MAART 2024-GRADEPLEGTIGHEDE

ALGEMENE VRAE

Dit is ongelukkig nie moontlik nie. Weens die regulasies en verslagdoeningsvereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding kan ons slegs uitstel van Desember tot Maart die daaropvolgende jaar toelaat.

Jy kan jou afwesigheid aandui deur die vorm wat by my.sun >>Studies>>Afwesigheid van gradeplegtigheid beskikbaar is, te voltooi.

Voltooi asseblief voor Vrydag, 8 Maart 2024.

Let asseblief daarop dat die versending van gradueringsdokumente weens die Paasnaweek vertraag sal word.

Ons moedig jou aan om steeds jou afwesigheid aan te dui deur die Graduering in Absentia-vorm op die studenteportaal in te vul. Klik hier of gaan na my.sun>>Studies>>Absence from graduation cereremony om toegang te kry.

Graduandi wat nie hul seremonie kon bywoon nie, of aangedui het dat hulle in absentia gaan gradueer, se gradueringsdokumente sal deur DHL Couriers afgelewer word.

Die volgende geld vir plaaslike sowel as internasionale gegradueerdes:

 1. Bywerking van adres- en kontakbesonderhede: Verseker dat jou huidige woonadres en kontaknommers korrek is op die stelsel. DHL Couriers sal hierdie inligting vir aflewering gebruik.
 2. DHL Couriers sal jou kontak op die kontaknommer wat op ons stelsel verskyn om jou van die aflewering in kennis te stel.
 3. Adresvereiste: Maak seker dat jou woonadres korrek is; DHL kan nie dokumentasie by posbusadresse aflewer nie.
 4. 4. Bywerkingsproses: Jy kan jou inligting bywerk deur hier te klik.

*Neem asseblief kennis dat die Universiteit nie aanspreeklik gehou kan word vir verkeerde inligting (adresse en kontaknommers) op die stelsel wat daartoe kan lei dat DHL Couriers dokumente by verkeerde woonadresse aflewer of omdat hulle jou weens verkeerde of ou kontaknommers op die stelsel nie kon kontak om jou aflewering te bevestig nie.

‘n Bykomende fooi, van R 500, sal gehef word indien gradueringsdokumente wat verkeerdelik uitgereik is weens foutiewe besonderhede op die stelsel, heruitgereik moet word. Dit is belangrik en bly jou verantwoordelikheid om jou besonderhede voor die sluitingsdatum (Vrydag, 8 Maart) by te werk

Indien graduandi nie hul inligting teen die sperdatum bywerk nie, moet hulle self vir aflewering met DHL Couriers reël via https://www.dhl.com/za-en/home/get-a-quote.html reël.

Kontak suparcels@sun.ac.za vir verdere navrae oor die aflewering van jou gradueringsdokumente.

Jou adres kan soos volg verander word:

1. Voorgraads: my.sun.ac.za > Administrasie > Adres en kontakinligting (klik hier)
Nagraads: my.sun.ac.za > Admin en Ondersteuning > Adres en kontakinligting (klik hier)

Verander of hersien jou besonderhede teen Vrydag, 8 Maart 2024 om 12:00 op die stelsel.

Let asseblief daarop dat die versending van gradueringsdokumente weens die Paasnaweek vertraag sal word.

Verwagte afleweringsdatum vir plaaslike gegradueerdes:

Gradueringsdokumente vir alle gegradueerdes wat in Suid-Afrika woon, sal vanaf Donderdag 4 April 2024 met DHL versend word.

1. Tydsraamwerk vir plaaslike aflewerings:

Die verwagte afleweringstyd vir plaaslike aflewerings is 2–4 werksdae. Let asseblief daarop dat aflewerings na afgeleë gebiede effens langer kan neem.

2. Opspoor van jou dokumente:

Jy sal ’n opsporingsnommer per SMS ontvang. Dit is uiters belangrik om te verseker dat jou korrekte selfoonnommer op die stelsel verskyn om die opsporingsnommer te kan ontvang.

3. Afleweringsdatum vir internasionale graduandi:

Gradueringsdokumente vir internasionale graduandi sal vanaf Donderdag, 4 April 2024 met DHL versend word.

4. Tydsraamwerk vir internasionale aflewerings:

Internasionale versendings kan 5–7 werksdae neem om afgelewer te word, afhangende van waar jy geleë is.

5. Bywerking van adres en kontakbesonderhede:

Maak asseblief seker dat jou huidige woonadres en kontaktelefoonnommers korrek is op die stelsel. DHL sal hierdie inligting vir die aflewering gebruik. Jy kan jou inligting bywerk deurhier te click.

6. DHL sal jou skakel:

DHL sal jou op kontaknommer wat op die stelsel verskaf is, skakel om jou van die aflewering te verwittig en om jou woonadres en kontakbesonderhede te bevestig.

7. Posbusadresse:

DHL kan nie aflewerings by ’n posbusnommer wat op die stelsel verskyn, doen nie. Maak asseblief seker dat jy die korrekte woonadres vir aflewering verskaf.

*Let daarop dat die Universiteit nie daarvoor verantwoordelik gehou kan word indien foutiewe besonderhede (adresse en kontaknommers) op die stelsel tot gevolg het dat DHL Couriers die gradueringsdokumente by die verkeerde woonadres aflewer of nie graduandi kan kontak om aflewerings te bevestig nie. Graduandi sal 'n bykomende bedrag van R500 moet betaal vir enige gradueringsdokumente wat verkeerd uitgereik is weens verkeerde besonderhede op die stelsel. Dit is belangrik en bly jou verantwoordelikheid om jou besonderhede voor die sluitingsdatum (Vrydag 8 Maart 2024) by te werk.

Graduandi wat nie hulle inligting teen die sperdatum opdateer nie, sal hulle eie reëlings met DHL Couriers via https://www.dhl.com/za-en/home/get-a-quote.html moet tref.

Vir verdere navrae, stuur asseblief ’n e-pos na suparcels@sun.ac.za.

DHL (plaaslike en internasionale aflewerings):

https://www.dhl.com/za-en/home/tracking.html

Gebruik asseblief jou opsporingsnommer as verwysing.

Indien jy nie ’n opsporingsnommer ontvang het nie omdat jy nagelaat het om jou kontaknommer op die stelsel te verander, kontak asseblief die SU Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 om jou opsporingsnommer aan te vra.

Indien jy nie die gradeplegtigheid kan bywoon nie, kan jy aansoek doen om jou gradueringsdokumente self te kom afhaal. Volg die volgende stappe om aansoek te doen:

 1. Besoek my.sun en navigeer na studies > Afwesigheid van gradeplegtigheid.
 2. Kry met behulp van die skakel hierbo toegang tot die aansoekvorm om jou dokumentasie self af te haal.
 3. Die sperdatum om aansoek te doen om jou dokumente te kom afhaal, is Vrydag 8 Maart 2024. Ná hierdie datum sal geen verdere versoeke aanvaar word nie, aangesien die dokumente verpak en na die inligtingstoonbank gestuur word vir afhaal.
 4. Jy kan vanaf Dinsdag 2 April 2024 op weeksdae van 08:00 tot 16:30 jou dokumente by die Inligtingstoonbank in Admin A afhaal. As jy enige verdere vrae het of hulp benodig, kontak die inligtingstoonbank [info@sun.ac.za].

Indien jy voor die sluitingsdatum ’n versoek ingedien het om die dokumente self te kom afhaal, geld die volgende proses om toegang te verkry en jou dokumente af te haal:

1. Plek waar jy dit kan afhaal:

Jou gradueringsdokumente sal verpak word en vanaf Dinsdag 2 April 2024 weeksdae tussen 08:00 tot 16:30 beskikbaar wees vir afhaal by die Inligtingstoonbank in Admin A.

2. Vereistes vir self-afhaal:

Om die dokumente self af te haal, moet jy bewys van identiteit met 'n duidelike, sigbare foto van jou en jou studentenommer toon.

