Operations and Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

SUNFin vier nuwe mylpalehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9513SUNFin vier nuwe mylpalePetro Mostert<p>​Die SUNFin-projekspan het onlangs nuwe mylpale gevier nadat hulle onvermoeid gewerk het om die finansiële besigheidsprosesse in Oracle Cloud Financials (OCF) te karteer om aan die Universiteit Stellenbosch se vereistes en aan OCF se wêreldwye beste praktyk te voldoen.</p><p>Die span het ook die opleidingsgidse binne die Oracle Guided Learning (OGL)-sagteware ingevul om in lyn te wees met die gekarteerde besigheidsprosesse. Die span sal OGL gebruik om die eindgebruikers van die nuwe SUNFin-oplossing op te lei en te ondersteun.</p><p>“Ek is baie trots op die SUNFin-projekspanlede wat hierdie mylpale bereik het. Ek weet hoe hard die hele span gewerk het om die sperdatums na te kom terwyl hulle hul normale pligte voortgesit het om die nodige finansiële ondersteuning aan die universiteit te verskaf," sê hoofdirekteur finansies en SUNFin-projekeienaar, Manie Lombard.</p><p>Die IT-integrasiespan het nou saamgewerk met die finansies-vakkundiges (SME's) om verskeie integrasie-oplossings te ontwikkel om te verseker dat die vereiste US-randstelsels, soos Planon, FKT en die voertuigvlootstelsel, in staat sal wees om met die OCF-toepassing “te gesels" wanneer SUNFin in werking tree.</p><p>Denisha Jairam-Owthar, Hoofdirekteur IT, glo dat IT en besigheid nou saam as 'n span moet saamwerk om IT-oplossings te ontwikkel wat aan die behoeftes van die Universiteit voldoen. "Hoe die IT-integrasiespan 'n ratse manier gebruik het om saam met die Finansiële span aan die SUNFin-projek te werk, het die maatstaf vir toekomstige projekte by die Universiteit Stellenbosch geskep," sê sy.</p><p>Die projekspan is tans besig om die OCF-toetsstelsel op te stel en US-data in hierdie omgewing te laai. Gebruikersaanvaardingstoetsing sal volg. Die toetsfase word beplan om tot einde Februarie 2023 te duur. Die opleidingsmateriaal sal na toetsing gefinaliseer word, en eindgebruikeropleiding word vir Mei 2023 beplan.</p><p>"Ons sal die afsny- en ontplooiingsprosesse en -datums vroegtydig aan relevante personeellede binne die fakulteite en PASS-afdelings kommunikeer om 'n suksesvolle ingebruikneming in Junie 2023 te verseker," het Lombard bevestig.</p><p> Stuur asseblief jou vrae of kommentaar oor die projek na sunfin@sun.ac.za. Vir meer inligting, besoek asseblief www.sun.ac.za/sunfin</p><p><br><br></p>
Irfaan built his career path on wise decisions http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9440Irfaan built his career path on wise decisions Petro Mostert<p>​</p><p>There was no significant career guidance in his school years, so he used the Weekend Argus's job section to see what job opportunities there were in the world beyond school and university. The vast number of finance-related vacancies was his cue to pursue a career in accounting and finance, says Irfaan Dalvie, Stellenbosch University's new Senior Director: Operations in the Responsibility Centre: Operations and Finance.</p><p>Born and bred in Cape Town, Irfaan's mind was set on accounting, and he enrolled at UWC to do his BCom after school. “I made my career decision based on an urgent need for future financial security. When I became a chartered accountant, there were as many as 22 000 CAs in South Africa, with less than five percent being black people. It was not an obvious choice as a career in the Indian and coloured communities at the time, but I knew that if I wanted a secure future, this was the way to go," said Irfaan, the first CA in his family.</p><p>Irfaan's role is to strategically assist the RC Operations and Finance leadership team and be responsible for planning and facilitating the development of SU's portfolio of properties, amongst others. “Irfaan's role is also that of the University's controller, conducting internal risk investigations, ad hoc finance, governance, and operational related investigations and managing the secretarial function of the Ethics hotline committee," says Prof Stan du Plessis, SU's Chief Operating Officer. Irfaan will assist Prof du Plessis in operational matters of the University and implement the RC's strategy and business plan in line with that of the University. He will also assist Prof Du Plessis in identifying and implementing improvements to business processes to increase efficiency and reduce costs.</p><p> </p><p>Before joining SU, Irfaan was, amongst others, responsible for managing and generating new sustainable sources of third-stream income for UWC. Prof du Plessis said Irfaan's experience in property development projects in his previous roles, especially at UWC, made him the obvious choice for this role. The highlight of his work at UWC was creating spaces and places for students that will transform and enhance their experiences on campus, which he believes cannot be done without wide consultation with all stakeholders. For him, it is essential that projects, no matter how small, should have a sustainable and transformational impact.