Sport Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Programinligting

 

SportSc.jpgProgramme aangebied:

info-icon2.png   Voorgraadse Programme 

             BA (Sportwetenskap)

             BSc (Sportwetenskap)

Ná behaling van die BA- of die BSc-graad (met Sportwetenskap) kan 'n student aansoek doen om toelating tot die nagraadse programme hieronder.

_____________________________________________________________________

info-icon2.png  Nagraadse Sertifikaat

           Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS). Raadpleeg die US-jaarboek, Opvoedkunde Deel 6.

_____________________________________________________________________

info-icon2.png  Honneursgrade

           HonsBSc

    • Prestasiesport
    • Kinderkinetika
    • Biokinetika

'n Beperkte getal kandidate word tot die spesialiseringsrigting Prestasiesport, Kinderkinetika en Biokinetika toegelaat. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 JulieRaadpleeg die US-jaarboek, Opvoedkunde Deel 6.  

________________________________________________________________________________________________

info-icon2.png   Magistergrade

            MSc (Sportwetenskap)

Die primêre doel van die program is om die student toe te rus met navorsingsvaardighede binne die gebied van die Sportwetenskap met behulp van die beskikbaarstelling van navorsingsgeleenthede. 'n Sekondêre doel is om voornemende doktorale studente voor te berei vir gevorderde studie. Raadpleeg die US-jaarboek, Opvoedkunde Deel 6. 

_________________________________________________________________________________________________

info-icon2.png   Doktorsgrade

            PhD (Sportwetenskap)

Die PhD-program het ten doel om hoëvlaknavorsingsgeleenthede vir studente in die Opvoedkunde beskikbaar te stel, om navorsingskundigheid te bevorder en om 'n oorspronklike en relevante bydrae tot wetenskaplike kennis deur wetenskapsbeoefening op 'n onafhanklike wyse te lewer.  Raadpleeg die US-jaarboek,  Opvoedkunde Deel 6.  

 Vir studente

pinbull.gif  Beroepsmoontlikhede

pinbull.gif  Programme

pinbull.gif  Programkomitees

pinbull.gif  Navorsingsfokusareas

pinbull.gif  US-jaarboek

 

  SSswim-the-crawl.png      tennis-297057__180.png     cycling-297054__180.png

  bullet-multi-color-white.gif Belangrike inligting

 pinbull.gif  Nagraadse beurse vir 2016

 ____________________________________