Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

IF Lede

Lede se termyne volgens die US Statuut: 

  • Lede se termyn is drie jaar, uitgesluit studentelede. Lede kan vir meer as een termyn agtereenvolgens dien. Om kontinuïteit te behou, word nie al die lede in dieselfde jaar verkies nie. 

  • Studentelede se termyn is een jaar.