AKADEMIESE DRAG

Die verhuring van akademiese drag vir die plegtighede op 29 Maart tot 1 April 2021 sal op die volgende dae en tye in die Fismersaal by die US Konservatorium op Stellenboschkampus geskied:

Verhuringsdatums​

  • Vrydag 26 Maart 2021: 09:00–17:00
  • Saterdag 27 Maart 2021: 09:00–13:00
  • Maandag 29 Maart 2021: 07:00–19:00 (verhuring en terugbesorging)
  • Dinsdag 30 Maart 2021: 07:00–19:00 (verhuring en terugbesorging)
  • Woensdag 31 Maart 2021: 07:00–19:00 (verhuring en terugbesorging)
  • Donderdag 1 April 2021: 07:00–12:00 (verhuring en terugbesorging) 

Kandidate kan hulle akademiese drag huur by Dippenaar en Reinecke, wat deur die Universiteit aangestel is om akademiese drag uit te reik. Die bestelvorm sowel as bykomende inligting is by HIERDIE SKAKEL​ te kry. Om kontak te beperk, sal slegs elektroniese betaling aanvaar word. Alle drag sal ontsmet, individueel verseël en gemerk word met die besonderhede van die graduandus wat dit sal kom afhaal. ​
Kontakbesonderhede

Tel: (012) 343 2945 / 7
Faks: (012) 343 2559
E-pos: admin@diprei.com