Educational Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​Headers opv sielkunde.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die 

Departement Opvo​edkundige Sielkunde

​​Navorsingsfokus:

Die navorsingsfokus van die Departement Opvoedkundige Sielkunde is gemik op die opvoedkundige sielkundige ontwikkeling van menslike potensiaal in skole en gemeenskappe. Die uiteindelike doel is om toepaslike inklusiewe skool- en gemeenskapsgebaseerde opvoedkundige sielkundige programme sowel as gespesialiseerde programme te ontwikkel en te implementeer. Dit bied geleenthede vir optimale ontwikkeling en selfaktualisering.

​Program
​Departement​Internasionaal​Plaaslik
​​BEdHons (Opvoedkundige Ondersteuning​)* ​Opvo​edkundige Sielkunde
​30 Junie 2023
​​3​​1 Jul​​ie 2023
MEd (Opvoedkundige Ondersteuning​)
    Navorsing opsie
    Gestruktureerde opsie​
Opvo​edkundige Sielkunde

30 Sept 2023
​30 Junie 2023

​30 Sept 2023
​30 Junie 2023
MEd (Sielkunde​)
​Opvo​edkundige Sielkunde​30 Junie 2023​30 Junie 2023
PhD (Opvoedkundige Sielkunde​)
Opvo​edkundige Sielkunde​30 Nov 2023​​
​30 Nov 2023​
PhD (Opvoedkundige Ondersteuning)
Opvo​edkundige Sielkunde​
​30 Nov 2023​30 Nov 2023

​Finansi​ële ondersteuning:

Besoek hierdie skakel vir meer inligting oor beurse. 


Hoe word ek 'n opvoedkundige sielkundige? 

​​​​