Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

Voornemende studente

Jy is welkom om die Universiteit Stellenbosch Kliëntediens te kontak.

Kantoorure: 08:00 – 16:30

 

Ingeskrewe studente

Ingevolge die verskeidenheid wetgewing wat die vertroulikheid van inligting beskerm, en weens die werklikheid waarbinne die Sentrum bedryf word, moet jy asseblief na die betrokke beampte vir beurse en Lenings by die Admin A-gebou toe kom wat jou self sal help sonder om enige derde party (ook nie ouers of voogde nie) te betrek.

Maandae tot Vrydae: 08:00 – 16:30

Konsultasie Ure CONSULTATION HOURS.pdf

 

Studente wat om NSFAS-befondsing aansoek doen en dit ontvang

Die Kantoor van die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS)