DESEMBER 2022 GRADEPLEGTIGHEDE

ALGEMENE VRAE

Ja, jy kan. Jy moet die Universiteit hiervan in kennis stel deur die toepaslike vorm te voltooi wat beskikbaar is op die studenteportaal.

Die vorm is beskikbaar by my.sun>>Studies>>Afwesigheid van gradeplegtigheid .

Die sluitingsdatum is Vrydag 25 November 2022.

Plaaslike aflewering: Jou gradueringsdokumente sal deur Speed Services Couriers by jou deur afgelewer word, mits jou huidige woonadres en kontaknommer op die stelsel op datum is.

Speed Services Couriers sal jou op die telefoonnommer skakel wat op die stelsel verskyn om jou van die aflewering in kennis te stel. Sorg asseblief dat jou woonadres en kontakbesonderhede korrek is op die stelsel. Let asseblief daarop dat Speed Services Couriers jou gradueringsdokumente by jou plaaslike poskantoor sal aflewer indien daar ’n posbus-adres vir jou op die stelsel verskyn. Jou plaaslike poskantoor sal jou dan oor die aflewering by hulle kantoor in kennis stel. Jy sal dan jou dokumente by jou plaaslike poskantoor moet gaan afhaal.

Internasionale aflewering: Jou gradueringsdokumente sal deur DHL Courier Services by jou deur afgelewer word, mits jou huidige woonadres en kontaknommers op die stelsel op datum is. DHL sal jou op die telefoonnommer skakel wat op die stelsel verskyn om jou van die aflewering in kennis te stel. Sorg asseblief dat jou woonadres en kontakbesonderhede korrek is op die stelsel. DHL kan nie dokumente by ’n posbusadres aflewer nie. Maak dus seker dat jou fisiese woonadres op die stelsel verskyn. Geen dokumentasie met ’n posbusadres sal dus uitgestuur word nie. Jy sal verantwoordelik wees om u eie reëlings met mnr. Ricardo Isaacks by ricardo@sun.ac.za te tref om jou dokumentasie af te haal of te bekom.

*Let daarop dat die Universiteit nie aanspreeklik gehou sal word vir verkeerde besonderhede (adresse en kontaknommers) op die stelsel wat daartoe kan lei dat Speed Services Courier (plaaslike aflewerings) / DHL Courier Services (internasionale aflewerings) dokumente by die verkeerde woonadres aflewer nie, of indien hulle nie gegradueerdes kan skakel om aflewerings te bevestig weens verkeerde telefoonnommers nie. Dit is belangrik en bly jou verantwoordelikheid om jou besonderhede voor die sluitingsdatum (Vrydag 25 November 2022) by te werk.

Voorgraads: my.sun.ac.za > Administrasie > Adres en kontakinligting (Klikhier)
Nagraads: my.sun.ac.za > Admin en Ondersteuning > Adres en kontakinligting (Klik hier)

Verander of hersien jou besonderhede op die stelsel teen Vrydag 25 November 2022.

Gradueringsdokumente van alle gegradueerders wat plaaslik woon (binne Suid-Afrikaanse grense) sal via Speed Services koerierdienste vanaf Maandag 12 Desember 2022 uitgestuur word. Die verwagte aflewering van graadsertifikate is ’n binne ’n maksimum van 72 uur vir plaaslike aflewerings en bietjie langer vir afgeleë gebiede. Graduandi word versoek om die versending met die opsporingsnommer na te gaan wat per SMS na hul selfone gestuur is.

Graduandi moet voorts verseker dat hul selfoonnommer op die stelsel bygewerk is om die opsporingsnommer per SMS op hul selfoon te kan ontvang.

Voorgraads: my.sun.ac.za > Administrasie > Adres en kontakinligting (Klik hier)
Nagraads: my.sun.ac.za > Admin en Ondersteuning > Adres en kontakinligting (Klik hier)

Verander of hersien jou besonderhede op die stelsel teen Vrydag 25 November 2022. .

