Spesiale reëlings

Graduandi wat nie die verhoog kan oorsteek nie of hulp met een van die onderstaande benodig, moet die versoekvorm invul deur HIER te klik.

  • Spesiale reëlings weens gesondheidsredes
  • Om ’n rolstoelplek langs ’n metgesel se stoel te bespreek
  • Die hulp van ’n gids vir gesiggestremde gegradueerdes
  • Die dienste van ’n Suid-Afrikaanse Gebaretaal-tolk. Aangesien die lokaal nie oor ’n skerm beskik nie, sal reëlings getref word vir die tolk om by die betrokke graduandus of gas te sit.

Dien asseblief enige sodanige versoeke voor Vrydag, 8 Maart 2024 in.

Vir verdere bystand, stuur asseblief ’n e-pos na graduation@sun.ac.za.