​​

NASIONALE NORMTOETS (NNT)


​In die lig van die onsekerheid oor die tydlyn vir die aflê van die NNTs en die logistiese uitdagings wat daarmee gepaardgaan as gevolg van COVID-19, sal die Universiteit Stellenbosch nie NNT-resultate vir keuring of plasing vir die 2021-inname gebruik nie. Sien ook in hierdie verband die communiqué wat op 4 Mei op die NNT-webtuiste (www.nbt.ac.za) gepubliseer is. Aansoekers wat versoek is om die NNTs voor die einde van Junie vir keuringsdoeleindes af te lê in die fakulteite Regsgeleerdheid en Geneeskunde- en Gesondheidswetenskappe, hoef dit nie meer te skryf nie. Die NNT-resultate sal nie in die berekening van 'n keuringsfaktor gebruik word nie. In ooreenstemming, is die NNTs nie ʼn vereiste vir toelating of plasing in enige ander fakulteit nie.

Die enigste uitsondering is aansoekers van die School of Tomorrow (SOT). Alle SOT-aansoekers vir Stellenbosch Universiteit moet die NNTs voor die einde van 2020 aflê ten einde te verseker dat hul resultate voor registrasie 2021 beskikbaar is.

Die Universiteit vra om verskoning vir die ongerief vir aansoekers wat reeds ʼn afspraak gemaak het om die NNTs af te lê.​​​