Operations and Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Nuwe boek plaas die “lener van die laaste uitweg” onder die vergrootglashttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10623Nuwe boek plaas die “lener van die laaste uitweg” onder die vergrootglasPetro Mostert<ul><li><em>​Prof Stan du Plessis, die Universiteit Stellenbosch se Uitvoerende Bedryfshoof, was die medeskrywer van ʼn nuwe boek oor hoe belangrik sentrale banke se onafhanklikheid is</em></li><li><em>Nuwe boek plaas die vergrootglas op regerings om die rol en mandaat van sentrale banke te respekteer en om die druk te verlig wat op hierdie banke geplaas word om die land se fiskale behoeftes te bevredig.</em></li></ul><p>Dit het begin met ʼn reeks artikels oor die lesse wat geleer is uit die Wêreldwye Finansiële Krisis (ook bekend as die Groot Resessie) van 2007-2008 — ʼn krisis wat ontstaan het weens die roekelose of lakse leningstandaarde en ʼn huismarkborrel tot gevolg gehad het. Ses jaar en 266 bladsye later het ʼn vollengte boek sy verskyning gemaak wat ʼn sterk argument aanvoer vir die herstel van sentrale banke se onafhanklikheid en hul noue en toepaslike doelwit van lae en stabiele inflasie oor die medium termyn herbeklemtoon.</p><p>Die boek, <em>Reconsidering Central Bank Independence</em>, het onstaan uit drie skoliere se navorsing en skryfwerk oor drie jaar: Prof Stan du Plessis, die US se Uitvoerende Bedryfshoof, Prof Andreas Freytag, professor in Ekonomie aan die Friedrich-Schiller-Universit Jena, waar hy aan hoof staan van die Schumpeter sentrum vir navorsing en sosio-ekonomiese verandering (JSEC), en 'n ereprofessor aan die US, en Dr Dawie van Lill, tans ʼn senior makro-prudensiële spesialis by die Suid-Afrikaanse Reserwebank.</p><p><em>Reconsidering Central Bank Independence</em> neem jou terug na die tyd toe sentrale banke ontwikkel het voor die moderne era wat gelei het tot die 2007-2008 Wêreldwye Finansiële Krisis (WFK). Die boek handel ook oor die krisisse binne die Eurosone, die COVID-19 pandemie en die Russiese inval in die Oekraïne in Februarie 2022.</p><p>Eers gedurende die eerste dekades van die twintigste eeu het sentrale banke, met hul moderne rolle en verantwoordelikhede, as 'n volledige pakket na vore gekom. Die voorlopers van die eerste Sentrale Bank soos ons dit vandag ken — die Sverige Riksbank van Swede — is in 1668 gestig, gevolg deur die Bank van Engeland (BvE) in 1694 en, heelwat later, die Banque de Franc in 1800. Daar is tans 179 sentrale banke in die wêreld, en hul primêre verantwoordelikhede sluit in om as die regering se bankier te dien, om die uitreiking van banknote en munte te kontroleer, en op te tree as die finansiële bedryf se reguleerder en die “uitlener van die laaste uitweg" (<em>lender of last resort</em>).</p><p>As 'n bekende ekonoom, gegradeerde navorser, voormalige president van die Ekonomiese Vereniging van SA, en 'n voormalige lid van die "Harvard-groep" van ekonome wat die Suid-Afrikaanse regering oor monetêre beleid gedurende die Mbeki-era geadviseer het, was dit Du Plessis se merkwaardige ondervinding in monetêre beleid wat hom oor die jare in staat gestel het om noemenswaardige bydraes te lewer tot verskeie boeke en akademiese referate oor monetêre beleid.</p><p>Du Plessis sê 'n algemene tema regdeur die boek is die ondraaglike versoeking onder regerings om hul fiskale beleidsprobleme op te los met die kragtige instrumente wat ʼn Sentrale Bank tot sy beskikking het. Dit is 'n versoeking wat die regering moet weerstaan en die boek handel oor die belangrikheid van die gevolglike onafhanklikheid van die Sentrale Bank. Die boodskap is van hedendaagse belang gegewe die druk op sentrale banke wêreldwyd die afgelope jare.</p><p>Tydens die finansiële krisis van 2007-2008 was die belangrikste doelwit van die sentrale banke om 'n herhaling van die Groot Depressie in die 1930's te voorkom. "Dit is belangrik om te onthou dat die ineenstorting van die aandelemark in 1929 nie die Groot Depressie veroorsaak het nie, maar eerder die versuim van sentrale banke om solvente handelsbanke te ondersteun toe hul likiditeit 'n jaar later onder druk gekom het. Destyds het sentrale banke (veral die Federale Reserweraad in die VSA), nie hul rol vervul as die uitlener van laaste uitweg om die finansiële sektor te stabiliseer nie, hulle het hul belangrikste plig versuim.</p><p>Die boek se omslag - 'n man wat 'n groot wavrag met banknote oor die tremlyn in Weimar, Duitsland, gedurende 1922 stoot - illustreer die gevolge van hiperinflasie. "In die middel van 1922 kon jy 320 Duitse mark vir een Amerikaanse dollar verruil, en in Desember van dieselfde jaar het dit geval tot 7 400 mark vir elke dollar en teen November 1923 was een dollar, 4 210 500 000 000 mark werd — 'n nommer wat mens moeilik kan lees," sê Du Plessis. Geen wonder hulle het 'n wa nodig gehad om al daardie geld te vervoer nie, en wat bekend geword het as "kruiwa-inflasie".</p><p>“Selfs al het sentrale banke daarin geslaag om die finansiële sektor ná die finansiële krisis van 2007-2008 te stabiliseer, het die ekonomie stadiger gegroei as wat verwag is, en daar was druk op sommige van hierdie banke om in te gryp om die ekonomie te versterk. Hulle het daarom die mandaat uitgebrei om nie slegs die waarde van die geldeenheid te beskerm en prysstabiliteit te verseker nie," het Du Plessis gesê.</p><p>Du Plessis sê ons moet onthou dat die Sentrale Bank se onafhanklikheid ook 'n "onderhandelde onafhanklikheid" is, en net so gou as wat die regering hierdie onafhanklikheid aan die bank kan gee, kan hy dit ook wegneem. Soos die skrywers in die eerste hoofstuk sê: "Hierdie spanning tussen die sentrale bank se behoefte aan onafhanklikheid en die begeerte van die samelewing om dieselfde bank in 'n demokratiese omgewing aanspreeklik te hou, is ʼn tema wat regdeur die boek loop."</p><p>"In die onlangse verlede het ons gesien hoe Turkye hulself in nog 'n geldeenheidskrisis bevind het toe die land se president Recep Tayyip Erdogan die hoof van die sentrale bank, goewerneur Naci Agbal, afgedank het. Dit het hy gedoen nadat die voormalige minister van finansies rentekoerse verhoog het om 'n skerp verhoging in die Inflasiekoers teen te werk. Ná 'n relatiewe stabiele tydperk het Turkye skielik weer met inflasie van 150 persent geëindig.</p><p>Regdeur die boek is die skrywers baie komplimenterend teenoor die Suid-Afrikaanse Reserwebank en hoe die instansie regdeur die verskillende krisisse in die wêreld bestuur is.</p><p>"Die Zuma-administrasie kon nie die Reserwebank binnedring nie. Natuurlik het die voormalige administrasie baie hard probeer om die tesourie binne te dring in wat almal onthou, die aanstelling van ons spesiale "naweek minister" van finansies, Des van Rooyen.</p><p>“Wat die President gekeer het, was die kapitaalmarkte," sê Du Plessis. "Die rand het so vinnig gedaal dat selfs president Zuma geskrik het en in sy spore omgedraai het. Dit laat my dink aan president Harry Truman — die 33ste Amerikaanse president — se antwoord op die vraag aan die einde van sy termyn: "As jy wedergebore word, wil jy graag weer die president van Amerika word, aangesien dit die magtigste posisie in die wêreld is?" Truman het gesê nee, die aandelemark is die kragtigste mag op aarde. Die kapitaalmarkte bepaal wat die regering mag en nie mag doen nie. Net soos president Zuma, moes president Erdogan ook toegee en sy onortodokse geldelike ingrypings omkeer."