voortgesette studies. Ons bewerkstellig volhoubare
toegang deur middel van ​​uitmuntende kliëntediens.​​

  
  
Description
  
  
  
  
EK HET FINANSIËLE HULP NODIG/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/pexels-photo-953208.jpeg
/afrikaans/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/Pages/Funding-Opportunities.aspxIn page navigation
KOMMUNIKASIEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/pexels-photo-355988.jpeg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/kommunikasieIn page navigation
WIE IS CUBL?ONDERSTEUNING
https://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/about-usIn page navigation
KALENDERDAGBOEK
https://console.virtualpaper.com/stellenbosch-university/alumni-calendar-2021/In page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
NAGRAADSE FINANSIERINGhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/postgraduate%20funding.jpg
http://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Research-Development/postgraduate-funding-supportIn page navigation
STUDENTESAKEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/postgraduate%20students.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/Pages/default.aspxIn page navigation
PRIVAAT AKKOMODASIEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/undergraduate%20funding.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Accommodation-PrivateAccommodation.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=38bde82b-b514-411a-80ee-6d6b7354c49b&TermId=f70c52e9-c0cd-441b-92b6-be3bf7e4d492In page navigation
SU INTERNASIONAALhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash%20(2).jpg
http://www.sun.ac.za/english/SUInternational/Pages/default.aspxIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
VOORNEMENDE NAGRAADSE STUDENTEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/International%20students.jpg
http://www.sun.ac.za/english/pgstudiesIn page navigation
VOORGRAADSE FINANSIERINGhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/money.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/Pages/default.aspxIn page navigation
VOORNEMENDE VOORGRAADSE STUDENTEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/prospective%20undergraduate%20students.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/default.aspxIn page navigation
NAGRAADSE STUDENTEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/prospective%20postgraduate%20students.jpg
http://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Research-Development/postgraduate-office/welcoming-orientationIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
JAARBOEKhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/Yearbook.jpg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/Pages/Calendar.aspxIn page navigation
FOOIEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/money.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Fees.aspxIn page navigation

​Corona virus:

Aandag Voorgraadse student,

Die Universiteit Stellenbosch (US) monitor die ontwikkeling rondom die koronavirus-uitbraak noukeurig. In 'n poging om persoonlike kontak te beperk en alle partye te beskerm, ontvang die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings op die Stellenboschkampus, Administrasie A-gebou, verkieslik geen instapkliënte nie. Stuur 'n e-pos na biancal@sun.ac.za as u onseker is met wie u moet kontak maak. Vir algemene voorgraadse befondsingsaangeleenthede, skryf dit aan info@sun.ac.za.

Opdaterings rakende
ons kantooraktiwiteite sal op die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Leningswebwerf geplaas word: www.sun.ac.za/VoorgraadseFinansieleSteun


Ons wil u ook verwys na die Universiteit Stellenbosch se Covid-19 webwerf vir belangrike kennisgewings, kontakbesonderhede en hulpbronne: http://www.sun.ac.za/english/covid-19-coronavirus-disease-2019.​


Ons waardeer u begrip en samewerking opreg tydens hierdie buitengewone en moeilike tyd.

Kennisgewing van ICBC​​​​

Lees gerus die nuutste inligting van die Institutional Committee for Business Continuity (ICBC)Onmiddellike sta​ppe om die verspreiding van COVID-19 te verminder

As gevolg van die toename in aantal covid-19-infeksies, sal ons slegs studente wat 'n bespreking deur die Admin A-gebou-stelsel maak, toelaat om die SBL te betree. MAAK U AFSPRAAK HIER​.

Beplan asseblief 'n virtuele vergadering deur MS TEAMS, want dit is die voorkeur kommunikasiemiddel. Oproepe na ons Sentrum sal beantwoord word deur ons Kontak- en Kliëntedienste, wat bereik kan word by 021 808 9111.


Finansiële Ondersteuning​:

Registrasie Webinaar
Kyk gerus na hierdie video om jou te vergewis van die verskillende finansiële hulp opsies wat ons aanbied
https://m.youtube.com/watch?v=zFnnYk7MAmY&feature=youtu.be


Belangrike Nuus:
Algemene

Navrae

Kontak
besonderhede

Stellenbosch Kampus
​Telefoon: +27 21 808 9111

Adres: Administrasie A,

Ryneveldt Straat, Stellenbosch

Telefoon: +27 21 808 9111

Epos: info@sun.ac.za

Kantoor-ure:
Maandag - Vrydag 8:00-16:30​​


Tygerberg Kampus
Telefoon: +27 21 938 9129

Adres: Kliniese Gebou,

Francie van Zijl, Tygerberg

Telefoon: +27 21 808 9111

Epos: info@sun.ac.za

Kantoor-ure:
Maandag - Vrydag 8:00-16:30


Konsultasie Tye
Navrae en spreekure tydens die huidige Covid-19-pandemie: werk-van-huis-reëling:


Navrae-kantoor
Skype-lyne:
08:00 - 16:30 

NSFAS verwante navrae: nsfas@sun.ac.za

SU verwante navrae: sunfinaid@sun.ac.za

E-aansoek navrae en dokumente:
blinfo@sun.ac.za


Beurskoördineerders
Spreekure via 

Skype-oproepe:

9:30 tot 12:30

TEAMS Konsultasies:

09:30 - 12:30

13:45 - 15:00

Besprekings word gemaak deur Amin A Besprekingstelsel


Let op die volgende
Alle Skype-oproepe moet gedoen word via ons Sentrum vir Kliëntedienste (021 808 9111)

Dit verseker dat ons sentrum vir kliëntediens help met die eerste laag algemene navrae oor beurse en lenings.


TEAMS-konsultasies (maksimum 10 minute per ondersoek) sal deur die betrokke Beursbeampte geskeduleer word na ontvangs van 'n e-pos deur die student om die konteks van situasie te verduidelik.​