Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Raad

​Funksies van die Raa​d

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.​

US RAAD SAMESTELLING SOOS OP 23 JUNIE ​2021 

Die US-Raad is saamgestel itv par 6 van die Statuut van die Universiteit 

Raadslid Termyn vanaf Termyn tot Ekstern / Intern
Rektor en VisekanselierProf WJS (Willem, Johan, Simon) de Villiers01.04.202031.03.2025Intern
Viserektor aangewys deur RektorProf TE (Thomas Eugene) Cloete01.01.202131.12.2021Intern
Uitvoerende BedryfshoofProf SA (Stanislaus, Alexander) du Plessis01.01.201831.12.2023Intern
Deur Senaat verkiesProf RW (Reginald, Wilfred) Nel01.01.202031.12.2021Intern
Prof MA (Mogamad Aslam) Fataar01.07.202030.06.2022Intern
Prof A (Amanda) Gouws01.01.202031.12.2021Intern
Deur permanente akademiese personeel verkies (nie-Senaatslede)Dr L (Lihle) Qulu01.07.202030.06.2022Intern
Deur permanente administratiewe en ondersteuningspersoneel verkiesMnr WP (Wayde Preston) Davidse06.04.202005.04.2022Intern
Deur Raad self aangewys

Mnr AV (Ainsley, Victor) Moos

Onder-Voorsitter vanaf 18.06.2018

01.06.201831.05.2022Ekstern
Me N (Nadine) Moodie18.06.201917.06.2023Ekstern
Deur Studenteraad verkiesMnr X (Xola) Njengele21.09.202027.9.2021Intern
Me A (Ayesha) Abou-Zeid21.09.20202​7.9.2021Intern
Deur Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangewysMnr AR (Anthony Roger) Dietrich24.5.202123.5.2025Ekstern
Me V (Vuyiswa) Doo24.5.202123.5.2025Ekstern
Me TS (Theodora, Sindiswa) Lingela01.01.201931.12.2023Ekstern
Dr T (Tsakani) Ngomane01.10.201830.09.2022Ekstern
Me Z (Ziyanda) Stuurman13.07.201712.07.2021Ekstern
Deur Konvokasie verkiesVAKANT  Ekstern
Adv JJ (Jan Johannes) Meiring02.04.201801.04.2022Ekstern
​ 
Mnr JG (Johan Georg) Theron02.04.201801.04.2022Ekstern
Deur Stellenbosse Munisipaliteitsraad aangewysAdv GMM (Gesina Maria Magdalena) van Deventer01.12.201630.11.2021Ekstern
Deur Premier van Wes-Kaap aangewysMe GSA (Gwen Sinethemba Amanda) Ngwenya01.08.201831.07.2022Ekstern
Deur donateurs verkiesMnr HR (Hubert René) Brody02.04.201801.04.2022Ekstern
Mnr JJ (Jan Jonathan) Durand02.04.202001.04.2024Ekstern

Mnr GM (George, Murray) Steyn

Voorsitter, herverkies op 18.06.2018

02.04.201801.04.2022Ekstern 

KOMMUNIKASIE VAN DIE RAAD

2020