Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitvoerende Komitee

​​
Van links na regs: Wayde Davidse, Desmarie Meintjies (Sekretariaat), Adelbert Scholtz​, Mariné Bothma, Celeste Nel (Voorsitter), Sello Molapo (Ondervoorsitter) en Bryan Bergsteedt.​

Die Uitvoerende Komitee, wat jaarliks saamgestel word, bestaan uit - 


(a) die voorsitter en die ondervoorsitter. Kandidate word genomineer en gesekondeer deur middel van 'n nominasievorm wat vergesel moet word deur 'n skriftelike missiestelling. Nominasie word betyds aan lede sirkuleer en stemming vind plaas by die laaste IF-vergadering van die jaar deur middel van voorafbereide stembriefies.

​(b) een lid uit elk van die sektore: Beheer- en Bestuur, Personeel, Studente en Gemeenskap word verkies deur lede uit hul eie sektore.


Voorsitter

​Dr C Nel

​Ondervoorsitter

Mnr S Molapo

Beheer- en Bestuursektor

Mnr WP Davidse

​Personeelsektor

Mnr B Bergsteedt

​Studentesektor

​Me M Bothma

​Gemeenskapsektor

​Dr DA Scholtz