Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons


Afdeling Strategiese Inisiatiewe


Senior Direkteur
Dr Barbara Pool
(021) 808 3080
Projekkoördineerder
Carin Erasmus
(021) 808 9765
Programbestuurder
Martin de Abreu
(021) 808 4158
Kantoor- en projekassistent (vir algemene navrae)
Eldine Smit
(021) 808 9740


Waar ons is


Administrasiegebou B
Victoriastraat
Stellenbosch

Klik hier vir ’n kaart (ons ligging word deur die getal 2 aangedui).