Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitvoerende Komitee


​Van links na regs: Wayde Davidse, Denisha Padachey, Celeste Nel, Sello Molapo, Farah Fredericks en Le Roux Burrows (nie op foto: Adelbert Scholtz)

Die Uitvoerende Komitee, wat jaarliks saamgestel word, bestaan uit - 


(a) die voorsitter en die ondervoorsitter. Kandidate word genomineer en gesekondeer deur middel van 'n nominasievorm wat vergesel moet word deur 'n skriftelike missiestelling. Nominasie word betyds aan lede sirkuleer en stemming vind plaas by die laaste IF-vergadering van die jaar deur middel van voorafbereide stembriefies.

​(b) een lid uit elk van die sektore: Beheer- en Bestuur, Personeel, Studente en Gemeenskap word verkies deur lede uit hul eie sektore.


Voorsitter

​Dr C Nel

​Ondervoorsitter

Mnr S Molapo

Beheer- en Bestuursektor

Mnr WP Davidse

​Personeelsektor

Mnr B Bergsteedt

​Studentesektor

​Me M Bothma

​Gemeenskapsektor

​Dr DA Scholtz