</p><p>Du Plessis sê ongelukkig was die Zimbabwiese ekonomie nooit aan enige van die kapitaalmarkte gekoppel nie. Daarom het dit in duie gestort en katastrofies met hiperinflasie geëindig. Die gevolg was die totale vernietiging van die Zimbabwiese ekonomie.</p><p>Du Plessis het verwys na 'n aanhaling in John Maynard Keynes se boek <em>The Economic Consequences of the Peace</em> (1919), waar Keynes aangevoer het dat die Verdrag van Versailles se strafbepalings tot verdere globale konflik sou lei. Keynes het voorspel dat hiperinflasie die gevolg sou wees van die oordrewe fiskale eise van die vredesverdrag.</p><p>"Daar word gesê dat Lenin verklaar het dat die beste manier om die Kapitalistiese Stelsel te vernietig, was om van sy geldeenheid ontslae te raak. Lenin was beslis reg. Daar is geen subtieler manier om die bestaande grondslag van die samelewing omver te werp as om die geldeenheid te vernietig nie. Die proses betrek al die verborge magte van ekonomiese reg aan die kant van die vernietiging en doen dit op 'n manier wat geen mens uit 'n miljoen dit kan diagnoseer nie," het Keynes destyds aangevoer.</p><p>Du Plessis sê ná die finansiële krisis was daar kommer oor 'n nuwe en wyer mandaat vir sentrale banke waar hulle ook bykomende verantwoordelikheid aanvaar vir langtermyn ekonomiese groei, werkloosheid, en selfs vir die groen ekonomiese oorgang. "Hoewel dit alles wonderlike doelwitte is om te hê, het die lesse uit die 20ste eeu ons geleer dat dit die regering se agenda is. Ons moet nie die sentrale banke se balansstate gebruik om dit te bereik nie. Wanneer die lyne tussen sentrale banke en die fiskale owerhede vervaag, eindig jy met 'n onverantwoordelike monetêre beleid en uiteindelik onaanvaarbare inflasie."</p><p>"Regoor die wêreld het ons gesien dat ná veertig jaar van lae inflasie, vir die eerste keer in 2020, hoe hoë inflasie van sentrale banke begin weghardloop het. Dit was geen verrassing vir ons nie. Dit was ook nie verbasend dat die sentrale banke gesukkel het die inflasie onder beheer die kry nie. Die rede was dat hulle nie meer op inflasie gefokus het nie."</p><p>Du Plessis het gesê dit was nie die geval in Suid-Afrika nie, waar ons Reserwebank — gestig in 1921 —  sy oë op daardie een enkele doelwit gehou het en sy onafhanklikheid deur die afgelope vyftien jaar behou het. "Die enigste manier waarop 'n mens die status quo vir sentrale banke regoor die wêreld kon herstel, was om te verseker dat daar geen verwarring is oor wat die rol en verantwoordelikheid van die sentrale bank en die regering is nie. Dit beteken jy moet die rol van die sentrale bank beperk tot lae en stabiele inflasie en hul onafhanklikheid sonder politieke inmenging verseker. Eers dan sal die sentrale bank in sy mandaat kan slaag."</p><p>Du Plessis werk reeds aan sy volgende boek, hierdie keer saam met sy PhD-promotor, prof Ben Smith, wat hy as een van die mees invloedryke mense in sy loopbaan beskou. "Dit is meer 'n geskiedenisboek. Dit dek die geskiedenis van monetêre beleid sedert die jaar 2000."</p><p>Du Plessis sê dit was nie die maklikste taak om 'n boek te skryf terwyl hy ʼn baie besige rol as Bedryfshoof van die US vervul het nie, maar hy was dankbaar vir sy mede-outeurs se geduld. </p><p>Du Plessis meen universiteitsbestuurders moet in kontak bly met en aktief betrokke wees by die akademiese omgewing. "Dit is belangrik om die wêreld vanuit 'n akademiese perspektief te verstaan. En die beste manier om dit te doen is om self een te wees."</p><p>Sy aktiewe betrokkenheid by die akademiese en navorsingsomgewing blyk duidelik uit die feit dat hy twee keer deur die Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies as een die US se voorste navorsers erken is sedert hy die rol van bedryfshoof aanvaar het.</p><p>Cambridge University Press het die boek aan die begin van Mei vanjaar gepubliseer. Die amptelike boekbekendstelling was op 18 Junie 2024 by Die Stal, die US se Alumni Klubhuis op die Coetzenburg-gronde, Stellenbosch.</p><p><br></p><p>Vir navrae<br>Petro Mostert</p><p>M 0823346193</p><p>E petromostert8@gmail.com</p><p> </p><p>Die boek is aanlyn beskikbaar by <a href="https://www.cambridge.org/core/books/reconsidering-central-bank-independence/B841FFB625BF46D681F470A7CF1E487A">Oxford University Press online</a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br><br></p>
Die Universiteit Stellenbosch ontvang Platinum-sertifisering as ‘n FISU Gesonde Kampushttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10618Die Universiteit Stellenbosch ontvang Platinum-sertifisering as ‘n FISU Gesonde KampusKimara Singh<p>​<span style="text-align:justify;">Die Universiteit Stellenbosch (US) is die eerste universiteit in Suid-Afrika wat in Junie 2024 amptelik 'n platinum-sertifisering as 'n Gesonde Kampus van die Federasie van Internasionale Universiteitsport (FISU) ontvang het. Hierdie sertifisering poog om alle aspekte van welstand vir studente en die kampusgemeenskap in sy geheel te verbeter.</span></p><p style="text-align:justify;">“Om die platinum-sertifisering as 'n FISU Gesonde Kampus te ontvang, bevestig die werk wat ons as 'n instelling gedoen het, onder leiding van Maties Sport, om gesondheid en welstand te bevorder", sê prof Stan du Plessis, Bedryfshoof van die US. “Ons is dankbaar teenoor Maties Sport wat die inisiatief geneem het om ons inligting vir hierdie sertifisering saam te stel en in te dien."</p><p style="text-align:justify;">FISU Gesonde Kampus is 'n wêreldwye inisiatief wat daarop gemik is om gesonde leefwyses op kollege- en universiteitskampusse regoor die wêreld te bevorder. Die program moedig universiteite aan om omgewings te skep wat fisiese, geestelike en sosiale welstand vir studente, fakulteite en personeel prioritiseer. Die enigste ander universiteit in Suid-Afrika wat 'n sertifisering ontvang het, was die Universiteit van Johannesburg.</p><p style="text-align:justify;">“Hierdie sertifisering bevestig die US se strewe om 'n veilige en gesonde omgewing vir ons studente, personeel en kampusgemeenskap te skep. Deur aan noukeurig-saamgestelde regulasies en maatstawwe te voldoen, kan die US gesondheids- en welstandhulpbronne oral by ons kampuslewe en -kultuur insluit en so verseker dat ons 'n bemagtigende omgewing skep waar al ons belanghebbendes 'n gesonde en volhoubare leefstyl kan handhaaf," sê Du Plessis.</p><p style="text-align:justify;">Die inisiatief bevorder 'n reeks aktiwiteite, insluitend sport, oefening, gesonde eetgewoontes, stresbestuur en geestesgesondheidsondersteuning. Dit moedig ook skole aan om beleide en programme te ontwikkel wat inklusiwiteit, veiligheid en positiewe sosiale verbindings bevorder.</p><p style="text-align:justify;">Om in die uiteenlopende eise van studente en personeel te voorsien, volg die program 'n deursnee-benadering wat nie net fisiese aktiwiteit insluit nie, maar ook gesonde kampusbestuur, geestelike en sosiale gesondheid, voeding, siektevoorkoming, risikogedrag, omgewings- en sosiale verantwoordelikheid en volhoubaarheid.</p><p style="text-align:justify;">Maties Sport se bestuurder, Andiswa Zwelibanzi, wat aan die hoof was van die proses om sertifisering te bekom, onder leiding van Sean Surmon, Direkteur by Maties Sport, het gesê die proses het in 2022 begin met min kennis en agtergrond van die FISU Healthy Campus Project. “Dit was 'n lang reis en ons het baie navorsing gedoen oor die beste praktyke by ander instellings in hoër onderwys wêreldwyd en uitgereik na die Universiteit Stellenbosch se interne belanghebbendes, gebaseer op sewe domeine om die verlangde mylpale te bereik."</p><p style="text-align:justify;">“Die doelwit was van die begin af duidelik: ons wou platinum-sertifisering verseker. Ons grootste les uit hierdie projek was dat enigiets moontlik is deur samewerking en spanwerk. Dit het my ook die geleentheid gebied om meer te wete te kom oor ander ruimtes binne die universiteit in terme van beleide, praktyke en projekte," het sy gesê.</p><p style="text-align:justify;">“Ek is baie trots daarop dat die Universiteit Stellenbosch 'n platinum-sertifisering vir die FISU Healthy Campus-inisiatief verwerf het. Hierdie betekenisvolle prestasie weerspieël die harde werk en toewyding van Maties Sport en die res van die US-personeel. Dit is 'n bewys van ons verbintenis tot uitnemendheid en ons begeerte om die hoogste vlak van diens en ondersteuning te bereik: om erken te word as een van die gesondste kampusse in Afrika," het Ilhaam Groenewald, Hoofdirekteur Maties Sport, gesê.</p><p style="text-align:justify;">Die sewe domeine wat Zwelibanzi noem, is: fisieke aktiwiteite en sport, voeding, siektevoorkoming, geestelike en sosiale gesondheid, risikogedrag, omgewingsvolhoubaarheid en sosiale verantwoordelikheid, en gesonde kampusbestuur. Verskeie interne belanghebbendes by die universiteit het die sertifisering moontlik gemaak, soos Kampusgesondheid, Menslike Hulpbronne Welstand en die Sentrum vir Studentegemeenskappe, Fasiliteitsbestuur, Risikobestuur en Kampussekuriteit, SUNCOM, US Welstandskomitee en Maties Sport.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">Vir verdere inligting:</p><p>Kimara Singh</p><p><a href="mailto:kimaras@sun.ac.za">kimaras@sun.ac.za</a></p><p>0218082141</p><p style="text-align:justify;"> <br></p><p><br></p>
Zoleka needs you to help her get to Comrades The rest, she can definitely do on her own!http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10562Zoleka needs you to help her get to Comrades The rest, she can definitely do on her own!Petro Mostert<p>​Just before her 40th birthday in 2022, Zoleka Keva decided to start running to get into shape for the big celebrations ahead. Little did she know that two years later, she would be on her way to lining up with thousands of runners on Sunday, 9 June 2024, at 5.30 am to run one of the world's toughest ultra-marathons: the Comrades.   <br>You read stories of how runners were born out of the most incredible circumstances. They would run 5 kilometers a day and, after forty years, decide it is time to go big and enter a half marathon. The running bug that got hold of Zoleka was spiked with steroids, as she literally went from "zero to hero" in just two years.<br> <br>Working as a financial officer in Stellenbosch University's Financial Division, Zoleka called herself a real "couch potato" who never ran or exercised in her whole life until that one morning when she put on her running shoes and completed her first 5km race, the Total Sports Women's Race in 2022. Her first marathon was the Cape Town marathon on 14 October last year, which she finished at 5:14:30, followed by the Winelands marathon just a little more than a month later, where she improved her time by an impressive 18 minutes. Next was the Peninsula Marathon in February this year, where she finished in a fantastic time of 4:29:57, followed by the Langebaan Country Estate Weskus Marathon in 04:34:04, early in March.<br> <br>Next on her tick list was her first ultra-marathon, the gruelling Two Oceans marathon over 56 kilometers, which she finished in a fantastic time of 06:17:25, which is fantastic for any novice (especially one who has only been running for two years!).<br> <br>And as any runner can testify, once you've done an ultra, your body and mind crave for the big one: Comrades, despite having thought that running the whole day is sheer madness, Zoleka confesses. "Running has taught me an invaluable lesson – with the right mindset and unwavering perseverance, any goal is attainable. I am immensely grateful for the incredible support system of family, friends, the Cape Town running community, and colleagues who have stood by me throughout this incredible transformation. I would also like to thank my two coaches, Andre Adams and Samuel de Beer, for their constant guidance and invaluable advice."<br> <br>But before Zoleka can engrave her name next to the "great hearts" of the Comrades, she must overcome another hurdle: she needs the finances to get her to Durban and back. She will need financial assistance for her travel and accommodation expenses. She started a GivenGain page to help her in her journey and asks anyone who is able to donate—no matter how small—to help her reach her dream by finishing the 2024 "up" Comrades from Durban to Pietermaritzburg.<br> <br>"Participating in the Comrades Marathon would not only be a personal challenge but also an opportunity to raise the profile of our University and demonstrate the Institution's commitment to health, fitness, and community engagement. I believe that my participation in this event could bring positive publicity and recognition to our organisation, and it would be a great way for us to showcase our values and commitment to our employees' well-being," says Zoleka.<br> <br>If anyone wants to help Zoleka reach her amazing dream, please contact her on <strong>WhatsApp at 083 822 8917</strong> and let her know how you can contribute to her expenses for the trip to Durban and back.<br> <br>Zoleka has also joined the Department of Alumni Relations with their fundraising initiative, <a data-cke-saved-href="https://www.givengain.com/project/zoleka-raising-funds-for-stellenbosch-university-south-africa-78654" href="https://www.givengain.com/project/zoleka-raising-funds-for-stellenbosch-university-south-africa-78654">Move4Maties</a>, where they raise money for students at Stellenbosch.<br> <br>She was also on our Maties radio station, MFM last week. Listen to her story <a href="/english/SUNFin/PublishingImages/AUD-20240508-WA0038.m4a">here</a>​ .<br> <br>And in the words of Martin Luther King, Jr., Zoleka, here is his advice:<br> <br>"If you can't fly, run, if you can't run, walk, or crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward."<br> <br>We wish Zoleka a fantastic journey to Comrades 2024. Come on, colleagues, donate, and help her get to the starting line in Durban!​<span></span>​<br></p>
Making sustainability matterhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10523Making sustainability matterPetro Mostert<p>​</p><p>In April, we once again celebrated Earth Day (22 April) and Earth Week (22-26 April) by raising awareness of the importance of becoming more sustainable and conserving our planet's biodiversity. I know that a day or a week seems almost insignificant compared with the enormity of the climate change risk we face, but am glad that we use all opportunities, whether large or small to build momentum for the University's sustainability agenda.</p><p>Proposed in 1969 by a senator from the US state of Wisconsin, Gaylord Nelson, Earth Day began as a day of events organised by a handful of young activists and local volunteers and eventually resulted in a day where 20 million Americans (10 percent of the total US population then) from all walks of life came together for the birth of a modern environmental movement. Since then, billions of people have celebrated this day across the globe to raise awareness and fight for a sustainable future and legacy for those who will inhibit this planet long after we are gone.