​​change enablement.jpg

Projek- en portefeuljebestuur

Ons hanteer projek- en portefeuljebestuur vir strategiese projekte. Dit behels onder meer die identifisering van strategiese inisiatiewe om uitvoering aan die institusionele strategiese raamwerk te gee, asook die omvattende beplanning en bestuur van belangrike strategiese projekte en programme wat uit strategiese beplanning regoor die instelling kan voortspruit.
Noemenswaardige projekte van die afdeling sluit in:

  • Die Eeufees-inisiatief wat in 2018 onderneem is ter viering van die Universiteit Stellenbosch se eerste 100 jaar van leer, groei en saam vorentoe beweeg.
  • Die ontwikkeling van Visie 2040 en die Strategiese Raamwerk 2019–2024.
  • Die samestelling van 'n Kode 2040​.