Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gradeplegtighede

Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die toesighouding oor en reëlings van die gradeplegtighede.

 

 

GradeplegtighedeAssistentregistrateur: MeGhafsaGamietghgamiet@sun.ac.za27(21) 808 4833