Education
Welkom by Universiteit Stellenbosch
  
  
Description
  
  
  
  
AansoekeAansoeke
Doen hier aansoek vir 2021
Doen hier aansoekIn page navigation
JaarboekJaarboek
Programinligting en Fooie
Programinligting en FooieIn page navigation
Nagraadse BefondsingNagraadse Befondsing
Befondsing
Beurse en OndersteuningIn page navigation
Funza Lushaka BeursFunza Lushaka Beurs
Voorgraadse- en NOS-befondsing
Funza Lushaka BeursIn page navigation
Welkom by die Fakulteit Opvoedkunde


 

Die Fakulteit Opvoedkunde se visie is om:

​​"ondubbelsinnig erken en gerespekteer te word as ’n leidende en betrokke navorsingsgedrewe opvoedkundefakulteit". 

Die Fakulteit streef daarna om ’n toonaangewende rol in die onderwys te speel, plaaslik sowel as internasionaal, en is verbind tot betrokkenheid by opvoedkundige uitdagings, veral in die Suid-Afrikaanse konteks. Die Fakulteit word gekenmerk deur sy ​betekenisvolle navorsingsprofiel, sy fokus op onderrig binne en buite die skoolomgewing en sy interdissiplinêre benadering tot onderwys.

In die soeke na sinergie tussen onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid, hoop die Fakulteit om 'n kennisbasis te ontwikkel wat sal bydra tot navorsing oor sowel onderwys as die praktyk van onderwyseropleiding.

Die Fakulteit dra op verskeie maniere by tot die Nasionale Ontwikkelingsplan: 

  • ​deur onderwyseropleidinguitsette en onderwysers se vakkennis te verhoog; 
  • deur skoolleierskap en -bestuur te verbeter; 
  • deur skoolhoofde en onderwysers in onderpresterende skole op te lei, te mentor en te ondersteun; 
  • deur ontwikkelingsprogramme vir lektore te ontwikkel om só die gehalte van onderwyseropleiding in SA te verbeter.

Die US se institusionele doelwitte – verbreding van toegang, ​behoud van uitnemendheid en bevordering van die instelling se positiewe impak op die samelewing​ – word deur ’n reeks gemeenskapsinteraksie-, navorsing- en leer/onderrig-aktiwiteite uitgevoer.​

                                                                     Picture1.png