Akademiese drag

Volg asseblief die volgende stappe vir die huur, afhaal en terugbesorging van akademiese drag.

Belangrike inligting:

Dit is verpligtend dat graduandi van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) ‘n swart toga dra vir die FGGW Toewydingseremonie op Maandag, 11 Desember 2023. Let asseblief daarop dat graduandi slegs 'n band saam met hul swart toga vir die gradeplegtigheid op Dinsdag, 12 Desember 2023 moet dra.

Huur van akademiese drag:

Graduandi moet direk kontak maak met Dippenaar & Reinecke by die volgende kontakbesonderhede:
Tel: 012 343 2945/7
E-pos: admin@diprei.com
Kliek hier vir die aansoekvorm asook meer inligting rakende kostes.

Afhaal en terugbesorging van akademiese drag:

FGGW graduandi kan hul akademiese drag (vir die FGGW Toewydingseremonie asook FGGW Gradeplegtigheid) óf by Tygerbergkampus óf by Coetzenburg-atletiekstadion, Stellenboschkampus afhaal en terugbesorg. Neem asseblief kennis dat die afhaal en terugbesorging by Tygerbergkampus slegs sal geskied op die dae soos hieronder aangedui. Geen terugbesorging van akademiese drag sal na Woensdag, 13 Desember 2023 by Tygerbergkampus plaasvind nie.

Datums vir Tygerbergkampus, Lesingslokaal 11, Onderwysgebou (slegs vir studente van dieFakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe):

Vrydag, 8 Desember: 10:00 tot 16:00
Saterdag, 9 Desember: 09:00 tot 13:00
Maandag, 11 Desember: 07:30 tot 17:00
Dinsdag, 12 Desember: geen afhaal of terugbesorging
Woendsdag, 13 Desember: 09:00 tot 16:00

Datums vir Dippenaar & Reinecke by Coetzenburg-atletiekstadion, Stellenbosch (vir alle Universiteit Stellenbosch fakulteite, insluitend FGGW):

Dippenaar & Reinecke sal vanaf Vrydag, 8 Desember 2023 tot Vrydag, 15 Desember 2023 by die Atletiekverversingskiosk, aangrensend aan die Coetzenburg-atletiekstadion, wees. Vir meer inligting besoek asseblief die gradeplegtigheidwebwerf.