Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentesektor

​Lede uit die Studenteraad deur Studenteraad verkies:

Mnr W Bester (01.10.2017 – 30.09.2018)
Me D Padachey (01.10.2017 – 30.09.2018​)

Lede uit Primkomitee deur die Primkomitee verkies:

Mnr A Napoli (01.10.2017 – 30.09.2018)
Mnr R Williams (01.10.2017 – 30.09.2018)

Lid deur Verenigingsraad verkies: 

Vakant

Lede van die Akademiese Belangeraad (ABR) deur die ABR verkies: 

Mnr J Griesel (01.10.2017 – 30.09.2018)
Mnr M Ndamandama (01.10.2017 – 30.09.2018)

Lid uit die Studente-Unie deur SR verkies 

Mnr W Bezuidenhout (01.10.2017 – 30.09.2018)​