DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​

Baccalareus in Datawetenskap (B​DatSci) by Stellenbosch Universiteit

Voornemende studente ​wie gaan registreer vir BDatSci in 2023: Inligtingsessie omtrent di​e fokusareas word gedoen voor aanvang van klasse in 2023. Prosedure om te registreer word verduidelik, asook die verskil tussen al die fokusareas indien jy steeds onseker is. Hou al jou vrae vir daardie byeenkoms. Vir nou, indien jy wil aansoek doen vir BDatSci in 2023, doen aansoek by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe portaal en kies slegs BDatSci as jou eerste keuse by daardie menu. Kies dan enige ander graad (nie eers fokusarea van BDatSci nie) soos BCom, BSc of BIng as tweede of derde opsies.

​Gebruik hierdie dokument om (klik hier​): jou te help kies tussen al die modules van die eerste jaar indien jy onseker is. Sommige fokusareas is meer buigsaam en jy kan redelik generies modules kies met opsies vir fokusareas. Ander fokusareas is nie buigsaam nie en jy sal al die module moet neem.

Die vierdie industriele revolusie verander tans die wetenskap en die Industrie in merkwaardige maniere. Kunsmatige intelligensie, masjienleer, statistiese leer, diepleer, groot-data - hierdie is almal konsepte wat die kern vorm van die dissipline, Datawetenskap. Werk in bykans alle omgewings word meer en meer gedryf en bestuur deur data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van talentvolle gradueerdes met hoogs ontwikkelde datawetenskap- vaardighede en kennis. 'n Kwalifikasie in Datawetenskap is hoogs gesog en lei tot baie werksgeleenthede.

Alhoewel baie fakulteite oor die laaste klompie jare sekere Datawetenskap voorgraadse programme en fokusse ingestel het, het die Universiteit sedert 2021 begin met 'n nuwe voorgraadse program in Datawetenskap, wat waarlik multi-disspliner is.


image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg