​​
Adviseursdienste & Kampustoere

'n Besoek aan Universiteit Stellenbosch kan een van die beste maniere wees om uit te vind of dit die regte plek vir jou is. 

Indien jy dit oorweeg om vir voorgraadse toelating tot die Universiteit aansoek te doen sal dit vir ons ʼn plesier wees om jou en jou gesin vir ʼn dag op kampus te hê. Indien dit nie vir jou moontlik is om ons te besoek nie, sal ons steeds met jou wil gesels d.m.v. 'n virtuele sessie.

Individuele besoek

Die Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies bied inligtingsessies gevolg deur 'n kort toer van kampus. Hierdie sessie met 'n toer ingesluit duur ongeveer 'n uur. Bespreking vir individuele besoeke is noodsaaklik.

Inligtingsessies: 
Inligtingsessies word deur'n adviseur aangebied en is gestruktureer om voornemende aansoekers 'n oorsig van die universiteit se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële stelsel en studentelewe te gee. Ouers en studente woon die sessie saam by (indien hul dit so verkies) en word aangemoedig om vrae te vra.

Algemene Toere: Kampustoere word deur huidige US-studente gelei en besoek die hoofpunte op die kampus. Die toere gee ouers en voornemende studente ʼn perspektief van lewe hier. Jou kampustoer sal na afloop van jou geskeduleerde inligtingsessie begin. Geen toere word oor naweke aangebied nie.

Addionele ekstra: Neem kennis dat indien jy ook 'n koshuis wil besoek hierdie toer slegs op Vrydae om 12:30 plaasvind. Jy kan ook bespreek om middagete in 'n koshuis te geniet as deel van hierdie toer teen 'n koste van R40 per persoon.Besprekings hiervoor moet 3 dae vooruit gemaak word.  

Doen aanlyn 'n besprekingsversoek

Groepsbesoeke
Ons verwelkom skoolgroepe op kampus. Bespreking vir groepsbesoeke is noodsaaklik en moet minstens twee weke vooruit bespreek word. 

'n Groepsbesoek kan insluit 'n inligtingsessie, gelei deur 'n adviseur, wat aan voornemende aansoekers 'n oorsig van die universiteit se aansoekproses, toelatingskriteria, finansiële hulp stelsel en studentelewe bied gevolg deur 'n kampustoer, gelei deur 'n huidige US-student. Jy sal die hoofpunte van die kampus besigtig, sodat jy 'n idee van 'n huidige student se lewe hier kan kry. Ons kan ook 'n besoek aan 'n spesifieke fakulteit en 'n fakulteitsinligtingsessie insluit.

Doen aanlyn 'n besprekingsversoek

Virtuele Sessies ​

Inligtingsessies: Inligtingsessies word deur'n adviseur aangebied en is gestruktureer om voornemende aansoekers 'n oorsig van die universiteit se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële stelsel en studentelewe te gee. Ouers en studente woon die sessie saam by (indien hul dit so verkies) en word aangemoedig om vrae te vra.  Platforms wat gebruik word vir hierdie sessies sluit in: WhatsApp Video Ca​lls, Facebook Messenger, Skype en Google Hangouts.

Doen aanlyn 'n besprekingsversoek


 ​

​ ​​​