</p><p>Earth day and the awareness raised by the associated events have helped build a coalition for regulation internationally on, for example, industrial air pollution, the discharge if waste in rivers and ocean and much more. We have come a long way to raise awareness of the extent of environmental degradation as well as the inextricable links between pollution and public health.</p><p>In 2022, Stellenbosch University launched its first <a href="/english/management/OperationsandFinance/Documents/W27823%20Sustainability%20Plan%202022.pdf">Environmental Sustainability Plan 2020-2025​</a> — a plan with which we will reduce the environmental impact of our campuses and serve to demonstrates the University's commitment to sustainability from the perspectives of the environment, resources, and society. By leading through example, our University should play a significant role in forging the path to a sustainable future and ensuring we use our resources in such a way as to leave a thriving environment for future generations.</p><p>Nicolette van den Eijkel, our Chief Director: Facilities Management, introduced us to the concept of using the operations of SUFM as a Living Laboratory for sustainability by putting in place future-fit systems and processes since 2015 to turn SU into a sustainable smart campus. We monitor our water, energy usage, carbon emissions, and even our trees for water consumption — all to reduce our reliance on fossil fuels and increase energy procured from clean, renewable sources as we journey to a net zero future by 2050.</p><p>During Earth Week, we've raised awareness of our campus waste footprint by showing that we produce three tons of waste on any ordinary day. Thanks to the creation of a material recycling facility (MRF), we now send only 26 percent of our waste to landfill—although we aspire to reduce that to zero by 2028.</p><p>If you have a wheelie bin that gets cleaned out every week, you are among six out of ten households that benefit from this public service nationally—a service that is declining almost daily. Please be aware that whatever you've put in that bin will go directly to landfill, as is the case with nine out of ten metropolitan households that do not separate their waste at home for recycling. Please join me in my challenge to have an empty wheelie bin every week. My family and I don't succeed every week, but we do so more often than not. It can be done.</p><p>How long can we sustain this, as most of our country's estimated 1,000 landfill sites have reached full capacity? Our campus's waste-to-landfill ratio might look promising, but this is just a drop in the bigger ocean of waste our country produces daily. I read in a recent article in the Daily Maverick that South Africa creates an estimated 122 million tons of waste per year, with an average of 41 kg of plastic waste per citizen. Only 10 percent of our country's waste is recycled or reused, while the rest goes to landfills or is dumped illegally.</p><p>As human beings, we have a fundamental right to a clean environment. Those living in poor areas, close to dump sites or even areas where there is no waste collection service at all, are exposed daily to a range of toxins that increase their health risks. Our waste is part of this social justice issue.</p><p>The enormity of this problem sometimes makes one despondent, but maybe one could solve this problem like we solve a lot of our issues: by starting at home. Next time you want to throw rubbish away, think again: Can it be recycled, reused, or even put to good use, like making your own compost?</p><h3><strong>Planet vs Plastic. The choice is yours.​</strong><br></h3><div><strong><br></strong></div><p><br></p>
When the will becomes the wayhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10519When the will becomes the wayPetro Mostert<p>​</p><p>When you walk along the Eerste River on the Koloniesland trail, you will find a small plaque next to a tree donated by Anton Rupert with the words:</p><p>“Waar daar 'n wil is, is daar 'n weg en soms word die wil die weg". In English: "Where there's a will, there's a way, and sometimes the will becomes the way".</p><p>These few words describe the tremendous effort that went into establishing the first support centre for victims of gender-based violence (GB) in Ida's Valley. The Thuthuzela Care Centre (TCC) was officially opened on 17 April, although its doors opened in February this year.</p><p>When Jaco Greeff Brink, Head of Stellenbosch University's (SU) Equality Unit, approached Nicolette van den Eijkel, Chief Director: Facilities Management to help him find a space for rape and GBV victims, she immediately identified the Bothmashoogte building in Ida's Valley, which was previously used as a residence and then vacant. Her "will" took over and went in overdrive as she jumped through a million hoops to make this happen.</p><p>Despite push-back, red tape, long meetings, and many questions from a thousand stakeholders, she persevered, and the centre became a reality. The last hurdle was to finalise the lease agreement, Nicolette got Prof Stan du Plessis's, SU's Chief Operating Officer's, buy-in, and the project became a reality. "I remember how I walked up to Stan and just gave him one enormous hug," Nicolette recalled.</p><p>What is more is that since this facility opened in February, already more than ninety GBV victims have been helped and supported – underlining the dire need for such a facility. Victims receive here the emotional, psychological, and legal support to pursue a conviction against their perpetrators. A facility like this makes it easier for victims to follow through with legal action to ensure they get the justice they deserve.</p><p>Anel Lewis, senior journalist at Corporate Communications, wrote in an <a href="/english/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10571">article</a> on SU's website that the Centre has relieved the load of the Stellenbosch district hospital by providing a safe alternative for victims looking for support and emergency accommodation—said Provincial Minister of Social Development Sharna Fernandez. "The TCC is a place where wounded can start to rebuild, where they can transcend from victim to survivor. This Centre is just one aspect of the arsenal we need to fight the scourge of GBV".</p><p>She emphasizes how this Centre is a symbol of collaboration, made possible through the cooperation of the National Public Prosecuting Authority, the national and provincial governments, the South African Police Services, Stellenbosch University (SU), Stellenbosch Municipality, Mediclinic, Ring for Peace Cape Trust, the private sector, and "active citizens."</p><p>SU's involvement is through the INSPIRE (Initiative for Nonviolence, Support, Prevention, Intervention, Research, and Education) facility, which will help to establish global networks to study nonviolence and create an environment for academics and students to research GBV.</p><p>For Nicolette, this is another full circle in which she was privileged to play a crucial part. "This is a healing place, one where people feel safe and welcome to return to." Nicolette's will has undoubtedly become a way—a Centre that will soon be sustainable and provide a community with a crucial service. ​</p><p>​<br><br></p><p><br></p>