</p><p>“I believe SU can significantly impact the region, the country, and even the world, and I am excited to be part of this process. There are a lot of exciting plans and projects on the horizon, which I cannot wait to be part of and help to contribute to the future we are building on our SU campuses."​</p><p>Before working at UWC for the past seven years, Irfaan worked mainly in corporate finance across various sectors. After completing his articles at PricewaterhouseCoopers (PWC), he joined Ernst & Young in 2001 and spent thirteen years as part of their corporate finance and risk management teams in various roles both locally and overseas.</p><p>Father of two, Irfaan, loves the time spent with his children. “We are best of friends and love the outdoors and exploring - especially places where there is water. He loves paying it forward via work done for NPOs, but also enjoys cooking and gardening, says Irfaan. “My latest project is growing fruit trees, and I currently nurture fifteen different varieties in the garden."<br></p><p>​<br></p><p><br><br></p>
The women in the glasshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9439The women in the glassPetro Mostert<p>​When you get what you want in your struggle for self<br>And the world makes you queen for a day,<br>Then  go to the mirror and look at yourself,<br>And see what that woman has to say.<br><br>For it isn't your  partner, nor your mother or friend   <br>Who's judgement upon you must pass;<br>The person whose verdict counts most in your life<br>Is the one staring back from the glass.<br><br>She is the person to please, never mind all the rest,<br>For she is  with you  up to the end.<br>And you've passed your most  difficult test<br>If the woman in the glass is your friend.<br><br>(Oh) You may fool many,  down the pathway of life,<br>And get pats on your back as you pass. (Well deserved!  Of course)<br>But your silent reward will be heartache and tears<br>If you've cheated the woman in the glass<br><br><em>Author: Dale Wimbrow</em><br></p>
Universiteit Stellenbosch verleng sluitingsdatum vir befondsingsaansoeke tot 30 November 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9425Universiteit Stellenbosch verleng sluitingsdatum vir befondsingsaansoeke tot 30 November 2022Petro Mostert<p>​Die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) het die sluitingsdatum vir 2023 Universiteit Stellenbosch-befondsingsaansoeke tot 30 November 2022 verleng sodat meer studente die geleentheid het om vir finansiële ondersteuning aansoek te doen.</p><p>Aansoeke vir US-befondsing het op 1 Julie 2022 geopen en sal nou op 30 November 2022 sluit.</p><p>"Deur die sluitingsdatum te verleng, gee ons aan meer studente die geleentheid om aansoek te doen vir befondsing, veral studente uit die kategorie wat as die “vermiste middel" (<em>missing middle</em>) bekend staan (bruto huishoudelike inkomste tussen R350 000 en R600 000 per jaar)," verduidelik SVBL-adjunkdirekteur Gerard Paris.​<br></p><p><strong>US befondsing</strong></p><p>'n Beurs kan 'n universiteitsopleiding bekostigbaar maak. Huidige en voornemende voorgraadse studente kwalifiseer vir US finansiële ondersteuning op grond van twee hoofkriteria: finansiële behoefte en akademiese meriete. Studente wat finansiële ondersteuning ontvang, kry dit in direkte verhouding tot die omvang van hul finansiële behoefte ongeag ras en geslag. Finansiële behoefte word bepaal deur die inligting wat die student indien rakende sy of haar finansiële omstandighede en word deur 'n derde party geverifieer.</p><p><strong>E-aansoek proses</strong></p><p>Die US het 'n nuwe aanlyn-aansoekproses en studentetoegang tot die nuwe veilige, eksterne webwerf word verkry deur hul unieke agt-syfer US# (studentenommer) en wagwoord te gebruik. SVBL beveel sterk aan dat studente eers die <span style="color:black;font-size:11pt;line-height:15.6933px;font-family:calibri, sans-serif;"><strong><a href="https://finaid.sun.ac.za/af/how-to-apply" style="color:#79103b;text-decoration-line:underline;">hoe-om-aansoek-te-doen</a></strong></span><span style="color:#000000;font-size:medium;"></span> instruksies deeglik deurlees en die vereiste ondersteuningsdokumente gereed kry, voordat hulle deur die my.sun-portaal aansoek doen. Die aanlynvorm neem sowat twintig minute om te voltooi.</p><p>Alle voornemende en huidige voorgraadse studente word aangemoedig om aansoek te doen – of om heraansoek te doen. Op hierdie manier word hulle geregistreer op die SVBL-databasis vir 2023-befondsingstoekennings en is hulle inligting daar indien hul finansiële omstandighede onverwags sou verander.</p><p>Vir enige navrae oor befondsingaansoeke kontak asseblief die US se kliëntediensnommer by 021 808 9111 of besoek <a href="https://finaid.sun.ac.za/">https://finaid.sun.ac.za/</a> <br></p><p> <br></p><p>Vir medianavrae<br></p><p>Petro Mostert</p><p>petromostert@sun.ac.za</p><p><br><br></p><p><br></p>
