Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Strategie en Internasionalisering
- Prof Hester Klopper​​​​​​

Internasionalisering​ en globalisasie is op die voorgrond in onderwysgesprekke regoor die wêreld. Soos wat hoër onderwys meer internasionaal raak, raak samewerking tussen instellings en oor landgrense heen al hoe belangriker vir ondersteuning van instellings se kernfunksies, naamlik leer en onderrig, navorsing en innovasie, asook sosiale impak.

By die Universiteit Stellenbosch (US) stel ons internasionalisering hoog op prys – dit is een van ons topprioriteite. Ons motivering is om die US se profiel en reputasie te versterk, die instelling se navorsingsvermoë te verbeter en om by te dra tot die vaardighede van graduandi op alle vlakke.

Universiteit Stellenbosch Internasionaal, ​wat deel uitmaak van die verantwoordelikheidsentrum van prof Hester Klopper, Viserektor: Strategiese Inisiatiewe en Internasionalisering, ondersteun die instelling se internasionalisering regdeur die res van Afrika en elders ter wêreld. Sy is die eerste bekleër van dié pos, wat in 2016 geskep is.

Die afdeling Strategie, wat ook deel is van prof Klopper se portefeulje, verskaf institusionele steun. Dit gee uitvoering aan die US se kort-, medium- en langtermyn strategiese doelwitte deur middel van die ontwikkeling, implementering en monitering van spesifieke programme en projekte.


 

Kontak:

Me Hazel Alexander
Persoonlike Assistent
Tel: +27 (0)21 808 9704 
Faks: +27 (0)21 808 3714
E-pos: halexander@sun.ac.za
Adres: Admin B, Victoriastr, Stellenbosch 7602​