Vir internasionale aflewerings: Jou akademiese dokumente sal met DHL koerierdienste na jou gestuur word en hulle sal dit vanaf Maandag, 12 Desember 2022 by jou deur aflewer, mits jou huidige woonadres en kontaknommer korrek is op die stelsel. DHL sal jou kontak op die telefoonnommer wat tans op die stelsel verskyn om jou in kennis te stel van die verwagte aflewering. Maak asseblief seker dat jou huidige woonadres en kontaknommer korrek is op ons stelsel. Dit neem ongeveer vyf (5) tot sewe (7) dae vir aflewering afhangend van waar jy woon.

Let ook daarop dat DHL koerierdienste nie by posbusadresse aflewer nie. Indien daar dus ’n posbusadres vir jou op die stelsel verskyn, sal ons nie jou dokumentasie kan uitstuur na jou toe nie. In hierdie geval, moet jy self reël om jou dokumentasie by ricardo@sun.ac.za af te haal.

*Neem asseblief kennis dat die Universiteit nie aanspreeklik gehou kan word vir verkeerde inligting (adresse en kontaknommers) op die stelsel nie wat daartoe kan lei dat Speed Services koerierdienste (vir plaaslike aflewerings) / DHL koerierdienste (vir internasionale aflewerings) dokumentasie by verkeerde woonadresse aflewer of nie kan aflewer nie omdat hulle jou weens verkeerde of ou kontaknommers op die stelsel nie kon skakel om jou aflewering te bevestig nie. Dit is belangrik en bly jou verantwoordelikheid om jou persoonlike besonderhede op die stelsel teen die sluitingsdatum (Vrydag 25 November 2022) by te werk.

Graduati kan hulle dokumente op een van die volgende twee opsies naspoor:

Vir Speed Services koerierdienste (plaaslike aflewerings)

  • Kontak die Speed Services plaaslike skakelbord by +2721 590 3111 en hulle sal jou na ’n konsultant verwys vir nasporing of
  • Stuur ’n e-posversoek aan customer.services@postoffice.co.za

Vir DHL (internasionale aflewerings)

Gebruik jou geleibriefnommer wat jy per SMS sal ontvang om jou pakkie deur die DHL-webblad, https://www.dhl.com/za-en/home/tracking.html, na te spoor

Gebruik asseblief jou opsporingsnommer as ’n verwysing vir beide opsies (Speed Services en DHL).

Indien jy nie ’n opsporingsnommer/geleibriefnommer ontvang het nie omdat jy nagelaat het om jou kontaknommer op die stelsel te verander, skakel asseblief die SU Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 om jou opsporingsnommer te versoek sodat jy sélf met Speed Services deur hul plaaslike skakelbord kan skakel om jou pakkie op te spoor.

Die gradueringsdokumente van graduati met uitstaande studiegeld sal deur Studenterekeninge teruggehou word.

Tree asseblief met mev Rene Stockigt by rstockigt@sun.ac.za in verbinding indien jy jou studenterekening op of ná die Desember 2022-gradeplegtigheid vereffen het.

Reëlings om jou gradueringsdokumente af te haal, moet vooraf met mev Stockigt by Studenterekeninge getref word. Geen student sal sonder voorafbevestiging met mev Stockigt toegang verkry nie. Rig asseblief verdere opvolgversoeke aan studentaccounts@sun.ac.za.

Gebruik asseblief die volgende skakel om aansoek te doen om self af te haal:

Die vorm is beskikbaar by my.sun>>Studies>>Afwesigheid van gradeplegtigheid..

Die sluitingsdatum vir versoeke om self af te haal is Vrydag 25 November 2022. Geen verdere versoeke kan na hierdie afsnydatum aanvaar word nie, want die dokumente sal reeds verpak word en sal beskikbaar wees by die Inligtingstoonbank in Admin A vanaf Maandag 12 Desember 2022 tussen 08:00 en 16:00 op weeksdae kom afhaal. Die Universiteit sluit Vrydag 23 Desember 2022 om 12:00 en heropen weer Dinsdag 3 Januarie 2023.

