Akademiese drag

Akademiese drag kan op die kampus gehuur of gekoop word vir foto’s en privaat geleenthede vir alle huidige en vorige gradeplegtighede. Klik hier vir die vorm en om meer te lees oor die verhuringsproses, koste en verhuringsvorm.

Dippenaar & Reinecke is van Vrydag, 2 Desember tot Vrydag, 8 Desember 2022 by die atletiek-verversingskiosk (langs die Coetzenburg-atletiekstadion). Alle drag moet by hierdie lokaal afgehaal en terugbesorg word gedurende die tye hieronder aangedui. Klik hier om te sien waar die lokaal geleë is.

Verhuringsdatums en -tye – Stellenbosch-kampus

Vrydag 2 Desember 2022 09:00–15:00
Saterdag 3 Desember 2022 09:00– 13:00
Maandag 5 Desember 2022 07:00–19:00
Dinsdag 6 Desember 2022 07:00–19:00
Woensdag 7 Desember 2022 07:00–19:00
Donderdag 8 Desember 2022 07:00–19:00
Vrydag 9 Desember 2022 09:00–17:00

Lokaal

Die atletiek-verversingskiosk (langs die Coetzenburg-atletiekstadion)

Kontakbesonderhede

Tel: 012 343 2945/7 Faks: 012 343 2559
E-pos: admin@diprei.com

Verhuringsdatums en -tye – Tygerberg-kampus

Vrydag 2 Desember 2022 09:00–16:00
Saterdag 3 Desember 2022 09:00– 13:00
Maandag 5 Desember 2022 07:00–17:00

Lokaal

Lesingsaal 7, Onderwysgebou

Lokaal vir teruggawe van akademiese drag

Lesingsaal 7, Onderwysgebou op Dinsdag 6 Desember 08:00–16:00