Die US versamel en herlei meer as 1 000 ton afval jaarliks weg van stortingsterreinehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10491Die US versamel en herlei meer as 1 000 ton afval jaarliks weg van stortingsterreineCCMD<ul><li><em>​Die US se gesentraliseerde materiaalherwinningsfasiliteit (MRF) op die Stellenbosch-kampus het in 2023 meer as 1 000 ton afval van stortingsterreine gesorteer en van lundvul herlei</em></li><li><em>Met 'n jaarlikse afval-tot-landvul-koers van 74 persent, presteer die US ver bo die 50 persent-gemiddeld wat deur ander universiteite gerapporteer word.</em></li><li><em>Die US het verlede jaar meer as 10,4 ton e-afval herlei en herwin</em></li></ul><p>Die Universiteit Stellenbosch het verlede jaar meer as 1 000 ton wat op drie van sy vyf kampusse ingesamel is, weg van stortingsterreine herlei. Dit is 'n  belangrike stap in die rigting van sy doelwit om netto nul teen 2050 te bereik.</p><p>Die Universiteit word op sy netto nul-reis gelei deur sy Omgewingsvolhoubaarheidsplan saam met die Verenigde Nasies (VN) se 2030 Agenda met sy 17 Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (SDG's).</p><p>Gedurende die week van 22-26 April 2024 vier die US weer Aardeweek en Aardedag op 22 April 2024. Ter ondersteuning van die wêreldtema Planeet teenoor Plastiek (Planet vs Plastics), hoop Fasiliteitsbestuur se Omgewingsvolhoubaarheidspan en vennote om bewustheid vir afvalvermindering op kampus te verhoog. Die span gaan twee afvalinstallasies, op die Rooiplein en by die Ingenieursfakulteit, tydens Aardeweek opstel.</p><p>Die afvaltorings op die Rooiplein sal twee dae se afval verteenwoordig wat op die Stellenbosch-kampus geproduseer word. Die 3 000 kg afval is gelyk aan ongeveer 30 bale, wat die US se gesentraliseerde materiaalherwinningsfasiliteit (MRF) produseer nadat hulle die afval wat hulle daagliks versamel, sorteer het. Van hierdie 3 000 kg afval herwin die US 28 persent, stuur 46 persent vir kompos en 26 persent na stortingsterreine. Die US se MRF sorteer alle kampus-afval en herlei dit weg van stortingsterreine. Verlede jaar is meer as 1 miljoen kg afval, meestal plastiek en papier, versamel en weg van stortingsterreine herlei.</p><p>Sedert hierdie fasiliteit gebou is, het die US daarin geslaag om sy afval-tot-landvul koers te verminder. “Ons stuur tans slegs 26 persent na stortingsterreinne. Die US se doelwit is om teen 2028 by nul afval-tot-stortingsterrein te kom, sê John de Wet, die US se Omgewingsvolhoubaarheidsbestuurder.</p><p>As deel van sy pogings vir 'n groener toekoms, in lyn met hierdie doelwitte, het die Universiteit baie belê in verskeie energie-, water-, afval- en biodiversiteitsprogramme op al sy kampusse, sê De Wet. Inisiatiewe sluit in 'n drie-vullisblik-sorteerstelsel op alle kampusse, die MRF, die installering van waterbesparende krane, stortkoppe en -bakke in koshuise, gryswaterstelsels om stortwater te herwin en water te voorsien vir die spoel van toilette, water-vriendelike landskapsontwerp, en die installasie van fotovoltaïese panele op die dakke van geboue om koolstofvrystellings en nutskoste te verminder.</p><p>Vir die US om sy netto nul-teiken te bereik, moet hy sy koolstofvrystellings van 85 241 tCO2e tot so na as moontlik aan nul verminder, verduidelik De Wet.</p><p>"Vermorsing is een van die elemente in hierdie reis, en die US se afleiding-weg-van-stortingsterrein-koers is tans op 'n indrukwekkende jaarlikse gemiddelde van 74 persent. Dit is ver bo die 50 persent-gemiddeld wat deur ander universiteite gerapporteer word."</p><p>Meer onlangs, ter ondersteuning van die US se bydrae tot die bereiking van Doelwit 12: Verantwoordelike verbruik en produksie, en om bewustheid te kweek oor Globale Herwinningsdag wat op 18 Maart gevier is, het die Omgewingsvolhoubaarheidspan by die US se Fasiliteitsbestuur saam met die UNASA (Verenigde Nasies Vereniging van SA), studentevereniging, Wasteplan, en eWASA (EPR Waste Association of South Africa) saamgewerk en 'n suksesvolle e-afval-herwinningsveldtog op die Stellenbosch-kampus aangebied.</p><p>Christine Groenewald, die US se Omgewingsvolhoubaarheidskoördineerder: Betrokkenheid, het op die dag gesê: "Ons wil bewustheid skep van die belangrikheid daarvan om e-afval uit stortingsterreine te hou." Elektroniese afval, of e-afval, bevat talle chemikalieë en swaar metale wat menslike en ekologiese gesondheid in gevaar kan stel. Op die dag het die versamelde e-afval vier geel wielebakke gevul wat net meer as 62 kg geweeg het, sê Groenewald. Items het sleutelborde, ketels, laaikabels, ou fone en batterye ingesluit, wat 'n derde van al die e-afval wat ingesamel is, uitmaak.</p><p>Ander onlangse mylpale sluit in die sertifisering deur die Groengeboueraad van Suid-Afrika (Green Buildings Council) van 18 geboue op die Stellenbosch-kampus, en die Stad Kaapstad se toekenning van 5-ster- en 3-ster-graderings aan die Tygerberg- en Bellville-kampusse vir doeltreffende waterbestuur. Waterwyse strategieë by Tygerberg het gelei tot 'n aansienlike vermindering van 30 persent in drinkbare waterverbruik, terwyl Bellville se drinkbare watertoevoer nou van 'n diepwatermeer kom en saam met die omgekeerde osmose-aanleg tot gevolg gehad het dat 'n minimale watertoevoer vanaf die Stad Kaapstad se watertoevoer kom.</p><p>Die US se Impak Hub vir Volhoubare Ontwikkeling (SDG/2063 Impak Hub), wat in 2021 gestig is om die Universiteit te help om meer volhoubaar te word en bydraes tot die VN en AU se agendas uit te lig, het pas sy tweede Jaarverslag vir Volhoubare Ontwikkeling (2022/2023) uitgereik met die tema: Volhoubare Afrika: Vennootskappe vir Vooruitgang.</p><p>Corina du Toit, programbestuurder by die hub, (geleë binne die Sentrum vir Samewerking in Afrika as deel van US Internasionaal), sê: "Die verslag wys hoe die US se volhoubaarheidsreis belyn is met die 17 SDG's en 20 AU-doelwitte. Deur vennootskappe en samewerking te vorm, maak dit 'n beduidende impak op ons gemeenskap, nasionaal en regdeur Afrika, aangesien dit die leiding neem om toekomsgerigte navorsing, beleid en verandering te dryf." </p><p>Program vir die week​<br></p><p>​​Die US se omgewingsvolhoubaarheidspan beplan 'n reeks aktiwiteite gedurende Aardeweek (22-26 April 2024). Van die hoogetepunte sluit in:<br></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Afval-installasies op die Rooiplein en by die Inginieursgebou met 'n inligtingstalletjie</li><li>e-afval afsetpunte by die inligtingstalletjie op die Rooiplein</li><li>“Weaving Time" kunsuitstalling in die  Container Gallery saam met die Beeldende Kunste Departement</li><li>Personeelkompetisie: hoe om 'n netto nul kampus te skep</li></ul><p>Maandag 22 April:</p><p>18:00: Vasvra-aand met UNASA by die Courtyard Cafe </p><p>Dinsdag 23 April:</p><p>Aardeweek uitstallers op die Rooiplein (Die uitstallers werk met die impak wat plastiekbesoedeling op die omgewing het en help om afval van stortingsterreine te herlei.) </p><p>Woensdag 24 April:  </p><p>13:00 – 14:00 Thrift modeparade op die Neelsie-verhoog</p><p>18:00 – 20:00 Fliekaand by die Neelsie cinema: David Attenborough Aardeweek hamper te wen na afloop van die fliek. RSVP h<a href="https://forms.office.com/r/n0XLpc6T0P">ttps://forms.office.com/r/n0XLpc6T0P</a> </p><p>Donderdag 25 April: </p><p>13:00 – 14:00 Hoe om geen afval na stortingsterreine te stuur: gesprek met ZWASA (Zero Waste Association of South Africa) en Ecomaties, Neelsie cinema. </p><p>RSVP <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.office.com/r/NXnm8vWdzg&data=05%7c02%7c%7c93908a249b0e4e06919508dc5e28bb35%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638488776239512440%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c0%7c%7c%7c&sdata=KiB1EmlhIfoOamA8i93xEzrVeWrdzf60uGgT%2BZ8pqw8%3D&reserved=0">https://forms.office.com/r/NXnm8vWdzg</a> </p><p>Vrydag 26 April: </p><p>12:00 – 14:00 Besoek Stellenbosch Munisipaliteit se stortingsterrein en herwinningsfasiliteit. RSVP <a href="https://forms.office.com/r/BjqtiCdngY">https://forms.office.com/r/BjqtiCdngY</a> </p><p>Saterdag 27 April: </p><p>8:30 – 12:00 Gemeenskapskoonmaak-inisiatief langs die Kromrivier in Idas Valley.   </p><p>Vir navrae, Christine Groenewald by <a href="mailto:cgroenewald@sun.ac.za">cgroenewald@sun.ac.za</a></p><p> <br></p>
