MAART 2021 GRAADDOKUMENTE

ALGEMENE VRAE

Ons besef dat dit ʼn groot teleurstelling vir ons graduandi en hul families is dat hulle nie ʼn gradeplegtigheid fisies kan bywoon nie, en die situasie waarin ons onsself bevind weens die wêreldwye Covid-19-pandemie is inderdaad betreurenswaardig.

Hierdie uiters moeilike besluit is gegrond op die feit dat dit nie moontlik sal wees om groot gradeplegtighede vir ʼn verwagte totaal van meer as 4 000 graduandi plus gaste en noodsaaklike personeel ingevolge die huidige regulasies te hou nie, en ook nie om tegelykertyd meer as 30 kleiner plegtighede vir groepe van 250 mense te hou nie. Hibriede plegtighede om erkenning te gee aan die prestasies van ons graduandi is die beste praktiese oplossing om nakoming te verseker en die risiko’s rakende groot samekomste te versag. Die Universiteit beskou dit as die verantwoordelikste benadering.

Alle kandidate, buiten PhD-kandidate, sal hul kwalifikasies in absentia met ʼn virtuele graduering ontvang.

Dit is ongelukkig nie moontlik nie. Weens die regulasies en verslagdoeningsvereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding kan ons slegs uitstel van Desember tot Maart die daaropvolgende jaar toelaat.

Jou akademiese dokumente sal met Speed Services koerierdienste na jou gestuur word waar hulle by jou deur sal kom aflewer afhangende dat jou huidige straatadres en kontaknommer korrek opgedateer is op die stelsel. Speed Services koerierdienste sal met jou kontak maak op die kontaknommer wat tans op die stelsel vertoon om jou in kennis te stel van die verwagte aflewering. Maak asseblief seker dat jou huidige straatadres en kontaknommer op ons stelsel korrek is. Neem ook kennis dat, indien jy ‘n posbusadres het wat op die stelsel reflekteer, dat Speed Services koerierdienste jou graaddokumentasie by jou plaaslike poskantoor sal aflewer. In hiedie geval, sal die plaaslike poskantoor jou kontak sodat jy jou graaddokumentasie sélf by die plaaslike poskantoor kan afhaal.

*Neem asseblief kennis dat die Universiteit nie aanspreeklik gehou kan word vir verkeerde inligting (adresse en kontaknommers) op die stelsel nie wat tot gevolg ka hê dat Speed Services koerierdienste aflewerings by verkeerde straatadresse gaan aflewer of omdat hulle jou nie kantak om jou aflewering te bevestig weens verkeerde of ou kontaknommers op die stelsel nie. Dit is belangrik en bly jou verantwoordelik om te sorg dat jy jou eie besonderhede op die stelsel opdateer teen die sluitingsdatum aangedui hieronder.

Voorgraads: my.sun.ac.za > Administration > Address and Contact Information (Klik hier)
Nagraads: my.sun.ac.za > Admin and Support > Address and Contact Information (Klik hier)

Verander of hersien jou besonderhede op die stelsel teen Woensdag, 16 Maart 2021 om 16:00.

Graaddokumentasie van alle gegradueerders wat plaaslik woon (binne Suid-Afrikaanse grense) sal via Speed Services koerierdienste vanaf die tweede week in April 2021 (proses kan vertraag word weens die voorbereiding van groot volumes graadsertifikate). Die verwagte aflewering van graadsertifikate is ‘n maksimum van 72 uur vir plaaslike aflewerings en bietjie langer vir afgeleë areas. Graduandi word versoek om die versending met die opsporingsnommer na te gaan wat per SMS na hul selfone gestuur is.

Graduandi moet voorts verseker dat hul selfoonnommer op die stelsel bygewerk word om die opsporingsnommer per SMS op hul selfoon te kan ontvang.

Voorgraads: my.sun.ac.za > Administration > Address and Contact Information (Klik hier)
Nagraads: my.sun.ac.za > Admin and Support > Address and Contact Information (Klik hier)

Verander of hersien jou besonderhede op die stelsel voor teen Woensdag, 16 Maart 2021 om 16:00.

Graduati kan hulle dokumente op een van die volgende twee opsies naspoor:

 • Kontak die Speed Services plaaslike skakelbord en hulle sal jou na ‘n consultant verwys vir nasporing by +2721 590 3111 of
 • Stuur ‘n eposversoek na customer.services@postoffice.co.za

Gebruik asseblief jou opsporingsnommer as ‘n verwysing vir beide opsies.

Indien jy nie ‘n opsporingsnommer ontvang het nie omdat jy nagelaat het om jou kontaknommer op die stelsel te verander, kontak asseblief die SU Kliëntediens-sentrum by +2721 808 9111 om jou opsporingsnommer te versoek sodat jy sélf jou nasporing kan opvolg met die Speed Services plaaslike skakelbord.

Speed Services koerierdienste sal die graaddokumentasie vir internasionale graduandi (buitelands en oorsee) stuur afhangend dat hierdie lande se grense oopgestel is en dat hierdie graduandi se huidige addresse op die stelsel vertoon. Neem asseblief kennis dat dit ‘nweek óf langer kan neem vir ‘n aflewering by jou deur (afhangend dat ‘n straatadres op die stelsel vertoon) óf vir aflewering by jou plaaslike poskantoor (afhangend dat posbusadres op die stelsel vertoon).

 • Kontak die Speed Services plaaslike skakelbord en hulle sal jou na ‘n consultant verwys vir nasporing by +2721 590 3111 of
 • Stuur ‘n eposversoek na customer.services@postoffice.co.za

Gebruik asseblief jou opsporingsnommer as ‘n verwysing vir beide opsies.

Indien jy nie ‘n opsporingsnommer ontvang het nie omdat jy nagelaat het om jou kontaknommer op die stelsel te verander, kontak asseblief die SU Kliëntediens-sentrum by +2721 808 9111 om jou opsporingsnommer te versoek sodat jy sélf jou nasporing kan opvolg met die Speed Services plaaslike skakelbord.

Die dokumente van graduati met uitstaande studiegeld sal teruggehou word deur Studenterekeninge.

Kontak asseblief mev Rene Stockigt by rstockigt@sun.ac.za indien jy jou studenterekening op of ná die Maart 2021-gradeplegtigheid vereffen het. Reëlings om jou graaddokumente te kom afhaal, moet vooraf getref word – geen student sal sonder voorafbevestiging met mev Stockigt self toegang verkry nie. Verdere opvolgversoeke kan aan studentaccounts@sun.ac.za gerig word.

Aansoek vir die selfafhaalproses vir Maart 2021 graadsertifikate

Stuur asseblief ‘n eposversoek aan stbexams@sun.ac.za vir selfafhaal. Voorsien jou studentenommer, dag en tydsgleuf van jou gradeplegtigheid sowel as jou program-kwalifikasie.

Die sluitingsdatum vir selfafhaalversoeke is Maandag, 22 Maart 2021 om 12:00. Geen verdere versoeke kan na hierdie afsnydatum aanvaar word nie, want die dokumente sal reeds verpak en weggestuur word na Speed Services koerierdienste vir versending.

1. Admin A is tans oop vir die publiek met voorafgerëelde besprekings. Graduati word dus vriendelik versoek om vooraf met die Eksamenkantoor te skakel en ’n reëling vir die afhaal van hulle graaddokumente te tref. Geen student sal sonder ’n voorafreëling en bevestiging vanaf die Eksamenkantoor tot die gebou toegelaat word nie.

2. Studente wat reeds ’n voorafreëling getref het om self hulle dokumente te kom haal, en bevestiging van die Eksamenkantoor om hul graadsertifkate by die Inligtingstoonbank by Admin A óf mev Stockigt van Studenterekeninge ontvang het in die geval van die vereffening van studenterekeninge, moet die stappe hieronder volg:

 • Toon die e-pos waarin jou afspraak bevestig word as bewys om toegang tot die gebou te verkry.
 • Slegs een persoon sal in die gebou toegelaat word om ’n graduatus se dokumente te kom haal. Geen vriende of familie sal saam met jou ingelaat word nie.