Studente wat reeds ’n voorafreëling getref het om self hulle dokumente te kom haal, kan dit vanaf Maandag 12 Desember 2022 tussen 08:00 en 16:00 op weeksdae kom afhaal. Die Universiteit sluit Vrydag 23 Desember 2022 om 12:00 en heropen weer Dinsdag 3 Januarie 2023.

Studente wat ’n voorafreëling getref het om self hulle dokumente te kom haal, kan hul graadsertifikate by die Inligtingstoonbank by Admin A kom afhaal.

Graduandi met uitstaande skuld

In die geval van vereffening van studenterekeninge, kontak mev Stockigt van Studenterekeninge byrstockigt@sun.ac.za.

Om self jou dokumente te kom haal, sal jy vir ’n identiteitsbewys met ’n duidelik sigbare foto sowel as jou studentenommer gevra word. Indien iemand jou dokumente namens jou kom haal, moet daardie persoon ’n bevestigingsbrief toon waarin toestemming verleen word en wat alle tersaaklike identifikasiebesonderhede, jou kontaknommer en die afhaaldatum moet insluit. Maak seker dat die brief onderteken is.

Nee, maar ons kan vir jou ’n akademiese rekord druk teen ’n koste wat aandui dat jy wél die betrokke kwalifikasie by die Desember 2022-gradeplegtigheid sal ontvang.

Graduandi en studente wat dringend afskrifte van hul akademiese dokumente benodig, kan ʼn versoek na records@sun.ac.za stuur om ʼn elektroniese afskrif van hul akademiese dokumente te ontvang. Spesifiseer asseblief jou behoefte in die onderwerpreël (asook jou studentenommer) deur een of albei van die onderstaande aan te dui:

  • Akademiese rekord en/of
  • Graadsertifikaat

Betaalopsies:

Ten einde te verseker dat die persoon wat bostaande dokumente versoek, inderdaad die betrokke student is, moet alle aansoeke om dokumente soos volg gedoen word:

1. Studente tans by die US geregistreer

a. Gaan na my.sun.ac.za en klik op Administration en kies dan Certificates and Records.

b. Teken aan deur jou studentenommer en wagwoord in te tik.

c. Kies ’n betaalmetode. As jy enige ander betaalmetode buiten ’n kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.

d. Jy kan ook by die kassiere in Admin A betaal en die dokumente by die Navraagtoonbank ontvang. (Let asseblief daarop dat hierdie opsie moontlik is, maar dit is onderhewig aan Covid-19-protokol.)

2. Alumni

a. Alle alumni moet ’n e-pos stuur na alumni@sun.ac.za met hul studentenommer, volle naam, van en geboortedatum om ’n aantekennaam en wagwoord vir die webtuiste te versoek.

b. Wanneer jy jou aantekennaam ontvang het, gaan na die webtuiste, klik op die kieslys getiteld Request Documentation en dien jou navraag in.

c. As jy enige ander betaalmetode buiten ’n kredietkaart kies, moet jy bewys van betaling per e-pos na records@sun.ac.za stuur voordat die dokumente uitgereik sal word.

Alumni word aangeraai om hul wagwoord direk ná ontvangs daarvan te verander deur hier te klik.

Die koste verbonde aan die uitreiking van jou akademiese dokumente is:

  • Graadsertifikaat: R95 elk
  • Akademiese rekord (een afskrif dek alle jare en grade): R70 elk

Ja, jou SUN-kaart en rekenaaraantekening verval op 31 Maart 2023. Kopieer al jou data vanaf die H-skyf en eenskyf na ’n eksterne HDD of ander wolk-stoorplek. Stoor data of stuur jou eposse na ’n persoonlike e-posadres. Klik hier vir meer inligting.