DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Baccalareus in Datawetenskap (B​DatSci) by Stellenbosch Universiteit

Voornemende studente ​wie gaan registreer vir BDatSci in 2022: Inligtingsessie omtrent die fokusareas word gedoen op 4 Februarie 2022 (Van Der Sterr gebou). Prosedure om te registreer word verduidelik, asook die verskil tussen al die fokusareas indien jy steeds onseker is. Hou al jou vrae vir 4 Februarie 2022 om 8:30 tot 12:00, lokaal 1003, Van der Sterr gebou, ingang 6. 

Die vierdie industriele revolusie verander tans die wetenskap en die Industrie in merkwaardige maniere. Kunsmatige intelligensie, masjienleer, statistiese leer, diepleer, groot-data - hierdie is almal konsepte wat die kern vorm van die dissipline, Datawetenskap. Werk in bykans alle omgewings word meer en meer gedryf en bestuur deur data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van talentvolle gradueerdes met hoogs ontwikkelde datawetenskap- vaardighede en kennis. 'n Kwalifikasie in Datawetenskap is hoogs gesog en lei tot baie werksgeleenthede.

Alhoewel baie fakulteite oor die laaste klompie jare sekere Datawetenskap voorgraadse programme en fokusse ingestel het, het die Universiteit sedert 2021 begin met 'n nuwe voorgraadse program in Datawetenskap, wat waarlik multi-disspliner is.


image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg