change enablement.jpg

Veranderingsbemagtiging en -bestuur

Ons is tans besig met die ontwikkeling van 'n raamwerk vir veranderingsbemagtiging en veranderingsbestuur vir die Universiteit wat op projekte van verskillende groottes van toepassing sal wees.

change enablement.jpgDie raamwerk vir veranderingsbemagtiging sal fokus op die bemagtiging van mense om verandering en die impak daarvan te bestuur.
change management.jpgDie raamwerk vir veranderingsbestuur sal fokus op die bestuur van die veranderingsproses vir 'n bepaalde situasie of projek.


Daarbenewens beplan die Afdeling Strategiese Inisiatiewe die daarstelling van 'n institusionele belangegroep gefokus op verandering wat ons in staat sal stel om prosesse en strukture vir verandering regoor die instelling te optimaliseer.