Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Beheer- en Bestuursektor

Verkies deur die Raad 

Mnr W Davidse (19.06.2018 - 30.06.2020) 
Mnr AV Moos (19.06.2018 - 30.06.2020​) 

Verkies deur die Senaat 

Prof JH Knoetze (01.10.2015 – 30.09.2018)
Prof KH Myburgh (01.10.2015 - 30.09.2018) 
Prof AP Greef (01.10.2015​ - 30.09.2018) 

Se​nior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie

Dr LB Van Rooi (Staande lid)

Diensbillikheid

Mnr S Molapo (Staande lid)

Die Registrateur 

Dr R Retief (Staande lid)