Leopoldt van Huyssteen
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Prof ​Leopoldt van Huyssteen​​​

​Ná die onverwagse afsterwe van prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier, op 28 Junie 2014 is ek in ʼn waarnemende hoedanigheid in dié amp aangestel deur die Uitvoerende Komitee van die Universiteitsraad [UK(R)]. Ek bly ook aan as Bedryfshoof van die Universiteit Stellenbosch​ (US).

Vir die jongste inligting oor die aanstelling van ʼn nuwe Rektor, klik hier​

Ons mis Prof Botman ​se wysheid en leiding, maar hy het vir ons ʼn gedetailleerde padkaart vir die afsienbare toekoms nagelaat. Dít word saamgevat in die US se Visie 2030, soos opgeneem in ons Institusionele Voorneme en Strategie, wat in 2013 deur die Universiteitsraad goedgekeur is.

Hiervolgens wil die US meer "inklusief, innoverend en toekomsgerig" word, ʼn "plek van ontdekking en uitnemendheid waar sowel personeellede as studente denkleiers is wat kennis in diens van alle belanghebbendes bevorder".

Om dit te vermag, werk ons daaraan om "toegang tot die US te verbreed", "ons uitnemendheid vol te hou" en uit te bou, en "ons impak op die samelewing te vergroot".