Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeelsektor

​​Uit eie geledere deur die permanente nie-professorale akademiese personeel verkies:

Mnr B Bergsteedt (01.01.2019 – 31.12.2021) (Voorsitter) ​​
Mnr W Bester (01.01.2019 – 31.12.2021)
Dr KM Huddlestone (01.01.2019 – 31.12.2021)

Uit eie geledere deur die professionele en administratiewe steundiens (PASD)-personeel verkies: 

​Mnr MJ Brooks (01.01.2019 – 31.12.2021)
Dr C Nel (01.01.2019 – 31.12.2021) 

Uit eie geledere deur die tegniese ondersteuningspersoneel verkies: 

Dr Y Engelbrecht (01.01.2019 – 31.12.2021)​
Mnr MG Marupula (01.01.2019 – 31.12.2021)​

Uit eie geledere deur die steundienspersoneel op posvlakke 14 tot 19, uitsluitend PASD-personeel en tegniese ondersteuningspersoneel verkies​: 

Vakant