Ondersteun Wêreldwye Herwinningsdag: bring jou e-afval na die Rooiplein Maandag 18 Maarthttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10422Ondersteun Wêreldwye Herwinningsdag: bring jou e-afval na die Rooiplein Maandag 18 MaartPetro Mostert<p>​</p><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Het </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">jy</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> enige </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">ou</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">batterye</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, stukkende laaikabels of stukkende </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">elektriese</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">toebehore</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">wat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">rondlê</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">?</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Bring</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> dit </span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun MacChromeBold SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Maandag 18 Maart</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, 10:00 – 15:00</span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">na die </span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun MacChromeBold SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;">Rooiplein</span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gesertifiseerde</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> herwinning.</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Om groter bewustheid te </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">skep</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Wêreldwye</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Herwinningsdag</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> op 18 Maart 2024 en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Internasionale</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> Dag </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> Zero Afval (30 Maart), moedig die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Omgewingsvolhoubaarheidspan</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> van </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">die Universiteit </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Stellenbosch</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> se Afdeling </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Fasiliteitsbestuur</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, saam met UNASA studente vereniging, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Wasteplan</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> en EWASA, personeel en studente aan om deel te neem aan </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">hierdie</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> e-afval </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">herwinningsveldtog</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Elektroniese</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">afval bevat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">heelwat</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">chemikalieë</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">swaar</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">metale</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">wat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gesondheidsrisikos</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">mense</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> en die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">omgewing</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">inhou</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">asook</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> waardevolle materiaal wat eerder hergebruik kan </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">word</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">so</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> spaar op die ontginning van </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">rou</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> materiaal.  Om ons planeet </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gesond</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> te hou is dit </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">noodsaaklik</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> om e-afval uit ons </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">stortingsterreine</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> te hou, te hergebruik wat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">moontlik</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> is, en </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">om die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gevaarlike</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> materiaal met </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gesertifiseerde</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">prosesse</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> weg te doen.</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">SU </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">hanteer </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">nie</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">self</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> die herwinningsaspek van die e-afval van ons </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">kampusse</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">nie</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.  Ons werk saam met ‘n geregistreerde </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">afvalbestuursmaatskappy</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> wat die e-afval </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">wettiglik</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">stroop en herwin.