Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitvoerende Komitee

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Van links na regs: Wayde Davidse, Desmarie Meintjies (Sekretariaat), Adelbert Scholtz​, Mariné Bothma, Celeste Nel (Voorsitter), Sello Molapo (Ondervoorsitter) en Bryan Bergsteedt.​

Die Uitvoerende Komitee van die Institusionele Forum bestaan ui

t:

​(a) Die Voorsitter en Ondervoorsitter, en​

(b) Een persoon wat elke drie jaar verkies word deur ​elk van die sektore: Beheer- en Bestuur, Personeel, Studente en Gemeenskap behalwe in die geval van die studentesektor waar 'n persoon elke jaar verkies moet word.


Voorsitter

​Dr C Nel

​Ondervoorsitter

Mnr S Molapo

Beheer- en Bestuursektor

Prof PD Erasmus

​Personeelsektor

Mnr B Bergsteedt

​Studentesektor

Mnr W du Plessis

​Gemeenskapsektor

Me M Goussard