Education
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsbulletin

​Die eerste uitgawe van Universiteit Stellenbosch se Faculty of Education Research Bulletin is onlangs... Lees meer ›

Nagraadse programme 2018

​Die Fakulteit Opvoedkunde het in 2017 nuwe honneursprogramme geïmplementeer gegrond op 'n... Lees meer ›

'Reimagine'-publikasie

Die Fakulteit Opvoedkunde het onlangs sy 'Reimagine'-publikasie bekendgestel, waarin hulle ten toon stel... Lees meer ›
Welkom by die Fakulteit Opvoedkunde


Die Fakulteit Opvoedkunde se visie is om "ondubbelsinnig erken en gerespekteer te word as ’n leidende en betrokke navorsingsgedrewe opvoedkundefakulteit". 

Die Fakulteit streef daarna om ’n toonaangewende rol in die onderwys te speel, plaaslik sowel as internasionaal, en is verbind tot betrokkenheid by opvoedkundige uitdagings, veral in die Suid-Afrikaanse konteks. Die Fakulteit word gekenmerk deur sy ​betekenisvolle navorsingsprofiel, sy fokus op onderrig binne en buite die skoolomgewing en sy interdissiplinêre benadering tot onderwys.

In die soeke na sinergie tussen onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid, hoop die Fakulteit om 'n kennisbasis te ontwikkel wat sal bydra tot navorsing oor sowel onderwys as die praktyk van onderwyseropleiding.

Die Fakulteit dra op verskeie maniere by tot die Nasionale Ontwikkelingsplan: Deur onderwyseropleidinguitsette en onderwysers se vakkennis te verhoog; deur skoolleierskap en -bestuur te verbeter; deur skoolhoofde en onderwysers in onderpresterende skole op te lei, te mentor en te ondersteun; en deur ontwikkelingsprogramme vir lektore te ontwikkel om só die gehalte van onderwyseropleiding in SA te verbeter.

Die US se institusionele doelwitte – verbreding van toegang,  behoud van uitnemendheid en bevordering van die instelling se positiewe impak op die samelewing​ – word deur ’n reeks gemeenskapsinteraksie-, navorsing- en leer/onderrig-aktiwiteite uitgevoer.​​​Ons Akademiese Departemente​

 

 

Kurrikulumstudiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/education/curriculum-studies/Pages/default.aspx, KurrikulumstudieKurrikulumstudie
Opvoedingsbeleidstudieshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/education/education-policy-studies/, OpvoedingsbeleidstudiesOpvoedingsbeleidstudies
Opvoedkundige Sielkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/education/educational-psychology, Opvoedkundige SielkundeOpvoedkundige Sielkunde
SUNSEPhttp://suncep.sun.ac.za/, SUNCEPSUNSEP
Sportwetenskaphttp://academic.sun.ac.za/education/faculty/sport/index.html, SportwetenskapSportwetenskap