US stewig oppad na netto nul met die bekendstelling van sy Omgewings-volhoubaarheidsplanhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9416US stewig oppad na netto nul met die bekendstelling van sy Omgewings-volhoubaarheidsplanPetro Mostert<p>​Die Universiteit Stellenbosch (US) het 'n ambisieuse reis na netto nul in 2050  aangepak met die bekendstelling van die instelling se eerste Omgewingsvolhoubaarheidsplan.</p><p>Prof Wim de Villiers, US Rektor en Visekanselier, het gesê die US se Omgewingsvolhoubaarheidsplan is die Universiteit se ambisieuse doelwit om die volhoubaarheidsuitdaging in die lig van die klimaatkrisis die hoof te bied. Die plan verminder die impak van ons kampusse op die omgewing en demonstreer ons verbintenis tot volhoubaarheid vanuit 'n omgewingsperspektief, hulpbronne en die samelewing. “Die US kan en moet as 'n katalisator vir 'n volhoubare samelewing optree, nuwe kennis en insigte bied en 'n voorbeeld stel.</p><p>"As een van Afrika se voorste en toonaangewende navorsingsintensiewe universiteite, behoort die US 'n beduidende rol te speel om die pad na 'n volhoubare toekoms te bewerkstellig. Volhoubaarheid is 'n kernkomponent van die US se strategie waarin ons daarna streef om 'n gemeenskap van volhoubare veranderingmakers te skep. Ons verantwoordelikheid is om ons hulpbronne op so 'n manier te gebruik dat dit 'n florerende omgewing vir toekomstige geslagte nalaat," het prof de Villiers gesê.</p><p>Die Universiteit word gelei deur sy Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019-2024, waarin 'n deurslaggewende prioriteit die bevordering van sistemiese volhoubaarheid in 'n sosiale, ekonomiese en omgewingsoogpunt is. Dit doen ons om om die institusionele doelwit te verwesenlik om diepgaande en volhoubare verandering en herlewing teweeg te bring in alle fasette en funksies aan die US.</p><p>Nicolette van den Eijkel, Hoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur, sê die volhoubaarheidsplan gee besonderhede oor die rigtinggewende beginsels, teikens en prioriteite vir 2020-2025 en ondersteun die US se Visie 2040. “Die doel is om te verseker dat die US teen 2030 koolstofneutraliteit bereik. Dit is dapper stappe om 'n maatstaf vir eweknie-instellings plaaslik en internasionaal te word."</p><p>Volgens van den Eijkel moet die US omgewingsvolhoubaarheid as 'n fokusarea insluit oor alle aspekte van die US se operasionele bestuur, onderrig en navorsing, soos verwoord in Visie 2040.</p><p>Sy sê die Universiteit ondersteun die Verenigde Nasies se doelwitte vir volhoubare ontwikkeling as 'n pad na verantwoordelike ontwikkeling. "As 'n lid van nasionale en internasionale organisasies en institute is die US aktief betrokke by die breër nasionale en internasionale aspekte van volhoubaarheid. Afgesien van die volhoubaarheidsdoelwitte, oorweeg die Universiteit se Visie 2040 ook Suid-Afrika se eie Nasionale Ontwikkelingsplan en die Afrika-unie se Agenda 2063. Die US is uniek geposisioneer om die strewe na die SDG's en omgewingsvolhoubaarheid beide plaaslik en op die Afrika-vasteland te dryf deur die bevordering van omgewingsvolhoubaarheid by die US."</p><p>Nadeem Gafieldien, Direkteur Eiendomsdienste, sê die US het reeds begin met verskeie projekte wat in die plan ingesluit is, soos die implementering van gryswaterstelsels op alle kampusse. Gafieldien het ons herinner aan die droogtekrisis in 2017/18, wat die installering van 'n waterbesparende aanleg en fasiliteite soos dié groot gryswateraanlegte genoodsaak het. Hierdie veranderinge het ten doel om veerkragtigheid in ons stelsels te bou om toekomstige omgewingskokke te weerstaan. Terwyl ons verbruik, koste en koolstof verminder het, het ons 'n 50 persent vermindering in drinkbare waterverbruik op kampus bereik."</p><p>Fasiliteitsbestuur sal projekte ter waarde van meer as R 100 miljoen wat met die plan verband hou, oor die volgende vyf jaar implementeer. Hierdie projekte sal help om die agt hooftemas te dryf: energie en emissies, water, afval, biodiversiteit en grondgebruik, reis en mobiliteit, volhoubaarheidsgeboue, goedere en dienste, en verbintenisse. Dit verteenwoordig kumulatief Fasiliteitsbestuur se verbintenis tot die suksesvolle implementering van hierdie plan met die hulp van al die US se belanghebbendes," het Gafieldien gesê.