3. Afhaal deur ’n derde party:

As iemand anders die dokumente namens jou kom afhaal, moet hulle ’n bevestigingsbrief toon wat aan hulle toestemming verleen om die dokumente namens jou af te haal. Die brief moet hulle toepaslike identifikasiebesonderhede, jou kontaknommer en die datum waarop die dokumente afgehaal word, insluit. Onthou asseblief om die toestemmingsbrief te onderteken.

Deur hierdie stappe te volg, kan jy toegang kry en jou gradueringsdokumente gedurende die aangeduide afhaaltydperk ontvang.

As jy enige verdere vrae het of hulp benodig, kontak gerus info@sun.ac.za.

Ja, jy kan. Ons kan egter net jou akademiese transkripsie aan jou verskaf nadat jou graad aan jou toegeken is by die gradeplegtigheid.

Graduandi wat dringend afskrifte van hulle akademiese dokumente benodig, kan ’n versoek na records@sun.ac.za stuur om ’n elektroniese afskrif van hulle akademiese dokumente te ontvang. Spesifiseer asseblief jou behoefte in die onderwerpreël (asook jou studentenommer) deur een of albei van die onderstaande aan te dui:

 • Akademiese rekord en/of
 • Graadsertifikaat

Betaalopsies:

Ten einde te verseker dat die persoon wat bostaande dokumente versoek, inderdaad die betrokke student is, moet alle aansoeke om dokumente soos volg gedoen word:

1. Studente tans by die US geregistreer:

a. Gaan na my.sun.ac.za Klik op “Administration” en kies dan “Certificates and Records”.

b. Teken aan deur jou studentenommer en wagwoord in te tik.

c. Kies ʼn betaalmetode. As jy enige ander betaalmetode buiten ʼn kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.

d. Jy kan ook by die kassiere in Admin A betaal en die dokumente by die Navraagtoonbank afhaal.

2. Alumni

a. Alle alumni moet ’n e-pos na alumni@sun.ac.za stuur met hul studentenommer, volle naam en van en geboortedatum om ʼn aantekennaam en wagwoord vir die webwerf aan te vra.

b. Nadat jy jou aantekennaam ontvang het, gaan na die webwerf, klik op die kieslys getiteld “Request Documentation” en dien jou navraag in.

c. Indien jy enige ander betaalmetode buiten ʼn kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.

Alumni word aangeraai om hulle wagwoord direk ná ontvangs daarvan te verander deur hier te klik.

Die koste verbonde aan die uitreiking van jou akademiese dokumente is soos volg:

*Let asseblief daarop dat die pryse van Studenterekords se dienste onlangse verhoog is.

 • Graadsertifikaat: R500 elk
 • Akademiese rekord (een afskrif dek alle jare en grade): R150 elk

Graduandi met uitstaande studiegeld se dokumente sal deur Studenterekeninge teruggehou word.

Om die Universiteit in staat te stel om kandidate se gradueringsdokumente by die Maart-plegtighede uit te reik, moet kandidate die uitstaande bedrag teen 12:00 op Vrydag, 8 Maart 2024 betaal.

Kontak asseblief mev Rene Stockigt by rstockigt@sun.ac.za indien jy jou studenterekening op of ná die Maart 2024-gradeplegtigheid vereffen het, ten einde te verseker dat jou dokumente aan jou beskikbaar gestel word.

Reëlings om jou gradueringsdokumente af te haal, moet vooraf met mev Stockigt by Studenterekeninge getref word. Geen student sal sonder voorafbevestiging met mev Stockigt toegang verkry nie.

Rig asseblief verdere opvolgnavrae aan studentaccounts@sun.ac.za.

Ja, jou SUN-kaart en rekenaaraantekennaam verval op 31 Maart 2024.

Kopieer al jou data vanaf die H-skyf en “One Drive” na ’n eksterne hardeskyf of ander wolkstoorplek. Stoor data of stuur jou e-posse na ’n persoonlike e-posadres. Klick hier vir meer inligting.

​​