Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Raad

​​Funksies van die Raad

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.

Lede van die Raad

Rektor en Visekanselier

Prof WJS de Villiers (01.04.2015 - 31.03.2020)

 

Viserektor (Navorsing,  Innovasie en Nagraadse Studies)

Prof TE Cloete (01.09.2012 - 31.08.2017) heraangestel (01.08.2017 – 31.07.2022)

 

Viserektor (Leer en Onderrig)

Prof A Schoonwinkel (01.09.2012 - 31.08.2017) heraangestel (01.08.2017 – 31.12.2020)

 

Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel )

Prof NN Koopman (01.07.2016 – 30.06 2021)

 

Bedryfshoof

Prof L van Huyssteen (01.04.2013 - 31.12.2018)

 

Deur die Senaat benoem

Prof UME Chikte  (01.01.2016 - 31.12.2017)

Prof MA Fataar (03.06.2016 – 30.06.2018)

Prof A Gouws (01.01.2016 - 31.12.2017)

 

Deur die permanente akademiese personeel (nie-Senaatslede) benoem

Prof J Fourie (01.09.2016 - 31.08.2018)

 

Deur die permanente nie-akademiese (steundiens) personeel benoem

Me M Arangies (06.04.2016 - 05.04.2018)

 

Deur die Raad benoem

Mnr AV Moos (05.05.2014 - 04.05.2018)

Me K Njobe (05.05.2014 - 04.05.2018)

 

Deur die Studenteraad benoem

Mnr TM Mlangeni (10.03.2017 – 31.12.2017)

Me LA Julies (24.04.2017 – 31.12.2017)

 

Deur die Institusionele Forum benoem

Vakant

 

Deur die Minister van Hoër Onderwys benoem

Mnr AR Dietrich (23.03.2017 – 22.03.2021)

Prof A Keet (01.12.2014 - 30.11.2018)

Prof PG Maré (25.09.2014 - 24.09.2018)

Me TS Lingela (01.01.2014 -‌ 31.12.2018)

Een vakante posisie – wag op terugvoer van die Minister van Hoër Onderwys

 

Deur die Konvokasie benoem

Prof WAM Carstens (02.04.2014 - 01.04.2018)

Prof AR Coetzee (02.04.2016 – 01.04.2020)

Prof GJ Crafford (04.11.2016 – 01.04.2020)

Mnr H Gonzales (02.04.2016 – 01.04.2020)

Prof JH Hambidge (22.06.2016 – 01.04.2018)

Mnr JG Theron (02.04.2014 - 01.04.2018)

 

Deur die Raad van die Munisipaliteit van Stellenbosch benoem

Adv GMM van Deventer (01.12.2016 – 30.11.2021)

 

Deur die Premier van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering benoem

Mnr AP van der Westhuizen (01.08.2014 - 31.07.2018)

 

Deur die Donateurs benoem

Mnr JJ Durand (02.04.2016 - 01.04.2020)

Mnr GM Steyn (02.04.2014 - 01.04.2018) (Voorsitter vanaf 02.04.2012)

Prof PW van der Walt (02.04.2014 - 01.04.2018) (Ondervoorsitter vanaf 07.05.2012)