Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bedryf en Finansies

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Prof Leopoldt van Huyssteen & Prof Stan du Plessis

Bedryf en Finansies steun strategiese fokusse​

​​Die Universiteit Stellenbosch (US) is ʼn wêreldklas-instelling wat, onder meer, gekenmerk word deur 'n indrukwekkende fisiese infrastruktuur, ekologies-verantwoordbare bedryfspraktyke, 'n volhoubare begroting en voorpuntinformasie- en -kommunikasie-stelsels. Hierdie fasiliteite en dienste is noodsaaklik vir voorgesette akademiese uitnemendheid en die verstewiging van die US se status as gerespekteerde kennisvennoot. ʼn Volhoubare steundiens is een wat voortdurend waarde skep vir die bedryf van die universiteit. Benewens bovermelde, dryf ons ook ʼn reeks oorkoepelende institusionele inisiatiewe soos sistemiese volhoubaarheid en mobiliteit. Hierdie verantwoordelikheidsentrum ondersteun die Universiteit se vier strategiese fokusse: studentesukses, ʼn uitgebreide kundigheidsbasis, ʼn meer diverse studente- en personeelkorps, en sistemiese volhoubaarheid, met ʼn spesiale fokus op laasgenoemde. Ons is ook ondersteunend tot die US se sewe institusionele strategieë, met primêre verantwoordelikheid vir die bevordering van sistemiese volhoubaarheid en die uitvoering van die kampusvernuwingsprojek. 

Bedryf en Finansies is 'n multidimensionele verantwoordelikheidsentrum waar die volgende professionele en administratiewe ondersteuningsdienste sinvol tot voordeel van die Universiteit saamgevoeg word:

  • ​finansiële beplanning en bestuur;
  • die uitbreiding en instandhouding van fisiese infrastruktuur (werk- , leer- en leefruimtes) en kampussekuriteitsdienste​;
  • die bestuur van institusionele projekte;
  • die bestuur van die US se kommersiële dienste asook die kommersialisering van intellektuele eiendom;
  • die bevordering van entrepreneurskap onder studente en personeel;
  • die bestuur van sport as strategiese bate
  • die instandhouding en bestuur van die Universiteit se kampusmeesterplan, mobiliteitsplan (parkering, pendeldiens en toegangsbeheer) en 'n risiko-bestuurstelsel.

 Deur hul onderskeie werksaamhede dra die verantwoordelikheidsentrum se verskillende afdelings – FasiliteitsbestuurInnovus​, Maties Sport en Finansies –​ by tot ʼn geïntegreerde steundiensomgewing.


Kontak

Mariëtte Hanekom 
Persoonlike Assistent: Bedryfshoof 
Tel: +27 (0)21 808 9111
E-pos: mhanekom@sun.ac.za ​

 

 

Fasiliteitsbestuurhttp://www0.sun.ac.za/fasiliteitsbestuur/index.htm, http://www0.sun.ac.za/fasiliteitsbestuur/index.htmFasiliteitsbestuur
Finansieshttp://admin.sun.ac.za/admin/Finance/new/index.htm, http://admin.sun.ac.za/admin/Finance/new/index.htmFinansies
InnovUShttp://www.innovus.co.za/pages/english/home.php, http://www.innovus.co.za/pages/english/home.phpInnovUS
Maties Sporthttp://www.sun.ac.za/english/sport/Pages/default.aspx, http://www.sun.ac.za/english/sport/Pages/default.aspxMaties Sport

​​

​Prof Leopoldt van Huyssteen


Prof Stan du Plessis

​Prof Leopoldt van Huyssteen is die US se Bedryfshoof, die eerste bekleër van dié pos. Met sy naderende aftrede aan die einde van 2017 is die pos tans in ’n oorgangsfase waartydens die leisels geleidelik aan die aangewese Bedryfshoof, prof Stan du Plessis, oorhandig word. Du Plessis neem amptelik aan die begin van 2018 oor. Tot dan deel hulle die pligte en verantwoordelikhede van die pos en neem saam besluite. Alle kommunikasie met die Bedryfshoof se kantoor geskied egter steeds deur die gewone, enkele kanaal, naamlik persoonlike assistent me Mariëtte Hanekom (sien besonderhede onder).