Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Untitled-1.jpg


Welkom by Beurse en Lenings​​

Ons verleen aan studente bystand met aansoeke om toelating, verblyf of finansiële steun 
met die oog op voorgenome óf voortgesette studies. Ons bewerkstellig volhoubare
toegang deur middel van ​​uitmuntende kliëntediens.


  
  
Description
  
  
  
  
EK HET FINANSIËLE HULP NODIGFinance
ONS KAN HELPIn page navigation
KALENDERDAGBOEK
iNFORMASIE RONDOM DATUMSIn page navigation
ALGEMENE VRAEhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/PublishingImages/pexels-photo-355988.jpeg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/Pages/FAQs.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=19ad7962-1108-46ee-bea6-74901f1ee221&TermId=abd47326-7d39-47aa-85a5-699c808be6e7In page navigation
WIE IS CUBL?ONDERSTEUNING
WIE IS ONSIn page navigation


​Corona virus:

Aandag Voorgraadse student,

Die Universiteit Stellenbosch (US) monitor die ontwikkeling rondom die koronavirus-uitbraak noukeurig. In 'n poging om persoonlike kontak te beperk en alle partye te beskerm, ontvang die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings op die Stellenboschkampus, Administrasie A-gebou, verkieslik geen instapkliënte nie. Stuur 'n e-pos na biancal@sun.ac.za as u onseker is met wie u moet kontak maak. Vir algemene voorgraadse befondsingsaangeleenthede, skryf dit aan info@sun.ac.za.


Opdaterings rakende ons kantooraktiwiteite sal op die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Leningswebwerf geplaas word: www.sun.ac.za/VoorgraadseFinansieleSteun

 

Ons wil u ook verwys na die Universiteit Stellenbosch se Covid-19 webwerf vir belangrike kennisgewings, kontakbesonderhede en hulpbronne:
http://www.sun.ac.za/english/covid-19-coronavirus-disease-2019.


Ons waardeer u begrip en samewerking opreg tydens hierdie buitengewone en moeilike tyd.

Vriendelike groete,
Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Leningspan, Universiteit Stellenbosch

​​

Algemene

Navrae​

Kontak
besonderhede

Stellenbosch Kampus
​Telefoon: +27 21 808 9111

Adres: Administrasie A,

Ryneveldt Straat, Stellenbosch

Telefoon: +27 21 808 9111

Epos: info@sun.ac.za

Kantoor-ure:
Maandag - Vrydag 8:00-16:30​​


Tygerberg Kampus
Telefoon: +27 21 938 9129

Adres: Kliniese Gebou,

Francie van Zijl, Tygerberg

Telefoon: +27 21 808 9111

Epos: info@sun.ac.za

Kantoor-ure:
Maandag - Vrydag 8:00-16:30


Konsultasie Tye
08:00- 09:00

11:00 - 12:45

13:45 - 15:00​​​


Vorms en 
h​​​​ulpbronne

Staking van Studies

Service Provider​ vorm

Bankbesonderhed​e


 


 

 ​