Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Verandering by die US

Hoe veranderingsbemagtiging by die groter prentjie by die US inpas

Veranderingsbemagtiging by die Universiteit Stellenbosch is deel van ’n institusionele siklus wat ons Strategiese Raamwerk 2019–2024, strategie implementeringsplanne, omgewingsplanne, Institusionele Plan en Visie 2040 insluit.

CM Web visuals__Eng6.jpg  

US se raamwerk vir veranderingsbemagtiging

Hoe sal veranderingsbemagtiging by die Universiteit Stellenbosch plaasvind? Ons sal steun op die US Raamwerk vir Veranderingsbemagtiging wat die volgende fases insluit:

  1. Identifiseer verandering en beplan daarvoor
  2. Ontwerp en navigeer die verandering
  3. Institusionaliseer en bemagtig die verandering
  4. Vestig eienaarskap vir verandering en leer uit verandering

Verdere besonderhede oor elke fase verskyn hier.