​Graad 9 vakkeusevoorligting


​Die eerste stap in die beroepsvoorligtingproses is die vakkeuse aan die einde van Graad 9. Leerders besef nie altyd op hierdie vroeë ouderdom dat vakkeuse 'n groot implikasie kan hê in terme van hulle toekomstige loopbaankeuse nie. Die Universiteit van Stellenbosch bied daarom ʼn professionele vakkeuse-assesseringsdiens aan, sodat ons leerders sover as moontlik kan ondersteun om ʼn ingeligte besluit rakende hulle vakke en toekomstige loopbaan te kan maak.

Wat behels die diens?

Assesserings word by ons kantore in Stellenbosch, sowel as aanlyn aangebied. Assesserings by die kantoor sluit 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ʼn 1 uur individuele terugvoersessie, asook 'n verslag met die resultate en aanbevelings, in. Laasgenoemde sal binne twee weke na die assessering per epos na jou gestuur word. Die assesseringsproses begin 8:30 tot 12:30 en ʼn terugvoersessie in die middag (14:00-15:00 / 15:15-16:15), volg. Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan 'n verskeidenheid van hoëronderwysinstellings insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit van Stellenbosch wil studeer nie. Ons aanlynproses is presies dieselfde, behalwe dat ons platform Microsoft Teams is en aanlynweergawes van die psigometriese instrumente gebruik word. (Neem asseblief kennis dat die meeste van die psigometriese instrumente op die stadium slegs in Engels beskikbaar is.)

Koste van die diens: 

​​Die koste beloop R2500 per kliënt (Maandag - Vrydag) / R2950 per kliënt (Saterdag) . Die fooi is van toepassing op beide kantoor- en aanlynassesserings.​

Vir besprekings, kontak asseblief: csr@sun.ac.za of 0218084709

Belangrike inligting:

  • Ons is oop tydens skoolvakansies
  • ​Assesserings word slegs met bespreking gedoen
  • Ander dienste (bv. loopbaanvoorligting in skole, spesiale projekte en/of werkswinkels) word ook gelewer. Die koste word bepaal deur die aard van die projek.
  • Ons assesseer slegs 15-21 jariges

Vakkeuse-gespreksessie vir Graad 9 leerders

As deel van die proses om voornemende studente voor te berei vir tersiêre opleiding, bied die Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies (SSW) omvattende vakkeuse-assesserings vir Graad 9 leerders aan.  Die doel van die assessering is om die leerder se aanleg, belangstellings en persoonlikheid noukeuring te bestudeer met die oog op potensiële beroepsmoontlikhede en sodoende die beste vakpakket aan te beveel.  Die volle assessering sluit ʼn psigometriese assesseringsessie (3-4 ure), ʼn terugvoersessie (1 uur) en ʼn volledige verslag in en die koste beloop R2500 per leerder.

Die SSW brei nou hierdie diens verder uit om Graad 9 leerders te ondersteun deur middel van ʼn vakkeuse-gespreksessie.  Hierdie diens word beskikbaar gestel aan leerders wat konstant gedurende Graad 8 en 9 ʼn gemiddeld van 75% of meer tot op hede behaal het en behels die volgende:

  • Die voltooiing van twee belangstellingsvraelyste
  • ʼn Gespreksessie met ʼn Sielkundige van die SSW (1 uur)

Die rasionaal agter die akademiese vereiste van 75% of meer, is dat ʼn konstante, sterk akademiese rekord ʼn moontlike aanduiding mag wees van voldoende akademiese aanleg.  Aanlegtoetsing is dan dus nie meer ʼn kritiese deel van die assesseringsproses nie.

Die uurlange gespreksessie word gebruik om inligting rakende die toelatingsvereistes van tersiêre opleidingsprogramme wat verband hou met die leerder se belangstellings, deur te gee.  Sodoende word die vakkeuse gefinaliseer en geen verslag word na die proses gestuur nie.  Die proses sluit nie ʼn persoonlikheidsassessering in nie en die koste verbonde hieraan is R1100. ​

STEEDS ONSEKER? ​Kom ons help jou met ons Loopbaanvoorligtingsprogram - klik hier

​​​