DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​Kermodules

Die doel van hierdie bladsy is om aan te toon watter modules vorm die fondasie-elemente van die graad en wat dus gevolg word deur alle studente in BDatSci ongeag die fokusarea wat hulle neem:

​​​
Krediete van kernmodules​
​EERSTE JAAR
​96
​TWEEDE JAAR
​96
​DERDE JAAR
​80
​VIERDE JAAR
​52

 

DIE EERSTE JAAR: Kernmodules (krediete, semester)

Waarskynlikheidsleer en Statistiek 114 (16, semester 1)

Wiskunde [Analise] 114  (16, semester 1)

Wiskunde [Analise en lineere algebra] 144 (16, semester 2)

Rekenaarwetenskap [Inleiding tot] 113 (16, semester 1)

Rekenaarwetenskap [Inleiding tot] 144 (16, semester 2)

Datawetenskap 141 (16, semester 2)

 

DIE TWEEDE JAAR: Kernmodules (krediete, semester)

Wiskundige Statistiek [Verdelingsleer en inleiding tot Statistiese Inferensie] 214 (16, semester 1)

Wiskundige Statistiek [Statistiese Inferensie] 245  (8, semester 2)

Wiskundige Statistiek [Lineere modelle in Statistiek] 246 (8, semester 2)

Wiskunde [Gevorderde analise en lineere algebra] 214 (16, semester 1)

Rekenaarwetenskap [Data-strukture en algoritmes] 214 (16, semester 1)

Rekenaarwetenskap [Rekenaar argitektuur] 244 (16, semester 2)

Datawetenskap 241 (16, semester 2)

 

DIE DERDE JAAR: Kernmodules (krediete, semester)

Wiskundige Statistiek [Statistiese Inferensie en Warskynlikheidsleer] 312 (16, semester 1)

Rekenaarwetenskap [Masjienleer] 315 (16, semester 1)

Rekenaarwetenskap [Databasisse] 343 (16, semester 2)

Datawetenskap 316 (16, semester 1)

Datawetenskap 346 (16, semester 2)


DIE VIERDE JAAR: Kernmodules (krediete, semester)

Inleiding tot Statistiese Leer 441 (12, semester 1)

Datawetenskap navorsingswerkstuk 441 (40, semester 1&2)

Neem kennis: Elke fokusarea het eie unieke Datawetenskap navorsingsprojek van 40 krediete