</p><p>Gafieldien het gesê Fasiliteitsbestuur se omgewingsvolhoubaarheidspan het, onder leiding van John de Wet, Bestuurder: Omgewingsvolhoubaarheid, reeds begin om bewustheid op ons kampusse en deur die US se webwerf en sosialemediaplatforms te verhoog met 'n temaveldtog wat die US se verbintenis tot die bereiking van sy volhoubaarheidsdoelwitte uitbeeld. Onder die slagspreuk "Saam op ons reis na netto-nul koolstof," het die span personeel en studente aangemoedig om betrokke te raak by verskeie projekte en geleenthede wat beplan word.​</p><p>In die woorde van prof De Villiers: "Die Universiteit Stellenbosch is besig om die wêreld se toekomstige leiers op te voed. Ons moet hulle bemagtig om wêreldburgers vir volhoubare ontwikkeling te word. Deur my volle ondersteuning vir die US se omgewingsvolhoubaarheidsvisie te toon, nooi ek die hele US-gemeenskap uit om ons vennote te wees om die doelwitte te bereik wat in die US Omgewingsvolhoubaarheidsplan uiteengesit word."<br></p><p> Om 'n afskrif van die Omgewingsvolhoubaarheidsplan af te laai, kliek <a href="/english/management/OperationsandFinance/Pages/Env-sus.aspx">hier</a><br><br></p><p>Media navrae</p><p>Petro Mostert</p><p>E petromostert@sun.ac.za<br></p><p>M 0823346193<br><br></p><p><br></p>
I am enoughhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9334I am enoughPetro Mostert<p>​</p><p>"Beautiful people, believing I am enough is an important part of a healthy relationship with myself. Those of us who stand firmly in this belief can be mentors and provide support for others. Those who struggle with this self-belief can seek mentorship and support from communities like this. In building on progress already made, let's hold each other up, let's affirm each other."</p><p>We are quoting our guest speaker on our RC's Women's Day 2022 celebration, Sindiswa Calana, a people development and relationship systems practitioner.</p><p>Sindiswa is no stranger to some of Stellenbosch University's women and was the obvious choice when the organising committee needed someone who could give that more profound meaning to the theme of "Just Be".</p><p>Her "peanut gallery", which keeps her entertained, she says,  is also the source of her (and many of us) self-imposed limitations. She encourages people to understand and embrace their inner voice (or voices). "Acknowledge the critic when it comes up. Do not let it doubt your abilities or diminish your confidence. Ask the question: how is it trying to be helpful? Extract the useful information, thank your inner critic for raising some valid points you need to consider and then move on from it. Don't let this "imposter syndrome" sow seeds of self-doubt."</p><p>While dealing with her inner critic, on the one hand, Sindiswa encourages us to diligently train our cheerleader voice – the one who encourages you to "be you" and to believe in yourself. "You have to train this voice – like a muscle, so there is no chance for self-doubt to take over."</p><p>"Why can't I get the conversation with that person out of my mind?"</p><p>"Why does so-and-so seem to think they can make decisions for me?"</p><p>"Why did I react so strongly when that person made that remark?"</p><p>For Sindiswa, it was a pivotal realisation for her when she realised that many of her frustrations are not about "them" but "her" – "me". The role I've assigned to "me", how I see myself, and the extent to which I exercise agency in my life.<br></p><p>"My relationship with myself is a critical lens through which I view and make sense of the world. The more I understand myself, the better I can own my actions and advocate for myself from a place of self-understanding in a world where it is easy to get lost in the noise from out there – by what standards we should live by, the definitions of self and what we should regard as important. My journey led me inward and to realise that investing in my relationship with myself is not selfish. It is an act of self-love."</p><p>Her question to us was: "What is your relationship with yourself, and how does it support you in just being? And remember, to "Just Be" means different things to different people."</p><p>One thing she noticed in her life is how easy it is to be kind to others yet be quite hard on yourself. "Each person in this room has overcome, jumped over hurdles, persisted. The women who marched to the Union Buildings would grin from ear to ear looking into this room," Sindiswa said.</p><p>She said that when one believes she is enough, she can easier permit herself to be. "In our 21st-century lives, it is easier to be swept away by doing, doing and doing. Our world makes it incredibly easy to be human doings rather than human beings."</p><p>That is where self-care comes in. "Being a giver by nature, I realised that giving brings me joy and does not leave me feeling empty. So, I've identified and intentionally engaged in what makes me smile, what makes my heart skip a beat, and what fills me with inexplicable joy. Knowing these things enables me to own that replenishment: it equips me to tell others what I need."</p><p>Sindiswa said self-care is no grand gesture. It should be a daily discipline. "To "Just Be", I am grounded in my relationship with myself and believing I am enough; it gives me permission to "Just Be", and self-care fuels the engine for all of it. Tap into that power and let your lights shine – encouraging others to turn on their lights too."<br></p><p> </p><p>​ </p><p>​<br></p><p><br><br></p>
