Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Verandering by die US


Hoe veranderingsbemagtiging by die groter prentjie by die US inpas

Veranderingsbemagtiging by die Universiteit Stellenbosch is deel van ’n institusionele siklus wat ons Strategiese Raamwerk 2019–2024, strategie implementeringsplanne, omgewingsplanne, Institusionele Plan en Visie 2040 insluit. Die diagram hieronder illustreer die verwantskap tussen die verskillende elemente.

CM Web visuals__Eng6.jpg  


US se raamwerk vir veranderingsbemagtiging

Hoe sal veranderingsbemagtiging by die Universiteit Stellenbosch plaasvind? Ons sal steun op die US Raamwerk vir Veranderingsbemagtiging. Verdere besonderhede is beskikbaar by hierdie skakel.