Educational Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​Headers opv sielkunde.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die 

Departement Opvo​edkundige Sielkunde

​​Navorsingsfokus:

Die navorsingsfokus van die Departement Opvoedkundige Sielkunde is gemik op die opvoedkundige sielkundige ontwikkeling van menslike potensiaal in skole en gemeenskappe. Die uiteindelike doel is om toepaslike inklusiewe skool- en gemeenskapsgebaseerde opvoedkundige sielkundige programme sowel as gespesialiseerde programme te ontwikkel en te implementeer. Dit bied geleenthede vir optimale ontwikkeling en selfaktualisering.

Belangrike RGBSA kennisgewing: Koppeling van sielkunde internskapprogramme aan akademiese opleiding

ʼn Besluit is deur die Professionele Raad vir Sielkunde geneem dat alle internskapprogramme in Sielkunde voortaan aan die geakkrediteerde meestersprogram akademiese opleiding gekoppel sal word. Hierdie aankondiging is aan die einde van 2023 gemaak en hoewel verskeie rolspelers in hoër onderwys nog oor sekere implikasies beraadslag, is universiteite reeds opdrag gegee om die voorgestelde nuwe​ vereiste in Januarie 2025 te implementeer. As departement wag ons op verdere leiding van strategiese rolspelers, waarna ons moontlike aksieplanne aan ons studente sal kommunikeer.

Die hoofimplikasie van hierdie besluit is dat graduering sal afhang van die voltooiing van beide die internskap- en graadkomponente van die program.

Neem asseblief kennis dat die voorgestelde nuwe ​ vereiste vanaf 2025 vir alle nuwe studente sal geld.​


Vir 'n lys algemene vrae rakende die MEd Opvoedkundige Sielkunde program kliek hier.


​Program
​Departement​Internasionaal​Plaaslik
​​BEdHons (Opvoedkundige Ondersteuning​)* ​Opvo​edkundige Sielkunde
​30 Junie 2024
​​3​​1 Jul​​ie 2024
MEd (Opvoedkundige Ondersteuning​)
    Navorsing opsie
    Gestruktureerde opsie​
Opvo​edkundige Sielkunde

30 Sept 2024
​30 Junie 2025

​30 Sept 2024
​30 Junie 2025
MEd (Sielkunde​)
​Opvo​edkundige Sielkunde​30 Junie 2024
​30 Junie 2024
PhD (Opvoedkundige Sielkunde​)
Opvo​edkundige Sielkunde​30 Nov 2024​​
​30 Nov 2024
PhD (Opvoedkundige Ondersteuning)
Opvo​edkundige Sielkunde​
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024

​Finansi​ële ondersteuning:

Besoek hierdie skakel vir meer inligting oor beurse. 


Hoe word ek 'n opvoedkundige sielkundige?
 

​​​​