Just Behttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9327Just BePetro Mostert<p>​For the fifth time, our Responsibility Centre Operations and Finance celebrated Women's Day together and in what better place than the breathtaking Johannesdal overlooking the Banhoek valley mountains? On this rainy Friday afternoon (19 August 2022), 190 women came dressed up in black and white with here and there a zhuzh of colour in a hat, a scarf, shoes, or an earring. They came here to JUST BE.</p><p>During lockdown, we had to improvise and make do with whatever online creativity allowed us to design. This year, the mountains, the rain, and the fantastic women of this RC made the event just fabulous. "I remain the proudest head of a Responsibility Centre in the University on account of how you do your work in the University," said a proud Prof Stan du Plessis, our host and the person who started this initiative.</p><p>Our finance division had to pull out all the stops to create a magical event this year. Our co-host, Manie Lombard, chief director of Finance, and his organising committee ensured we would remember this event for a long time.</p><p>And what better theme than Just Be? As Prof Stan says: "some of the most complex philosophical ideas of the last century were about "being"." In highlighting the importance of our work life versus our personal life and whether or not this should be a balancing act like being on a seesaw, Prof Stan preferred to call this a work-life-integration.</p><p>"I hasten to add that I don't mean your work should dominate your life, especially not your family's life. I am not saying integrate your family time into your work or allow your work to dominate your family time. Your work at the University should be meaningful enough, and you don't have to feel transactional about it. When we do meaningful work, we don't feel we have to sacrifice a part of ourselves. We can really BE at work and BE OURSELVES in such meaningful work."</p><p>This year Prof Stan took inspiration from a famous young Pakistani, Malala Yousafzai, a youth and women activist who became the youngest recipient of the Nobel prize when she received the peace prize at 17.</p><p>She said: "I raise up my voice—not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us is held back."</p><p>"I am delighted to say that women's voices are increasingly heard in this University. You can increasingly "be yourself" at SU, at all levels, including the executive level. Of the five Chief Directors in our RC, four are women, and two of the University's four vice-Rectors will be women next month. We cannot all succeed when half of us are held back. Vroue van die VS: Bedryf en Finansies. Ek hoop dat julle werk en julle werk en lewe integrasie betekenisvol sal wees. Dat julle julself kan wees, dat julle by die US kan wees soos julle ook tuis is. Be yourself at SU; that is the valuable contribution we need from each of you," said Prof Stan.​</p><p>​<br><br></p><p><br></p>
All hands-on deck for Mandela day 2022 at AF Louwhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9323All hands-on deck for Mandela day 2022 at AF LouwPetro Mostert<p>​</p><p>​Since 2009 we have celebrated Mandela Day (18 July) to carry on his work and inspiration to change the world or at least a part of it. This year, Facilities Management's staff, suppliers, and contractors pulled out all the stops to give back to the AF Louw Primary School in Stellenbosch.</p><p>One by one, construction vehicles pulled in and out came the ladders, paintbrushes, screwdrivers, weed eaters and chain saws. There was no one giving instructions, calling out demands. Instinctively everyone started to work on something they were good at – planting vegetables in the new garden, thinning out bushes and trees, fixing leaks, laying new tiles, painting walls, and restoring an old rusty pavilion next to the sports field where the lawnmower tractor is doing its thing.</p><p>Principal Anne Tarr welcomed the teams, who said she expected a few people to come to the school to fix some stuff, but instead, it was a full-scale operation. "Thank you for touching lives here today. We must teach our children to dream; this is how dreams come true. Thank you from the bottom of our hearts."</p><p>Because Principal Tarr and this school touched her life, Aloma Fourie, Manager: maintenance planning at FM's Property Services, was delighted that this school was picked for this year's Mandela project.</p><p>Aloma quickly assembled a team with Robert Todkill, technical advisor, and the maintenance team at FM to get the maintenance wheels rolling. Over 170 people helped somehow on Mandela day to improve the school. "You give a job like this to Aloma, and magic happens," said Nicolette van den Eijkel, FM's Chief Director, who thanked each person for arriving and helping where they could.</p><p>Aloma said she wanted to show that SU is not an entity in isolation. "SU is part of the bigger Stellenbosch community, and what we do impacts everybody that lives here. Many of FM's staff and their children attended this school. I wish that SU inspire the children from this school as a place that is there for the bigger community."</p><p>"Some of our suppliers and staff were on site almost this whole week leading up to Mandela Day, as there was a lot of work to be done," said Brandon Como, who took the lead on this event. "It is unbelievable how everyone just came on board to make this project far better than we anticipated." Brandon and his organising committee did wonders in arranging the day's logistics and ensured everyone was there, had their tools and a much-deserved lunch. The staff even organised to collect non-perishable articles to donate to the school.​</p><p>The atmosphere at AF Louw was eclectic and energetic. You could not help laughing at all the sayings from people working hand-in-hand and against the clock to restore, fix and create a place that learners will be proud to return to. People said they were privileged to be part of a group of people that give of themselves, so you cannot even find words to describe it.<br></p><p></p><p>Watch the video here: <a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/personal/como_sun_ac_za/_layouts/15/stream.aspx?id=/personal/como_sun_ac_za/Documents/Mandela%20Day%202022/Mandela%20Day%20Video/Mandela%20day%20%28Full%29%20%281%29.mp4&wdLOR=c9196A99B-AD21-034F-B1D8-17EEC2AEA3AA&ga=1">FM's Mandela day 2022</a> for a quick glimpse of the day's activities.</p><p> "It always seems impossible until it's done," said Madiba.</p><div><br>​<br></div><p>​<br><br></p><p><br></p>
Stellenbosch se Groen Skool is nou nog groener met ‘n nuwe sonpaneel-stelsel http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9284Stellenbosch se Groen Skool is nou nog groener met ‘n nuwe sonpaneel-stelsel Petro Mostert<p>​'n Jaar gelede het Laerskool Cloetesville die eerste skool in Suid-Afrika geword wat 'n Energieprestasiesertifikaat (EPC) ontvang het nadat die Universiteit Stellenbosch en die Innovus afwentelmaatskappy GreenX Engineering (GXE) energiebesparende tegnologie by dié skool geïnstalleer het. Op Vrydag, 12 Augustus 2022 het hierdie gewilde Stellenbosse skool, bekend as die Groen Skool, 'n 7.5kW sonpaneel (fotovoltaïese) stelsel ontvang wat ongeveer 14MWh (14 000 eenhede) elektrisiteit per jaar sal opwek. Die stelsel sal jaarliks byna 13 ton koolstofdioksied negeer en R20 000 per jaar bespaar terwyl hulle elektrisiteit aan die netwerk terugverkoop.</p><p>Agter hierdie jong Innovus-maatskappy sit die span van GreenX onder die leiding van dr Jason Samuels, wat aan die einde van 2021 sy PhD in elektriese ingenieurswese ontvang het; navorsing wat gelei het tot energiekostebesparings by skole in die Stellenbosch- en Paarl-streek. Samuels se mentor prof Thinus Booysen, 'n professor in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, en prof Saartjie Grobbelaar, 'n professor in die Departement Bedryfsingenieurswese, is albei by die maatskappy betrokke.</p><p>Onder die US se Senior Direkteur van Sosiale Impak en Transformasie, dr Leslie van Rooi se leierskap, het die US se Departement Sosiale Impak en die Fakulteit Ingenieurswese in 2021 'n veldtog begin en ligte by 25 geen- of lae-fooi-skole te vervang om die skole te help om hul elektrisiteitsuitgawes en die las op Eskom en die omgewing te verminder. “Ons het daarin geslaag om die skole se elektrisiteitsrekeninge met enigiets van 21% tot soveel as 39% te verminder," het prof Booysen gesê.</p><p>Danksy nog beskikbare fondse nadat die aanvanklike projek voltooi is, kon hulle 'n sonkragaanleg by Die Groen Skool installeer. In 'n afsonderlike projek in 2018 het die span 'n toetsprojek begin waar hulle 'n paar sonpanele by Rhenish Primêr, AF Louw Primêr en Laerskool Stellenbosch geïnstalleer het. Die projek se gunstige resultate het Rhenish gemotiveer om 'n groot sonkragaanleg te installeer en die sonpanele van die toetsprojek aan Cloetesville Primêr te skenk.