Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons


Afdeling Strategiese Inisiatiewe


Senior Direkteur
Dr Barbara Pool
(021) 808 3080
Strategiese Fondsprosesbestuurder
Therese Mitchell
(021) 808 9201
Programbestuurder
Martin de Abreu
(021) 808 4158
Projekkoördineerder
Carin Erasmus
(021) 808 9765
Kwessie-interaksiebestuurder
Jacolette Kloppers
(021) 808 4181
Kantoor- en projekassistent (vir algemene navrae)
Eldine Smit
(021) 808 9740


Waar ons is


Administrasiegebou B
Victoriastraat
Stellenbosch

Klik hier vir ’n kaart (ons ligging word deur die getal 2 aangedui).