Fakulteite
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Jaarboek 2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In hierdie fakulteitspublikasies sal jy programinligting, sowel as fakulteitsinligting, vind. Verder sal jy in die publikasies (soos aangedui) inligting oor die Universiteit se beleide en reëls, die studentegelde betaalbaar, en beurse vind.​

  
  
Description
  
  
  
  
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/AgriWetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/AgriWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/EkonomieseEnBestuurswetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/EkonomieseEnBestuursWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/GeneeskundeEnGesondheidswet.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/GeneeskundeEnGesondheidsWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Ingenieurswese.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Ingenieurswese.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Krygskunde.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/MilitaryScience.pdfNew tab
  
  
Description
  
  
  
  
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/LettereEnSosialWetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
https://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/2018_ArtsAndSocialSciences_afr.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Natuurwetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Natuurwetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Opvoedkunde.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Opvoedkunde.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Regsgeleerdheid.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Regsgeleerdheid.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Teologie.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Teologie.pdfNew tab
  
  
Description
  
  
  
  
Informasiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Beleide%20en%20Reels.jpg
Beleide en Reëls (Deel 1, Algemeen)
pdfNew tab
informasie/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Image_Personeellys.jpg
Personeellys Bylaag tot Beleide en Reëls (Deel 1, Algemeen)
/english/Documents/Yearbooks/Current/Personeellys_Afr.pdfNew tab
Informasiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/BeurseEnLenings.jpg
Beurse en Lenings
pdfNew tab
Informasiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/BeurseEnLenings2019.jpg
Beurse en Lenings 2019
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/2019-Afr-Bursaries-and-Loans.pdfIn page navigation
Informasiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Studentegelde.jpg
Studentegelde
pdfNew tab
Untitled Document

2015 | 2016

​Kontak
Tel: +27 (0)21 808 9111