Education Policy Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

 

AJ2_9485.jpg 

Posadres

Departement Opvoedingsbeleidstudie

Fakulteit Opvoedkunde

Universiteit Stellenbosch

Privaatsak X1

7602 Matieland

Fisiese adres

Departement Opvoedingsbeleidstudie

3de Vloer, Kamer 3027

GG Cilliégebou

Ryneveldstraat

7600  Stellenbosch 

​Algemene navrae:

Simone Alexander

Tel: +27 21 808 2419

Epos: salex@sun.ac.za

 

 

 

Volg asb die skakel hieronder om die Kampuskaart en Indeks af te laai

Kampuskaart en Indeks

​Die volgende dosente kan gekontak word vir navrae oor spesifieke kursusse

PROF B VAN WYK

Tel: +27 21 808 2296

Epos: bwyk@sun.ac.za

Programkoördineerder: GOS (Skoolbestuur en -leierskap: Skoolbeleid, -beheer en -ontwikkeling)

Koördineerder: BEd (Filosofie van die Opvoeding)

HonsBEd (Filosofie van die Opvoeding)

MEd (Opvoedingsbeleidstudie)

DR N DAVIDS

Tel: +27 21 808 2877

Epos: nur@sun.ac.za

Programkoördineerder: NOS (Filosofie van die Opvoeding)

HonsBEd (Onderwysbestuur)

GOS (Opvoedkundige leierskap en -bestuur)

PROF Y WAGHID

Tel: +27 21 808 3948

Epos: yw@sun.ac.za

​HonsBEd (Basismodule)

NOS (Filosofie van die Opvoeding)

MEd (Opvoedkundige Navorsing)

DR J JOORST

Tel: +27 21 808 2398

Epos: jpjoorst@sun.ac.za

​BEd IV (Perspektiewe op Onderwysstelsels)

NOS (Onderwysbeheer, -leierskap en -bestuur)

HonsBEd (Inleiding tot Onderwysnavorsingmetodes)