3. Jy sal versoek word om:

 • ’n masker te dra wat te alle tye jou neus en mond bedek
 • ’n afstand van 1,5 m van ander te handhaaf;
 • by aankoms jou groen Healthcheck-paspoort te toon (gaan asseblief na www.healthcheck.higherhealth.ac.za;
 • jou hande te ontsmet; en
 • die register vir tredhoudoeleindes te teken.

4. Om self jou dokumente te kom haal, sal jy vir ’n identiteitsbewys met ’n duidelik sigbare foto sowel as jou studentenommer gevra word. Indien iemand jou dokumente namens jou kom haal, moet daardie persoon ’n bevestigingsbrief toon waarin toestemming verleen word, wat alle tersaaklike identifikasiebesonderhede, jou kontaknommer en die afhaaldatum moet insluit. Maak seker dat die brief behoorlik onderteken is.

Die Universiteit sal gebruik maak van Speed Services koerierdienste om jou Maart 2021 graaddokumentasie by jou deur (afhangend dat jy jou huidige straatadres aangedui het op die stelsel) of by jou plaaslike poskantoor (afhangend dat jy jou huidige posbusadres op die stelsel aangedui het). Jy sal persoonlik ingelig word van die beplande aflewering of dat jy self by jou plaaslike poskantoor moet gaan afhaal omdat die koerieraflewerings by posbusadresse nie moontlik is nie. Dit is dus nie nodig dat jy ‘n koerieraksie moet reël op jou onkostes nie.

Die plaaslike poskantoor sal jou pakkie vir ‘n maksimum van 30 dae hou totdat die pakkie weer teruggestuur word na SU toe. Indien ‘n pakkie teruggestuur word a.g.v verkeerde adresse of kontaknommers aan jou kant, sal jy dan self moet reël vir die koerieroptel asook die kostes daarvan moet dra om jou pakkie weer te ontvang.

Nee, ons kan vir jou ‘n akademiese rekord druk teen ‘n koste wat aandui dat jy wél die betrokke kwalifikasie by die Maart 2021 gradeplegtigheid sal ontvang. Sien proses onder.

Graduandi en studente wat dringend afskrifte van hul akademiese dokumente benodig, kan ʼn versoek na records@sun.ac.za stuur om ʼn elektroniese afskrif van hul akademiese dokumente te ontvang. Spesifiseer asseblief jou behoefte in die onderwerpreël (ook jou studentenommer) deur een of albei van die onderstaande aan te toon:

 • Akademiese rekord en/of
 • Graadsertifikaat

Betaalopsies:

Ten einde te verseker dat die persoon wat bostaande dokumente versoek inderdaad die betrokke student is, moet alle aansoeke om dokumente as volg gedoen word:

 1. Studente tans by die US geregistreer
  a. Gaan na my.sun.ac.za. Klik op Administration en kies dan Certificates and Records.
  b. Teken aan deur jou studentenommer en wagwoord in te tik.
  c. Kies ʼn betaalmetode. As jy enige ander betaalmetode buiten ʼn kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.
  d. Jy kan ook by die kassiere in Admin A betaal en die dokumente by die Navraagtoonbank ontvang. (Let asseblief daarop dat hierdie opsie weens Covid-19 tans nie moontlik is nie.)
 2. Alumni
  a. Alle alumni word versoek om ʼn e-pos te stuur na alumni@sun.ac.za met hul studentenommer, volle naam en van en geboortedatum om ʼn aantekennaam en wagwoord vir die webtuiste.
  b. Wanneer jy jou aantekennaam ontvang het, gaan na die webtuiste, klik op die kieslys getiteld Request Documentation en handig jou navraag in.
  c. As jy enige ander betaalmetode buiten ʼn kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.

Alumni word aangeraai om hul wagwoord direk ná ontvangs daarvan te verander deur hier te klik.

Die koste verbonde aan die uitreiking van jou akademiese dokumente is as volg:

 • Graadsertifikaat: R95 elk
 • Akademiese rekord (een afskrif dek alle jare en grade): R70 elk

Ja, jou SUN kaart en rekenaaraantekening sal 31 Maart 2021 verval. Kopieer al jou data vanaf die H – skyf en eenskyf na ‘n eksterne HDD of ander wolk stoorplek. Stoor data of stuur jou eposse na ‘n persoonlike eposadres.

Klik hier vir meer inligting.