change enablement.jpg

Monitering en evaluering

Die Afdeling Strategiese Inisiatiewe monitor tans die US Strategiese Fonds. Ons monitering- en evalueringsfunksie sal in die toekoms uitgebrei word om ook die Universiteit se institusionele strategiese raamwerk in te sluit, met inbegrip van die ontleding en hersiening van die strategiese raamwerk op grond van lesse wat geleer is.

Ons sal ook belangrike strategiese projekte en programme ondersteun en monitor wat uit strategiese beplanning voortspruit en wat aan die afdeling toegewys is.