</p><p>Dr Van Rooi het gesê die Universiteit Stellenbosch bly verbind tot vennootskappe met plaaslike skole op baie vlakke. “Ons doen dit spesifiek om ons skole en gemeenskappe positief te beïnvloed. Dit is wonderlik dat ons ook so kan bydra tot die leergeleenthede van Cloetesville Laerskool. My opregte waardering aan ons kollegas en die skoolgemeenskap dat ons op hierdie manier kan saamwerk."</p><p>Dr Van Rooi het gesê aangesien die skool nou 'n 10kW-omskakelaar het, sal die US nog 'n paar sonpanele skenk om te verseker dat die aanleg op volkapasiteit kan werk.</p><p>Mnr Salie Abrahams, die Adjunk Direkteur-generaal: Onderwysbeplanning by die Wes-Kaapse onderwysdepartement (WKOD), gesê hierdie projek wys wat skole kan doen om gemeenskappe te help om te herstel na 'n baie moeilike tydperk . “Vandag is 'n fantastiese dag. Hier sien ons eerstehands hoe skole 'n groter rol in gemeenskappe kan vervul deur dienste te verskaf wat hulle kan help ophef. Met hierdie kreatiewe projek sien ons hoe skole kan help om die nasionale energiekrisis aan te spreek en die veerkragtigheid en algemene welstand van die plaaslike gemeenskap van Cloetesville te verbeter. Ons moet nou 'n manier vind om 'n model te ontwikkel wat dit na meer skole kan uitrol sodat meer gemeenskappe by hierdie innovasie kan baat." Abrahams het gesê die Wes-Kaapse regering en WKOD wil aan hierdie proses deelneem. “Om hierdie projek vorentoe te neem is vir ons 'n prioriteit en ons sien uit daarna om die vennootskappe te bou wat die nodige platform sal skep om soveel skole as moontlik aan boord te kry. Hierdie projek het die volle ondersteuning van die WKOD," het Abrahams gesê.​</p><p>Mnr Alex Hall, skoolhoof van Rhenish, het gesê dit is 'n viering van die menslike gees om hierdie droom 'n werklikheid te maak. “Ons was bevoorreg om hierdie jaar ons eie sonkragaanleg te installeer met 'n 22kW-omskakelaar wat ons 42 MWatt-ure per jaar gaan bespaar. “Ons is veral trots op die 40-ton koolstofvrystellings wat ons gaan negeer. Dit is met groot trots dat ons op hierdie manier aan die Stellenbosch-gemeenskap iets kon teruggee," het Hall gesê.</p><p>Met die dank aan die vennote van hierdie projek, het Cloetesville Laerskool se skoolhoof, mnr Rodger Cupido, gesê die skool sal nie net die finansiële voordele van hierdie energiebesparende stelsel ervaar nie, maar hulle is nou deel van 'n meer betekenisvolle leerproses wat hulle na hul gemeenskap kan neem. "Ons is opgewonde om deel hiervan te wees en baie dankbaar vir al die betrokke vennote. Dit is fantasties om al hierdie mense hier te hê wat 'n verskil maak, en ons hoop om voort te bou op hierdie verhouding op ons groen reis as die Groen Skool."​<br></p><p><strong>Meer skole bevoordeel</strong></p><p>Die WKOD het onlangs aan GreenX Engineering die geleentheid gegee om IoT-energiebestuur en beligtingsdoeltreffendheid-opgraderings te loods by 25 geen-fooiskole in die Wes-Kaap en hulle te help om op hul elektrisiteitsrekeninge te bespaar. Vir hierdie R6 miljoen-projek, het GreenX uitgebreide energie-oudits by die verskillende skole gedoen om te bepaal hoe hulle hulle met energiebesparende ligte en meters die skole kan help om hul energiegebruik te meet en te bestuur.</p><p>“Ons het reeds 100 geen-fooi-skole in die Wes-Kaap geïdentifiseer wat by ons energie-ingrypings sal baat vind," sê Samuels. “Ons hoop dat na die suksesvolle voltooiing van die werk aan die eerste 25 skole, die WKOD ons projek sal uitbrei om die res van die 75 skole in te sluit. Hierdie energie-ingrypings sal gebruikskostebesparings vir die skole teweeg bring, en ook die WKOD grootliks bevoordeel, aangesien hulle 'n bloudruk sal hê om na ander skole in die streek uit te rol."</p><p>Samuels sê: "Ons voorsien dat 'n skool enigiets tussen 20-40% op hul energierekeninge sal kan bespaar, wat 'n gemiddelde besparing van sowat R3 000 per skool per maand en 'n totaal van R36 000 per jaar kan beteken." </p><p>LET WEL:</p><p>Op Vrydag, 12 Augustus het die Universiteit se Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie, dr. Leslie van Rooi, en die skoolhoof van Rhenish Laerskool, mnr Alex Hall, die panele van 'n sonkragaanleg aan die skoolhoof van Cloetesville Laerskool, mnr Rodger Cupido oorhandig.​</p><p><br><br></p>
