Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2022:

VoorgraadsNagraadsDiploma
Eerste paaiement van studiegeldR15 212R11 093R11 093
Plus: (indien van toepassing)
Eerste paaiement van inwoningsgeldR15 400R15 400R15 400
TotaalR30 612R26 493R26 493


Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir belangrike inligting rakende stuentegelde betaalbaar teen die datum van registrasie vir 2023
Klik hier vir verdere inligting oor 2023-gelde.