</span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Ons maak </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">seker</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> dat ons</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> die nodige</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">dokumentasie</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> veilige wegdoening ontvang</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">vir</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> e-afval van ons </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">kampusse</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Neem </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">asseblief</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> kennis dat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">slegs</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun MacChromeBold SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">nie</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">-SU bate- items</span></span><span data-contrast="none" lang="NL-NL" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> Maandag</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> in die geel e-afval </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">houers</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> op die Rooiplein </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">geplaas</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> kan </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">word</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW132457357 BCX0" style="margin-bottom:10.6667px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Bring</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">jou</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> e</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">afval</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Maandag</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">en</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> help om ‘n </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">gesonder</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">omgewing</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">te</span><span class="NormalTextRun SCXW132457357 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> skep.</span></span><span class="EOP SCXW132457357 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":278}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:22.0083px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><p><br><br></p>
City of Cape Town awards Tygerberg and Bellville campuses for efficient water management http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10417City of Cape Town awards Tygerberg and Bellville campuses for efficient water management Petro Mostert<p>​</p><p>​​​​​​​The City of Cape Town recently awarded a 5-star and 3-star rating to the Tygerberg and Bellville campuses for effective water management to ensure compliance with the Institution's water licensing conditions. Implementing water strategies at the Tygerberg campus resulted in a 40 percent reduction in potable water consumption. The Bellville campus used water from the adjacent deep lake to supply water to the desalination plant, which resulted in a substantial reduction of potable water with minimal supply from the city of Cape Town's grid.<br></p><p>These water solutions resulted from work done more than a decade ago at Facilities Management when a cross-functional team developed the Green Business Plan, which detailed specific targets for various environmental sustainability elements. It has since evolved into the institution's 2022 Environmental Sustainability Plan.</p><p>"Our Environmental Sustainability Plan stipulates that we must reduce the impact on the earth's finite resources — energy and water. One of these strategies is the Water Optimization Strategy," said SUFM's Director of Property Services, Nadeem Gafieldien.<br></p><p>"While implementing these strategies in 2018, the Western Cape experienced the worst droughts. With Day Zero looming, we managed to fast-track our water optimization strategy. We turned this crisis into an opportunity by implementing these strategies, requiring changes in our systems to make them more resilient to future environmental crises."<br></p><p>Gafieldien said they developed several water projects and initiatives and implemented them across the institution, including the Tygerberg and Bellville campuses. This included upgrading bulk infrastructure, boreholes at Tygerberg, a new deep lake system at the Bellville campus, changing shower heads, taps, and toilet cisterns from twelve to six liters, and implementing greywater systems.</p><p>Gafieldien said all these initiatives enabled them to reduce potable water consumption, with the added benefit of reducing the municipal bill, while building resilience in the institution's water systems by optimising and diversifying this finite resource."</p><p>"While this represented certain advantages, it also came with specific legislation and regulatory requirements. This legislation requires regular testing, management, reporting, and audits on the water quality as stipulated in the water licenses," said Gafieldien.</p><p>SU's environmental sustainability manager, John de Wet, confirmed that the Tygerberg campus's water consumption is 11,638 Kl monthly, which equates to six Olympic pools.</p><p>An estimated 9514 kl, or the equivalent of five pools, is supplied by the municipality, and 2 124 Kl, or one pool, comes from the Tygerberg campus from boreholes drilled in 2016. This initiative resulted in a 20 percent reduction in potable water supplied by the City of Cape Town and made us more resilient.</p><p>De Wet said the Bellville campus has a 50-meter-deep quarry; all rain and stormwater are collected in this lake. "In 2018, SU implemented the deep-water lake projects at the Bellville campus. SU was allowed to pump water from the 52-meter-deep lake. We used this 12-degree water to supply water to three areas on the campus. Firstly, in the HVAC plant; secondly, in the filtration plant; and thirdly, to irrigate the landscape.</p><p>Raw water from the lake is filtered in the filtration plant (reversed osmoses), which supplies all campus buildings."</p><p>John confirmed that this system produces an estimated 2,051 Kl per month, equivalent to one Olympic pool of drinking water. According to him, this campus should theoretically not use potable water from the municipality. However, it is impossible due to the impact of load-shedding, as it reverts to the municipal water supply.</p><p>Gafieldien said that by adopting its environmental sustainability plan in 2022, SU is now on a new sustainable trajectory for carbon neutrality by 2030 and net zero by 2050.</p><p><strong>Green building award</strong></p><p>Furthermore, the Green Buildings Council of South Africa (GBCSA) certified our Biomedical Research Institute (BMRI) building with a 4-star rating as a newly built green building. The BMRI was SU's first building to receive this certification from the GBCSA.</p><p>The GBCSA rating system includes energy efficiency, water, and waste management, using green materials and construction methods, indoor air quality, transport, land use, emissions, innovation, and productivity.</p><p>"Buildings consume 75 percent of the utilities and are the largest contributor to the institutions' emissions and carbon footprint. Therefore, we focus on improving how we measure and report on the performance of our extensive portfolio of +450 buildings. We also ensure our buildings are much greener and reduce the impact on the environment and our planet," said Gafieldien.<br></p><div><br><br><br></div><p><br></p>