Innovus vier vroue entrepreneurs wat van ons wêreld 'n beter plek maakhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9262Innovus vier vroue entrepreneurs wat van ons wêreld 'n beter plek maakPetro Mostert<p>​Suid-Afrikaners herdenk elke jaar Vrouemaand in Augustus as 'n huldeblyk aan die dapper vroue wat op 9 Augustus 1956 na die Uniegebou gestap het om 'n einde te bring aan vroue wat passe moet dra. Dit is 2022, en ons het al ver gekom. Dit sien ons daagliks by die Universiteit Stellenbosch se innovasie- en kommersialiseringsafdeling, Innovus, waar hulle entrepreneuriese vroue-innovasies koester en ontwikkel tot lewensvatbare besighede wat beduidende verskille maak in die wêreld waarin ons leef.</p><p>“Ons het vroue entrepreneurs van alle soorte," sê Anita Nel, US se Hoofdirekteur: Innovasie en Kommersialisering. “Vrouewetenskaplikes wat onlangs 'n baanbrekende navorsingsmetode gepatenteer het om mikroklonte in die bloed van Long COVID-pasiënte op te spoor; 'n ingenieur wat gehelp het om 'n groenenergiemaatskappy te stig wat nou skole help om hul energierekeninge te verminder; 'n mariene bioloog wat die see veilig maak vir haaie en mense; ons kreatiewe en energieke nuwe Matie Shop-bestuurder wat ons US-handelsmerk na die sterre neem; en ons vrouetegnologie-oordragspan by Innovus wat 24 uur per dag werk om kommersieel lewensvatbare besighede uit US-studente se navorsing te skep. Daar is nog vele meer. Elkeen van hierdie vroue inspireer ons by Innovus daagliks."</p><p>Nel het onlangs van Amsterdam af teruggekeer het met 'n toekenning van die Universiteit-industrie-innovasienetwerk (UIIN) aan die US as naaswenner vir Uitstaande Entrepreneuriese en Betrokken Universiteit op grond van die werk wat via Innovus gedoen is. Sy glo dit is die vroue-entrepreneurs van vandag wat 'n beter môre vir almal skep. “Ek sien dit daagliks soos innovasies van ons vroulike navorsers op ons lessenaars beland. Ons moet ons vroue-entrepreneurs ondersteun, want hul nalatenskap sal 'n beter wêreld vir ons nageslag skep," sê Nel.</p><p>“Ek is bevoorreg om die enorme effek te sien van vroue se suksesse wat direk tot plaaslike ekonomieë bydra en die lewens van die mense in daardie gemeenskappe raak. Vroue soek voortdurend maniere om terug te ploeg in hul gesinne en gemeenskap - om onderwys op te hef en die beste voeding, welstand en kinders se gesondheid te verseker. Hul innovasies is ook meer geneig om dienste en geleenthede aan hul gemeenskappe te verskaf."​ As een van die aanbieders by die UIIN-konferensie in Junie vanjaar, het Anita die lesse wat sy geleer het om die US se entrepreneuriese ekosisteem te vestig, met die gehoor gedeel. Dié ekosisteem bestaan uit Innovus se Tegnologie-oordragkantoor, die Universiteit van Stellenbosch se maatskappye, die US LaunchLab en SUNKOM, die US se afdeling wat fokus op die kommersialisering van nie-akademiese dienste en projekte. “Die samewerking van hierdie entiteite, tesame met die stigting van die Universiteitstegnologiefonds en die US Beleggingskomitee bied die platform vir entrepreneurskap om te floreer."</p><p>Nel glo Universiteite in Afrika kan 'n beduidende rol speel om entrepreneurs te ondersteun om ekonomiese groei-agente in hul streke te word, ondernemings te begin en te laat groei. "Om die US as 'n entrepreneuriese Universiteit te laat groei, moet ons die instelling ontwikkel om te innoveer, geleenthede te erken en skep, risiko's te neem en op uitdagings te reageer en uiteindelik 'n natuurlike broeikas te word wat sy akademici, tegnici en studente kan ondersteun om nuwe ondernemings te skep," sê Nel , met verwysing na die Britse akademikus David Kirby se definisie van entrepreneurskap.</p><p>Innovus publiseer in Augustus 'n reeks artikels oor die US se vroue-entrepreneurs op hul webwerf by <a href="http://www.innovus.co.za/">www.innovus.co.za</a>  en op sosiale media-platforms. Lees hul stories en help ons om die uitstaande prestasies van vroue in verskeie dissiplines te deel en te vier, deur 'n beter lewe vir almal te skep deur innovasie.​</p><p><br></p><p>Innovus webwerf: <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.innovus.co.za/womans-month&data=05%7c01%7c%7c57c14ec92be9483f009208da753ab3aa%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637951192362816364%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=wy1SHR4NhHYE2cWeahlDq2FeQ7wAVqVn6I3CS9eoDBQ%3D&reserved=0">Woman's Month (innovus.co.za)</a></p><p>LinkedIn: <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/883499/admin/&data=05%7c01%7c%7c57c14ec92be9483f009208da753ab3aa%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637951192362816364%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=3PYlqhCwJJg1SEwwZpjklWY1L/NzglikOW84%2B%2BFQCgo%3D&reserved=0">(1) University of Stellenbosch Enterprises (Pty) Ltd: Company Page Admin | LinkedIn</a></p><p>Facebook: <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/InnovusTTO&data=05%7c01%7c%7c57c14ec92be9483f009208da753ab3aa%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637951192362816364%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=rQanHrrCw0U6Z2UG27wJY4XPDhSCV/BNzo%2BrBJrtGnc%3D&reserved=0">Innovus Technology Transfer | Facebook</a></p><p> <br></p><p><br></p>