DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Baccalareus in Datawetenskap (BDatSci) by Stellenbosch Universiteit

Die vierdie industriele revolusie verander tans die wetenskap en die Industrie in merkwaardige maniere. Kunsmatige intelligensie, masjienleer, statistiese leer, diepleer, groot-data - hierdie is almal konsepte wat die kern vorm van die dissipline, Datawetenskap. Werk in bykans alle omgewings word meer en meer gedryf en bestuur deur data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van talentvolle gradueerdes met hoogs ontwikkelde datawetenskap- vaardighede en kennis. 'n Kwalifikasie in Datawetenskap is hoogs gesog en lei tot baie werksgeleenthede.

Alhoewel baie fakulteite oor die laaste klompie jare sekere Datawetenskap voorgraadse programme en fokusse ingestel het, begin die Universiteit in 2021 met 'n nuwe voorgraadse program in Datawetenskap, wat waarlik multi-disspliner is (onderworpe aan SAQA goedkeuring).

Dit is bevestig dat BDatSci geakkrediteer is deur die Raad vir Hoër Onderwys (CHE: Council of Higher Education) - 'n baie belangrike stap in die finale verkryging van die SAQA nommer.

Wat beteken dit alles? Die beteken dat ons is slegs een stap weg om die BDatSci amptelik aan te bied - ons wag nou net vir daardie SAQA nommer. Intussen gaan die aanbieding van BDatSci voort in 2021 (alle eerstejaar modules en al die fokusareas) net onder BCom Wiskundige Wetenskappe naam vir eers - 'n kunsmatige administratiewe reeling. Sodra die SAQA nommer verkry word, word alle studente geregistreer as BDatSci studente.

Verlang jy meer inligting deur die jaar omtrent die aansoek-, toelatings- of registrasie prosedures en verlang u algemene nuus omtrent BDatSci in 2021? Gaan na "Kontak ons" skakel hierbo en vul die nodige inligting daar in. let wel: Die aansoek periode het nou gesluit (op 30 Junie 2020).

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg