Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Konvokasie

Convocation-Banner.jpg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Relevante dokumente

​​​​2023​
 ​
Mosie- Insake aantygings van nepotisme teen die US Rektor prof Wim de Villiers

Minutes: Meeting of the Excutive Commitee

2022
Agenda - Algemene Jaarvergadering (10 Nove​mber ​2022)​
Agenda - Algemene Jaarvergadering (21 April 2022)
Notule van die vorige vergadering​
play_arrow_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24.png​​​Universeit Stellenbosch Konvokasie- Algemene Jaarvergadering: ​​November 2022 ​​ ​​

2021
Prosedure om Konvokasielede te nomineer, te verkies en aan te wys​ om in die Raad en die Institusionele Forum te dien​
Verkiesing van lid van die US-Raad
Verkiesing van lid van die Institusionele Forum​


2020

Nominasievorm​

Agenda Konvokasievergadering​​


2018


2017 
 
 
26 Januarie   

​26​  JANUARIE
Agenda vir die Konvokasievergadering​

2014

​​

6 NOVEMBER

Notule van Konvokasievergadering van 6 November 2014​​

7 OKTOBER

​ ​Agenda vir algemene jaarvergardering​​​ : 6 November 2014

2​013

​7 NOVEMBER

Notule van Konvokasievergadering van 7 November 2013

​2 OKTOBER 

Agenda vir algemene jaarvergadering: 7 November 2013 

​11 APRIL

​Aanbieding deur prof Arnold Schoonwinkel

​Aanbieding deur President van die Konvokasie

Rapport van die Uitvoerende Komitee aan die Senaat en Universiteitsraad

07 MAART

Agenda vir Buitengewone Konvokasievergadering: 11 April 2013

Mosie 2 vir ‘n Buitengewone Konvokasievergadering

 

Mosie 1 vir ‘n Buitengewone Konvokasievergadering

2012

 

​08 NOVEMBER 

Notule van Konvokasievergadering van 8 November

OKTOBER

Aanbieding deur die President van die Konvokasie (.ppt)

23 JANUARIE

Nominasieproses vir verkiesing van Konvokasielede vir die US Raad

2011

 

10 NOVEMBER

Rektor se toespraak by Konvokasie 2011

2010

 

11 NOVEMBER

Notule: 11 November 2010

 

Wys meer >>