TOELATINGS- EN KEURINGSVEREISTES


 

Neem kennis dat die Universiteit Stellenbosch ʼn splinternuwe Toelatingsbeleid het. Lees gerus die beleid deur.

Om by die Universiteit Stellenbosch te kan studeer moet jy:

  • Suid-Afrikaanse skoolstelsel: In besit wees van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie, wat beteken dat jy minstens 'n 50% in elk van vier skoolvakke.
  • Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow. Kliek hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke). 
  • Ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit.

Klik hier om die Minimum Toelatingsvereistes vir 2020-inname af te laai


FAKULTEITSKEURINGSRIGLYNE

 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plek is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.​

AgriWetenskappe
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
- MBChB
- Dieetkunde
- Fisioterapie
- Spraak-Taal-en Gehoorterapie
- Arbeidsterapie
- Verpleegkunde
Ingenieurswese
Lettere en Sosiale Wetenskappe
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde (Grondslagfase)
Opvoedkunde (Interme​diêre Fase)
Regsgeleerdheid

​Vir enige verdere navrae, kontak gerus ons Kliëntediensentrum:
Tel.: 021 808 9111

E-pos: info@sun.ac.za

​​​​

​​​

​​