Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Raad

​​​Funksies van die Raad

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.
​Lede van die Raad

Rektor en Visekanselier​

Prof WJS de Villiers(01.04.2020 - 31.03.2025)

Viserektor deur Rektor aangewys

Prof A Schoonwinkel (01.01.2020 – 31.12.2020)​

Uitvoerende Bedryfshoof

Prof SA du Plessis (01.01.2018 – 31.12.2023)

 

Deur die Senaat verkies​

Prof RW Nel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Prof MA Fataar (01.07.2020 – 30.06.2022)
Prof A Gouws (01.01.2020 - 31.12.2021)​​

 

Deur die permanente akademiese personeel (nie-Senaatslede) benoem

Prof J Fourie (01.09.2018 - 01.07.2020)

 

Deur die permanente administratiewe en ondersteuningspersoneel verkies

Mnr WP Davidse  (06.04.2020 - 05.04.2022)

 

Deur die Raad aangewys

Mnr AV Moos (01.06.2018 – 31.05.2022) (Ondervoorsitter vanaf 18.06.2018)
Me​ N Moodie (18.06.2019 – 17.06.2023)

 

Deur die Studenteraad verkies​

Mnr L Mboko (01.01.2020 – 31.12.2020)
Me I Heydenrych (01.01.2020 – 31.12.2020)​​


Deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangewys

Mnr AR Dietrich (23.03.2017 – 22.03.2021)

Prof A Keet (01.12.2018 - 30.11.2022)

Me S Lingela (01.01.2019 - 31.12.2023)

Dr T Ngomane (01.10.2018 – 30.09.2022)

Me Z Stuurman (13.07.2017 – 12.07.2021)

 

Deur die Konvokasie verkies

Mnr CD Cillié (02.04.2018 – 01.04.2022)

Adv JJ Meiring (02.04.2018 – 01.04.2022)

Mn​r JG Theron (02.04.2018 – 01.04.2022)​

 

Deur die Munisipale Raad van Stellenbosch benoem

Adv GMM van Deventer (01.12.2016 – 30.11.2021)

 

Deur die Premier van die Wes-Kaapprovinsie benoem

Me GSA​ Ngwenya (01.08.2018 – 31.07.2022)​

 ​

Deur die Donateurs verkies

Mnr HR Brody (02.04.2018 – 01.04.2022)

Mnr JJ Durand (02.04.2020 - 02.04.2024)​

Mnr GM Steyn (02.04.2018 - 01.04.2022) (Voorsitter vanaf 18.06.2018)

 

KOMMUNIKASIE VAN DIE RAAD

Inleiding...

2020