Philosophy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​Welkom by die Departement ​​​Filosofie

Die Departement Filosofie bied 'n verskeidenheid kursusse op verskillende vlakke van studie aan. Dit maak deel uit van die Universiteit van Stellenbosch se programgebaseerde onderrigbenadering. ​​​​Kursusse sluit in antieke Griekse filosofie, politieke filosofie, godsdiensfilosofie, taalfilosofie, kritiese sosiale teorie, fenomonologie en vele meer. Meer inligting kan onder die voorgraadse- en nagraadse-hofies gevind word.  

​​Filosofie vorm 'n vrugbare kombinasie met ander studievelde op voorgraadse sowel as nagraadse vlak.  Filosofie kombineer nie net goed met joernalistiek en regte nie, maar ook met letterkunde – veral vir studente wat geïnteresseerd is in Kultuurfilosofie, Estetika en Literêre Teorie.  Dit vorm ook 'n goeie kombinasie met ander sosiale wetenskappe soos Sielkunde, Sosiologie, Ekonomie, Politieke Wetenskap en Geskiedenis.

​​​​​​