​​​​

MAart​ GRADEPLEGTIGHEID 2021​

Die Universiteit Stellenbosch (US) maak tans gereed om duisende studente se akademiese prestasies te vier wanneer hulle later vandeesmaand gradueer. Dít sal geskied op ’n manier wat aan die huidige vlak 1-inperkingsregulasies voldoen, en wat nie graduandi en hulle gaste se gesondheid en veiligheid in gevaar sal stel nie.

Die US Rektoraat het ’n hibridiese model vir die Maart-gradeplegtigheidsiklus van 29 Maart tot 1 April 2021 goedgekeur. Die hibridiese model sluit klein fisiese (kontak-) plegtighede sowel as aanlyn fakulteitspesifieke gradeplegtighede in.​

Nege fisiese gradeplegtighede sal aangebied word in die US Konservatorium, wat die geskikste lokaal is vir sosiale distansiëring en die klein toegelate gehoor. Hierdie fisiese (kontak-) plegtighede sal op die volgende kategorieë van toepassing wees:

  • Doktorale graduandi
  • Ontvangers van eredoktorsgrade
  • Ontvangers van Kanselierstoekennings

Virtuele fakulteitsgebaseerde seremonies word vir die res van die gradeplegtighede kategorieë gehou. Hierdie graduandi ontvang hul kwalifikasies in absentia.

GRADEPLEGTIGHEID REËLINGS