Curriculum Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by Departement

Kurrikulumstudie​

 

  

Die Departement Kurrikulumstudie streef na akademiese uitnemendheid binne die konteks van kurrikulumstudie as wetenskapsterrein.

Hierdie visie word gedryf deur die volgende waardes:

 • Geïntegreerde akademieskap
 • Kritiese ingesteldheid
 • Transformatiewe praktyk
 • Respek vir diversiteit van mense en idees
 • Deelnemende leierskap
 • Finansiële volhoubaarheid

 Die visie word gerealiseer deur 'n strewe na:

 • Soomlose integrasie van navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie
 • Kritiese en responsiewe ingesteldheid teenoor nasionale kurrikulumbeleid en internasionale tendense
 • Die lewering van innoverende bydraes tot kurrikulumondersoek
 • Die skep van klimaat en ruimte vir kritiese gesprekvoering en kollegiale interaksie
 • Deurlopende volhoubare bestuurspraktyke (finansies, personeel, studente, in/uitsette ens.)

Belangrikste navorsingsareas is:

 • Kurrikulumteorie: Kurrikulumbenaderings
 • Kurrikulumbestuur en -beleid: Bestuur en verandering | Leierskap
 • Omgewing en gemeenskap: Tegnologie | Demokratisering van kurrikula
 • Taal en kommunikasie: Konseptualisering / denkmiddel | Geletterdheid (verbaal en visueel)
 • Leer en onderrig: Evaluering | Leerteorie | Leerders |Opvoeders | Dosente
 • Leermateriaal (Ontwikkeling): Inhoudsanalise | Bronne | Programme