DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak besonderhede

Wil jy meer besonderhede verlang of ingelig bly gedurende die jaar omtrent BDatSci volgende jaar?

Algemene Program-navrae (insluitend versoeke vir programverandering na BDatSci):

Prof PJ Mostert (datascience@sun.ac.za)


Fokus-spesifieke navrae:

Statistiese Leer: Prof DW Uys (dwu@sun.ac.za)

Rekenaarswetenskap: Prof S Kroon (kroon@sun.ac.za)

Analitika en Optimering: Prof S Visagie (svisagie@sun.ac.za)

Toegepaste Wiskunde: Prof W Brink (wbrink@sun.ac.za)

Gedrags-Ekonomie: Prof R Burger (rulof@sun.ac.za)

Geo-inligtingkunde: Dr Z Munch (zmunch@sun.ac.za)

Statistiese Genetika: Prof W Botes (wcb@sun.ac.za) of Prof Clint Rhode (clintr@sun.ac.za)

Statistiese Fisika: Prof K Muller-Nedebock (kkmn@sun.ac.za)