Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studente

Lede uit die Studenteraad deur Studenteraad verkies:

Vakant
Vakant

Lede uit Primkomitee deur die Primkomitee verkies:

Me EB Henderson (01.10.2016 – 30.09.2017)
Me M Sieberhagen (01.10.2016 – 30.09.2017)

Lid deur Verenigingsraad verkies: 

Ms P Naidoo (01.10.2016 – 30.09.2017)

Lede van die Akademiese Belangeraad deur die ABR verkies: 

Me K Govender (01.10.2016 – 30.09.2017)
Me TC Steyn (01.10.2016 – 30.09.2017)

Lid uit die Studente-Unie deur SR verkies 

Vakant