Curriculum Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by Departement

Kurrikulumstudie​

thumb_IMG_1265_1024.jpg

Die Departement Kurrikulumstudie streef na akademiese uitnemendheid binne die konteks van kurrikulumstudie as wetenskapsterrein. Die departement fokus op skoolvakke wat uiteindelik sal onderrig word soos Tale, Wiskunde en die Wetenskappe. 

Hierdie visie word gedryf deur die volgende waardes:

 • Geïntegreerde akademieskap
 • Kritiese ingesteldheid
 • Transformatiewe praktyk
 • Respek vir diversiteit van mense en idees
 • Deelnemende leierskap
 • Finansiële volhoubaarheid

 Die visie word gerealiseer deur 'n strewe na:

 • Soomlose integrasie van navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie
 • Kritiese en responsiewe ingesteldheid teenoor nasionale kurrikulumbeleid en internasionale tendense
 • Die lewering van innoverende bydraes tot kurrikulumondersoek
 • Die skep van klimaat en ruimte vir kritiese gesprekvoering en kollegiale interaksie
 • Deurlopende volhoubare bestuurspraktyke (finansies, personeel, studente, in/uitsette ens.)

Belangrikste navorsingsareas is:

 • Kurrikulumteorie: Kurrikulumbenaderings
 • Kurrikulumbestuur en -beleid: Bestuur en verandering | Leierskap
 • Omgewing en gemeenskap: Tegnologie | Demokratisering van kurrikula
 • Taal en kommunikasie: Konseptualisering / denkmiddel | Geletterdheid (verbaal en visueel)
 • Leer en onderrig: Evaluering | Leerteorie | Leerders |Opvoeders | Dosente
 • Leermateriaal (Ontwikkeling): Inhoudsanalise | Bronne | Programme

Voorgraadse Programme:

​Vold die skakel.

Nagraadse Programme

​Volg die skakel.