Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Roosters

Die kantoor is verantwoordelik vir die koördinering, opstel en publikasie van klas-, toets- en eksamenroosters, en die bespreking van lokale.