Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Raad

​​Funksies van die Raad

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.


 

Lede van die Raad

Rektor en Visekanselier​

Prof WJS de Villiers (01.04.2015 - 31.03.2020)

 

Viserektor (Navorsing,  Innovasie en Nagraadse Studies)

Prof TE Cloete (01.08.2017 – 31.07.2022)

 

Viserektor (Leer en Onderrig)

Prof A Schoonwinkel (01.08.2017 – 31.12.2020)

 

Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel )

Prof NN Koopman (01.07.2016 – 30.06 2021)

 

Uitvoerende Bedryfshoof

Prof SA du Plessis (01.01.2018 – 31.12.2023)

 

Deur die Senaat benoem​

Prof UME Chikte  (01.01.2018 - 31.12.2019)

Prof MA Fataar (01.07.2018 – 30.06.2020​)

Prof A Gouws (01.01.2018 - 31.12.2019)

 

Deur die permanente akademiese personeel (nie-Senaatslede) benoem

Prof J Fourie (01.09.2018 - 31.08.2020)

 

Deur die permanente nie-akademiese (steundiens) personeel benoem

Mnr WP Davidse (06.04.2018 - 05.04.2020)

 

Deur die Raad benoem

Mnr AV Moos (01.06.2018 – 31.05.2022) (Ondervoorsitter vanaf 18.06.2018)
Me​ N Moodie (18.06.2019 – 17.06.2023)

 

Deur die Studenteraad benoem​

Mnr PG Joubert (01.01.2019 – 31.12.2019)

Me CA van Wyk (01.01.2019 – 31.12.2019)

​ 

Deur die Minister van Hoër Onderwys benoem

Mnr AR Dietrich (23.03.2017 – 22.03.2021)

Prof A Keet (01.12.2018 - 30.11.2022)

Me TS Lingela (01.01.2019 - 31.12.2023)

Dr T Ngomane (01.10.2018 – 30.09.2022)

Me Z Stuurman (13.07.2017 – 12.07.2021)

 

Deur die Konvokasie benoem

Mnr CD Cillié (02.04.2018 – 01.04.2022)

Prof AR Coetzee (02.04.2016 – 01.04.2020)

Mnr H Gonzales (02.04.2016 – 01.04.2020)

Prof J Hambidge (02.04.2018 – 01.04.2020)​

Adv JJ Meiring (02.04.2018 – 01.04.2022)

Mnr JG Theron (02.04.2018 – 01.04.2022)

 

Deur die Raad van die Munisipaliteit van Stellenbosch benoem

Adv GMM van Deventer (01.12.2016 – 30.11.2021)

 

Deur die Premier van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering benoem

Me GSA​ Ngwenya (01.08.2018 – 31.07.2022)​

 

Deur die Donateurs benoem

Mnr HR Brody (02.04.2018 – 01.04.2022)

Mnr JJ Durand (02.04.2016 - 01.04.2020)

Mnr GM Steyn (02.04.2018 - 01.04.-2022) (Voorsitter vanaf 02.04.2012)