Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitvoerende Komitee


Die Uitvoerende Komitee, wat jaarliks saamgestel word, bestaan uit - 


(a) die voorsitter, die ondervoorsitter en die sekretaris. Kandidate word genomineer en gesekondeer deur middel van 'n nominasievorm wat vergesel moet word deur 'n skriftelike missiestelling. Nominasie word betyds aan lede sirkuleer en stemming vind plaas by die laaste IF-vergadering van die jaar deur middel van voorafbereide stembriefies.

​(b) een lid uit elk van die sektore: Beheer- en Bestuur, Personeel, Studente en Gemeenskap word verkies deur lede uit hul eie sektore.


Voorsitter

​Dr C Nel

​Ondervoorsitter

​Me F Fredericks

Sekretaris

​Mnr WP Davidse

Beheer- en Bestuur

Mnr S Molapo

​Personeel

Mnr L Burrows​

​Studente

​Me D Padachey

​Gemeenskap

​Dr DA Scholtz