Education Policy Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Welkom by die Departement Opvoedingsbeleidstudie

As 'n navorsingsgerigte departement, word ons werksaamhede deur die volgende strategiese oriëntasies gerig:

pinbull.gif'n Noue verband tussen die departement se navorsingsagenda en onderrig- en diensprioriteite en die Universiteit se

      visie en strategiese doelwitte;

pinbull.gif'n Klem op die integrasie van navorsing, onderrig en diensbaarheid;

pinbull.gifEpistemologie en kenniskonstruksie as kernfunksies;

pinbull.gif'n Sterk kultuur van debatvoering en kritiese beraadslaging;

pinbull.gifAktiewe bevordering van diversiteit onder personeellede en studente;

pinbull.gifSterk nasionale en internasionale netwerke;

pinbull.gifIntellektueel belangrike navorsingsfokusgebiede op die terreine van onderwys, ontwikkeling, demokrasie en leierskap.

GroupPhoto.jpg