Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Beheer- en Bestuur

Verkies deur die Raad 

Mnr H Gonzales (09.05.2016 - 30.06.2018) 
Mnr AV Moos (23.06.2014 - 30.06.2018) 

Verkies deur die Senaat 

Prof JH Knoetze (01.10.2015 – 30.09.2018)
Prof KH Myburgh (01.10.2015 - 30.09.2018) 
Prof AP Greef (01.10.2016 - 30.09.2018) 

Senior Direkteur: Gemeenskapinteraksie

Dr AR Smith-Tolken (Staande lid)

Diensbillikheid

Mnr S Molapo (Staande lid)

Aangewys deur die Registrateur 

Dr R Retief (Staande lid)