​​​​​

Die Universiteit Stellenbosch sal van Maandag 5 Desember tot Vrydag 9 Desember 2022 sy jaareindgradeplegtighede aanbied.

Gradeweek is ’n hoogtepunt op ons akademiese kalender. Gedurende dié week sal die Universiteit weer sertifikate, diplomas en grade, eredoktorsgrade sowel as die Kanseliersmedalje en Kanselierstoekennings verleen.

 

Die plegtighede vind by die Coetzenburg-sentrum op die Coetzenburg-sportterrein plaas.

Klik hier om die gradeplegtigheidsvrywaring te lees.


IMPAK VAN BEURTKRAG OP GEDRUKTE GRADEPLEGTIGHEIDPUBLIKASIES

Weens die impak van beurtkrag, bestaan daar ’n moontlikheid dat ons nie in staat sal wees om die gedrukte gradeplegtigheidpublikasie by die Desember 2022-plegtighede beskikbaar te stel nie. Ons kan egter bevestig dat die e-publikasies (aanlyn weergawes) wel betyds vir die Desember 2022-plegtighede beskikbaar sal wees.
Ons is besig om die situasie te monitor en om alles in ons vermoë te doen om hierdie uitkoms te verhoed. Indien ons nie in staat is om gedrukte publikasies by die plegtighede beskikbaar te stel nie, sal ons verseker dat jy wel ʼn publikasie na afloop daarvan ontvang. Ons sal jou inlig oor die reëlings in dié verband, sodra ons meer duidelikheid oor die situasie het.