Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​

Kontak ons


Afdeling Strategiese Inisiatiewe


Senior Direkteur
Dr Barbara Pool
(021) 808 3080
Strategiese Fondsprosesbestuurder
Vakant
Programbestuurder
Martin de Abreu
(021) 808 4158
Projekkoördineerder
Vakant
Kwessie-interaksiebestuurder
Jacolette Kloppers
(021) 808 4181
Kantoorbestuurder​- en projekassistent (vir algemene navrae)
Eldine Smit
(021) 808 9740


Waar ons is


Administrasiegebou B
Victoriastraat
Stellenbosch

Klik hier vir ’n kaart (ons ligging word deur die getal 2 aangedui).