Innovus spinout CubeSpace secures R47m VC funding for global expansionhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10415Innovus spinout CubeSpace secures R47m VC funding for global expansionPetro Mostert<p>​</p><p>Stellenbosch University and Innovus spinout company CubeSpace, a leading satellite component manufacturer, has secured R47m venture capital funding to fuel its global expansion.</p><p>After establishing itself as a leader in the CubeSat market, the company is leveraging its considerable experience and research and development capabilities to transform the broader satellite industry.</p><p>The strategic shift is backed by an impressive 50 percent annual growth over the last four years, with the recent venture capital funding, led by the University Technology Fund (UTF) and co-investor Savant Venture Fund, to support expansive growth.</p><p>Renowned for successfully controlling over 300 satellites and endorsed by NASA, the company aims to strengthen its foothold in the US and European markets, enhancing support for its robust client base worldwide.</p><p>“Gone are the times when satellite manufacturing is reserved for governments of large first-world countries. We have developed a modular and low-cost control system capable of controlling any size satellite, which will help researchers, private companies, and governments globally build satellites a lot quicker, with smaller teams, and at much lower cost," says CubeSpace CEO Mike-Alec Kearney.</p><p>The company has already secured its first six contracts for microsatellites, with the largest contract being for a 400kg earth observation satellite destined for Very Low Earth Orbit at 200 km. This achievement underscores its strong position in the international satellite industry and demonstrates the industry's trust in the company's capabilities.</p><p>“With the new investment, we're expanding our capabilities to control satellites up to one ton through our revolutionary new range of large reaction wheels. These wheels will all include our high-efficiency precision electrical motor which was developed in-house and will address an urgent need in the satellite constellation market for high-performance, low-cost reaction wheels that can be delivered in high volumes for demanding schedules," explains Kearney.</p><p>The control systems play a crucial role in the operation of satellites by ensuring precision pointing and stability, enabling seamless operation of optical payloads and antennas. This expertise is highlighted by CubeSpace's inclusion in NASA's State-of-the-Art Small Spacecraft Technology report.</p><p>The company has played a significant role in groundbreaking missions, including the development of the control systems for the UAE Lunar rover, and is currently in the process of building control systems for three more lunar rovers, which will contribute to the colonisation of the moon and Mars.</p><p>Through enabling their customers to build world-class satellites, the company actively contributes to initiatives aimed at improving conditions on Earth, including projects related to the removal of space debris, smart agriculture, global internet access, and the monitoring of climate, weather patterns, and maritime activities.</p><p>“CubeSpace embodies the University Technology Fund's vision to invest in South African university technology with global potential. This is the fund's largest investment to date, reflecting our confidence in the company. Their outstanding performance in a promising sector has us excited to support their ambitious goals. We're thrilled to fuel their journey!" says UTF CEO Wayne Stocks.</p><p>“The investment in CubeSpace is a great case study demonstrating that local university technology is an overlooked but very promising asset class.  This is also supported by the fast growth in the Stellenbosch University group of companies which currently boasts nearly 30 spinout companies," explains Anita Nel, Chief Director of Innovation and Commercialisation of Stellenbosch University and CEO of US Enterprises.</p><div><br></div><div><br></div><br><p>About CubeSpace:</p><p>An innovator in the international space industry and a spinout company of Stellenbosch University, CubeSpace specialises in turn-key ADCS solutions for over 150 global clients. Celebrating South African intellectual property and expertise, CubeSpace manufactures state-of-the-art space control systems, partnering with major space agencies like NASA, ESA, and others.​<br></p><p>​<br><br></p><p><br></p>
Let’s reaffirm our core values http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10402Let’s reaffirm our core values Petro Mostert<p>​</p><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;font-style:italic;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Anita Nel, Chief Director Innovation and </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Commercialisation</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> writes:</span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Welcome back to each member of our Innovation and </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Commercialisation</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> Team. </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Let's</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> take a moment to reaffirm our core values at SU, namely compassion, equity, respect, accountability, and excellence. These values shape our approach to our daily tasks and help us navigate the challenges and seize the opportunities we </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">encounter</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> daily. </span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Reflecting on 2023, </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">we've</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> learned invaluable lessons that we are taking into 2024</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.  </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">One of these lessons is the value of </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">good communication</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> and how lack thereof creates uncertainty and misunderstandings. </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Let's</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> give priority to excellent communication in 2024. We have also worked </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">very hard</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> over the past years to put proper processes and policies in place across our division to provide clarity and transparency and to ensure that we consistently act in the best interest of Stellenbosch University. As we embark on this new year, </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">let's</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> continue to respect these guardrails and implement them consistently. </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Let's</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> also uphold our core values, seize growth opportunities, and work with integrity towards an even better Stellenbosch University</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">.  </span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66353002 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Welcome back, and </span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">let's</span><span class="NormalTextRun SCXW66353002 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> make 2024 a year of continued success and fun!</span></span><span class="EOP SCXW66353002 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:19.425px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><p><br></p>