SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT)


Op hierdie stadium moet alle aansoekers vir die fakulteite Regsgeleerdheid- en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, sowel as School of Tomorrow aansoekers, die NNT's voor einde Junie 2020 aflê.

Ons monitor die ontwikkelinge van die grendelstaat noukeurig en sal die bogenoemde inligting opdateer sodra daar veranderinge plaasvind. Besoek gerus www.nbt.ac.za en klik op die amptelike NNT-verklaring aangaande COVID-19.​

Die NNT's is van toepassing op voornemende eerstejaar aansoekers aan die Universiteit Stellenbosch. Die US gebruik die Nasionale Normtoetse vir keuring en/of plasing.

Vir meer inligting rakende die NNT, klik HIER.​

Bespreking om die NNT's te skryf, besoek asseblief www.nbt.ac.za of skakel 021 650 3523. 


​​