​​
Adviseursdienste & Kampustoere

'n Besoek aan Stellenbosch Universiteit kan een van die beste maniere wees om te weet of dit die regte keuse vir jou is.

Indien jy dit oorweeg om vir voorgraadse toelating tot die Universiteit aansoek te doen sal dit vir ons ʼn plesier wees om jou en jou gesin vir ʼn dag op kampus te hê.

Individuele besoek

Die Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies bied inligtingsessies gevolg deur 'n kort toer van kampus, gedurende die volgende tye (insl. skoolvakansies) aan:

Vrydae 10:00 / 12:00 / 15:00 

Afsprake: 021 808 4709 | maties@sun.ac.za

Inligtingsessies: Inligtingsessies word deur'n adviseur aangebied en is gestruktureer om voornemende aansoekers 'n oorsig van die universiteit se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële stelsel en studentelewe te gee. Ouers en studente woon die sessie saam by (indien hul dit so verkies) en word aangemoedig om vrae te vra. Sessies duur enigiets van 30 minute tot 'n uur.

Toere: Kampustoere word deur huidige US-studente gelei en besoek die hoofpunte op die kampus. Die toere gee ouers en voornemende studente ʼn perspektief van lewe hier. Jou kampustoer sal na afloop van jou geskeduleerde inligtingsessie begin. As gevolg van 'n groot aantal besoekers en tydsbeperkinge, word koshuise nie ten tyde van die toere besoek nie. Geen toere word oor naweke aangebied nie. Toere vertrek 11:00; 13:00 en 16:00 na afloop van die inligtingsessies.

** Bespreking vir individuele besoeke is noodsaaklik.

Groepsbesoeke

Ons verwelkom skoolgroepe op kampus. Bespreking vir groepsbesoeke is noodsaaklik en moet minstens twee weke vooruit bespreek word. Hoewel die sentrum akkommoderend is, probeer ons sover moontlik besprekings tot Vrydae beperk.

'n Groepsbesoek kan insluit 'n inligtingsessie, gelei deur 'n adviseur, wat aan voornemende aansoekers 'n oorsig van die universiteit se aansoekproses, toelatingskriteria, finansiële hulp stelsel en studentelewe bied gevolg deur 'n kampustoer, gelei deur 'n huidige US-student. Jy sal die hoofpunte van die kampus besigtig, sodat jy 'n idee van 'n huidige student se lewe hier kan kry.

Laai besprekingsvorm hier af.

Kontak: 021 808 4709 | maties@sun.ac.za