Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeelsektor

​​Permanente nie-professorale akademiese personeel:

Mnr L Burrows (01.10.2015 - 30.09.2018) 
Dr KM Huddlestone (01.10.2015 - 30.09.2018)
Dr C Nel (01.10.2015 - 30.09.2018) (Voorsitter) 

Lede uit administratiewe en akademiese ondersteuningspersoneel 

Vakant
Me CM Feyt (01.10.2015 - 30.09.2018) 
Me F Fredericks (01.10.2015 - 30.09.2018) (Ondervoorsitter)

Lede uit tegniese ondersteuningspersoneel 

Mnr MG Marupula (01.10.2015 - 30.09.2018)
Me PJ Steyn (01.10.2015 - 30.09.2018)

Lede wat kwalifiseer om lid van die werknemersvereniging te wees: 

Geen (Ekstra lid onder administratiewe en akademiese ondersteuningspersoneel)